Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 · Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (2024)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (1)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Odd Stangeland 1973

2 Bente Gravdal 1977

3 Oddvin Andreassen 1958

4 Luisa Maria Mairena Berntzen 1959

5 Anders Ege 1953

6 Anny Karin Egelandsdal 1950

7 Alf Reidar Eik 1955

8 Leif Espnes 1945

9 Jane Havsø 1967

10 Gerd Holmen 1949

11 Ida Hovland 1989

12 Jan Tore Hovland 1969

13 Elin Adsen Kvåle 1969

14 Julie Kvassheim 2000

15 Beate Kydland 1975

16 Tove Løyning 1961

17 Svenn Manum 1936

18 Jan W. Modahl 1959

19 Frank Emil Moen 1967

20 Anna Nodland 1989

21 Unn Therese Omdal 1977

22 Martin Randa 1943

23 Ragnfrid Johanna Skavland 1955

24 Jane Skjelbred 1964

25 Tom Rune Sleveland 1972

26 Sanna Thorsen Stangeland 2000

27 Bjørnar Stapnes 1976

28 Erling Svensen 1955

29 Kurt Sæstad 1964

30 Siw Tollefsen 1971

31 Terje Vanglo 1949

32 Bente Wersland 1956

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 1

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (2)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Mohamad Jamil Yasin 1969

34 Glenn Sayo Øyerhavn 1995

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 2

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (3)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 May Helen Hetland Ervik 1970

2 Roald Eie 1966

3 Cecilie Bruvik Kristensen 1985

4 Olga Merete Arnesen Østerbø 1976

5 Jan Kristian Myrold Skadberg 1991

6 Dag Rune Skår 1965

7 Hanne Christine Berg 1966

8 Kenneth Bakkehaug 1974

9 Arild Hovland 1971

10 Thomas Reinert Skavhaug 1969

11 Marian Seglem 1976

12 Jan Aksel Skadberg 1961

13 Frank Hansen 1965

14 Morten Øglend 1984

15 Frode Lind 1978

16 Svein Ove Gjersdal 1959

17 Morten Rogdeberg 1968

18 Kim Hetland 1991

19 Steinar Frøytlog 1997

20 Hanne Ervik 2001

21 Kirsten Edel Berg Hansen 1996

22 Linda Drageland 1968

23 Hans Petter Helland 1984

24 Tove Merethe Nygård 1976

25 Per Mogstad 1944

26 Tor Morten Larsen 1967

27 Bjørn Arild Amundsen 1969

28 Alf Håkon Hetland 1944

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 3

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (4)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Leif Erik Egaas 1959 Egersund

2 Anja Hovland 1969 Egersund

3 Kjell Vidar Nygård 1959 Hellvik

4 Sidsel Margrethe Salvesen 1959 Egersund

5 Geirulf Vasvik 1965 Hellvik

6 Iselin Grøsfjeld Skogen 1984 Egersund

7 Arild Sæstad Refsland 1966 Egersund

8 Lilly Remme Brunel 1966 Egersund

9 Knut Sirevåg 1958 Egersund

10 Elisabeth Støylen 1966 Egersund

11 Ludvig Stapnes 2001 Egersund

12 Tommy Gunvaldsen 1977 Hellvik

13 Morten Garpestad 1971 Egersund

14 Alf Hansen 1952 Egersund

15 Berit Rogdeberg Brandsberg 1973 Egersund

16 Arild Sleveland 1982 Egersund

17 Miriam Desiré Larsen 1971 Hellvik

18 Otto Nodland 1963 Egersund

19 Kjetil Larsen 1970 Hellvik

20 Liv Tone Øiumshaugen 1947 Egersund

21 Kjell Jostein L. Lind 1972 Egersund

22 Stein Warloe 1957 Egersund

23 Arne Dirdal 1960 Hellvik

24 Veli Akalp 1981 Egersund

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 4

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (5)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 John Mong 1958

2 Bente Skåra Gunvaldsen 1972

3 Hilde A. Skåra Gunvaldsen 2001

4 Per Arne Sandvold 1949

5 Kenneth Pedersen 1961

6 Rune Byberg 1961

7 Arne Geir Ege 1971

8 Charlotte Gunvaldsen 1986

9 Svein Helvig 1963

10 Lise Karin Gravdal Lode 1957

11 Ivar Sleveland 1955

12 Liv Aarrestad Stapnes 1936

13 Gunhild Sundsdal Skåra 1943

14 Are Steffensen 1974

15 Solveig Ege Tengesdal 1963

16 Arild Stein Thorsen 1945

17 Karl Gunnar Thorsen 1982

18 Ruth Biak Thin Thluai 1985

19 Edmund Iversen 1948

20 Øystein Blitzner Netland 1955

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (6)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Cecilie Aslaksen 1974 Egersund

2 Richard Samslått 1984 Egersund

3 Mathilde Brunvoll 2000 Egersund

4 Else Marie Svanæs 1956 Egersund

5 Leah Horwood 1976 Egersund

6 Egil Skåra 1958 Egersund

7 Børge Skaara 1958 Egersund

8 Lillian Helland Skaara 1959 Egersund

9 Sjur Berntsen 1996 Hellvik

10 Andor Gjesdal 1998 Egersund

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 6

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (7)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 May Sissel Nodland 1968

2 Sigmund Slettebø 1960

3 Kari Johanne Melhus 1968

4 Karl Inge Hyggen 1995

5 Anita Stangeland 1996

6 Gunn Veshovde 1979

7 Marit Ege 1969

8 Jan Helge Havsø 1969

9 Arild Hovland 1960

10 Bjørg Johanne Jondal 1997

11 Bernt Koldal 1967

12 Kjell Vidar Koldal 1998

13 Kenneth Nygård 1995

14 Tom-Ove Omdal 1993

15 Sigrunn-Iren Høiland Rundevold 1969

16 Svein Magne Skadberg 1961

17 Siri Skjærpe 1972

18 Tor Henning Sleveland 1984

19 Ivar Tore Hetland Storhaug 1989

20 Magne Kyllingstad Sæstad 1979

21 Liv Torill Thunestvedt 1984

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 7

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (8)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Øyvind Misje 1970

2 John M. Dancke 1946

3 Anita Fuglestad 1962

4 Hans Brede Jacobsen 1969

5 Margrethe Jernes 1959

6 Arild Stapnes Johnsen 1963

7 Lisebeth Kjos-Hanssen 1947

8 Brit Larssen Kvassheim 1957

9 Synnøve Larssen Kvassheim 1983

10 Bård Henning Kvinen 1979

11 Bente Lote Larssen 1957

12 Maria Mong 1978

13 Heidi Nassehi 1982

14 Renate Ollestad 1984

15 Axel Seglem 1954

16 Nina Karin Skadberg 1977

17 Magdalena Styrnik-Jørgensen 1979

18 Ulf Tjåland 1969

19 Johan Aakre 1955

20 Jarl Gaute Aase 1959

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 8

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (9)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Halvor Østerman Thengs Lærer1984

2 Kristin Fardal Hovland Kulturkonsulent1980

3 Martin Liland Lærer1984

4 June Stuen Museumsformidler1984

5 Jon Magne Bøe fa*gkonsulent1984

6 Siri Johannessen Diakon1983

7 Roger Rasmussen Rådgiver1962

8 Jon Geir Bauge Pensjonist1946

9 Ann Cathrine Støylen Vernepleier1985

10 Daniel Thengs Mijøterapeut1987

11 Brit Elin Lomeland Universitetslektor1974

12 Rasmus Henriksen Barnehageassistent1992

13 Åshild Stuen Jensen Student1998

14 Lars Kanestrøm Lærer1982

15 Marit Synnøve Olsen Pensjonist1951

16 Paul Martin Johannessen Lærer1982

17 Merethe Håvarstein Familieveileder1967

18 Thomas Kalve It-konsulent1982

19 Rolf Skåra Pensjonist1951

20 Ken Ove Gunvaldsen Johansen Kulturarbeider1982

21 Per Sejrup Mikkelsen Miljøvaktmester1962

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 9

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (10)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Dagny Cesilie Sunnanå Hausken 1963 Rennesøy

2 Bjarne Kvadsheim 1965 Eiganes og Våland

3 Birger Wikre Hetland 1982 Finnøy

4 Halvard Bøe 1998 Finnøy

5 Kate Elin Norland 1945 Madla

6 Karl Anders Mæland Nilsen 1975 Hillevåg

7 Terje Øvrebø 1978 Rennesøy

8 Anett Haugvaldstad 1974 Rennesøy

9 Henrik Hageland 1999 Hinna

10 Stian Roda 1993 Finnøy

11 Ingvill Jørgensen 1951 Hinna

12 Leif Christian Mæland Andersen 1985 Hinna

13 Tine Øvrebø 1982 Rennesøy

14 Ronny Kavli 1970 Finnøy

15 Stig fa*gerland 1987 Storhaug

16 Lisa Medhus Breiland 1975 Finnøy

17 Jan Valde Eskeland 1941 Tasta

18 Mette Alsvik 1975 Hinna

19 Anne Marie Asserson 1942 Hinna

20 Gunstein Aukland 1977 Finnøy

21 Mari Bergøy 1998 Finnøy

22 Tine Renate Bjerga 1986 Storhaug

23 Kari Velve Byre 1945 Finnøy

24 Gerd Johanne Bøe 1966 Finnøy

25 Olav Dysjaland 1959 Rennesøy

26 Per Jakob Eike 1969 Finnøy

27 Eva Margareta Eskeland 1945 Tasta

28 Tommy fa*gerland 1988 Storhaug

29 Johne Egil Halsne 1961 Finnøy

30 Erlend Harestad 1989 Tasta

31 Nils Magnus Heggland 1955 Rennesøy

32 Kåre Henry Horpestad 1943 Madla

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 10

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (11)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Jon Reinhardt Husvegg 1983 Tasta

34 Svein Inge Ildgruben 1954 Eiganes og Våland

35 David Imhof 1973 Eiganes og Våland

36 Gunnar Kleppe 1946 Madla

37 Andreas Høy Knudsen 1976 Storhaug

38 Karin Byre Korneliussen 1948 Hinna

39 Odd Arild Kvaløy 1948 Hillevåg

40 Gunvor Landa 1935 Hinna

41 Torbjørn Bygdevoll Laursen 1972 Madla

42 Frode Ljosdal 1963 Rennesøy

43 Anne Skibenes Lunde 1966 Rennesøy

44 Siv Meling 1973 Tasta

45 Jon Ordin Mjølsnes 1979 Finnøy

46 Daniel Mogstad 1973 Hinna

47 Magne Nilsen 1941 Hillevåg

48 Mari Mæland Nilsen 1976 Hillevåg

49 Bjarte Njå 1989 Rennesøy

50 Arne Nordbø 1963 Finnøy

51 Beate Norland 1969 Hundvåg

52 John Norland 1946 Madla

53 Arna Nærland 1955 Finnøy

54 Per Helge Pallesen 1980 Tasta

55 Solveig Risa Rabba 1964 Madla

56 Johnny Roen 1961 Tasta

57 Kjerstin Ropeid 1960 Eiganes og Våland

58 Kirsti Rossvoll 1964 Storhaug

59 Anna Ropeid Selsås 1992 Madla

60 Eirik Sokn 1968 Rennesøy

61 Magnus Skartveit 1960 Finnøy

62 Sven Magnus Skimmeland 1991 Madla

63 Arnhild Skretting 1969 Hinna

64 Magnar Tjensvoll 1948 Madla

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 11

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (12)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

65 Anne Kristin Tjørhom 1964 Hillevåg

66 Sigurd Vesthovde 1941 Madla

67 Harald Medhus Vestbø 1998 Rennesøy

68 Hilleborg Wølstad 1947 Madla

69 Jørgen Wølstad 1978 Madla

70 Martin Wølstad 1941 Madla

71 Oddvar Wølstad 1947 Madla

72 Aud Siri Øksnevad 1960 Madla

73 Trond Jarl Øye 1976 Madla

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 12

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (13)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Liberalistene Status: Godkjent av valgstyret

1 Aleksander Vedvik 1992

2 Herjus Risbakken 1985

3 Atle Baldersheim 1975

4 Christoffer Caspers 1995

5 Dan Haugen 1990

6 John Knutsen 1974

7 Richard Often Hassel 1981

8 Thor Østvold 1947

9 Lasse Asbjørn Heikkinen Tengs 1994

10 Vegard Hundåla Villmones 1979

11 Alexander Andreassen 1988

12 Kaspar Fjetland Højvig 1981

13 Thor Vegar Haraldsen 1970

14 Kjartan Goa 1980

15 Truls Ellingsæter 1975

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 13

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (14)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Henrik Halleland 1967 Finnøy

2 Anne Kristin Vik Bruns 1963 Hinna

3 Marie Ljones Brekke 1988 Hinna

4 Per-Endre Bjørnevik 1950 Stokka

5 Christen Iben Tollefsen Minos 1954 Hinna

6 Ellen Sofie Hansen Hetta 1980 Storhaug

7 Nina Hellevik Helgen 1971 Hillevåg

8 Miriam Kapstad 1988 Madla

9 Jostein Eiane 1968 Rennesøy

10 Jenny Sofia Bruns 1998 Hinna

11 Guri Tysse 1952 Tasta

12 Leif Inge Skimmeland 1951 Madla

13 Ester Offerdal 1942 Hundvåg

14 Ola Johan Settem 1981 Finnøy

15 Ingrid Eiane Setvik 1982 Finnøy

16 Odd Martin Reilstad 2001 Finnøy

17 Monica Henrikke Kalheim 1973 Tasta

18 John Mpongo Ntachombwene 1980 Våland

19 Kirsti Wittingsrud Berge 1969 Madla

20 Kjell David Blanchard 1964 Hundvåg

21 Sissel Marie Bjerga 1981 Finnøy

22 Nils-Ove Bjustveit 1982 Finnøy

23 Magnus Jansen Bru 1957 Rennesøy

24 Torbjørn Bø 1954 Rennesøy

25 Else Liv Leikvoll Børresen 1946 Finnøy

26 Askild Eggebø 1958 Finnøy

27 Kåre Egil Ekroll 1945 Finnøy

28 Aud Frøvik 1957 Eiganes og Våland

29 David Obed Gang'Ai 1948 Hinna

30 Solveig Mjølsnes Hatletvedt 1966 Finnøy

31 Christoffer Inge Hovda 1967 Madla

32 Tord Inge Kjerstad 1994 Hinna

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 14

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (15)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

33 Asgeir Ladstein 1959 Finnøy

34 Karen Sørbø Larsen 2000 Rennesøy

35 Gaute Ljones 1964 Tasta

36 Knut Andre Lyngøy 1996 Hillevåg

37 Arne Madland 1964 Finnøy

38 Prasad Mandipudi 1987 Hinna

39 Ole Johnny Møyholm 1958 Hillevåg

40 Odd Offerdal 1941 Hundvåg

41 Arnfinn Olsen 1960 Finnøy

42 Vigdis Pettersen 1964 Tasta

43 Elzbieta Peron 1983 Storhaug

44 Marit Synnøve H. Rannestad 1950 Hinna

45 Rose Iren Settem 1981 Finnøy

46 Ingrid Kathrine M. Thickett 1978 Hundvåg

47 Steinar Torgersen 1950 Hinna

48 Trygve Torgersen 1960 Hinna

49 Heidi Kristin Urtegård 1970 Finnøy

50 Per Inge Veggeland 1952 Madla

51 Finn Våge 1951 Hinna

52 Elisabeth Vågen 1997 Hinna

53 Åge Vårdal 1957 Finnøy

54 Emilie Løvås Wang 1999 Tasta

55 Andreas Woie 1953 Madla

56 Sven Østebø 1999 Finnøy

57 Reidunn Østhus 1945 Finnøy

58 Paul Aano 1950 Finnøy

59 Gunnar Aase 1951 Storhaug

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 15

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (16)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Pensjonistpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Karl Waldemar Sandvig 1949

2 Jostein Solvang 1954

3 Bjarne Aspelund 1937

4 Gunnulv Løge 1932

5 Harald Ulseth 1952

6 Anne Berit Foldnes 1943

7 Arnt Håkon Gunstead 1950

8 Arthur Hauge 1927

9 Wenche Marie Sirevaag 1939

10 Trygve Larsen 1944

11 Oddvar Gjerden 1935

12 Olav Jostein Larsen 1942

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 16

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (17)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Kari Nessa Nordtun 1986 Madla

2 Dag Mossige 1976 Storhaug

3 Sølvi Ona Gjul 1951 Rennesøy

4 Arnt Heikki Steinbakk 1958 Tasta

5 Ida Bøe 1998 Eiganes/Våland

6 Roy Inge Nilsen 1968 Hundvåg

7 Farhia Bashir Nur 1987 Tasta

8 Ottar Sandanger 1952 Finnøy

9 Lotte Hansgaard 1977 Hillevåg

10 Anders Fjelland Bentsen 1982 Hillevåg

11 Linda S. Krüger 1976 Eiganes/Våland

12 Jone Laursen 1964 Eiganes/Våland

13 Ine Haver 1972 Eiganes/Våland

14 Sverre Uhlving 1950 Hinna

15 Benedicte Solaas 1984 Tasta

16 Arild Berntsen 1959 Storhaug

17 Lise Fyllingen 1992 Hundvåg

18 Frode Berge 1966 Hundvåg

19 Cecilie Christ 1975 Eiganes/Våland

20 Bjarte Bøe 1968 Hillevåg

21 Bjørg Sandal 1955 Eiganes/Våland

22 Tore Renberg 1972 Eiganes/Våland

23 Cecilie Evertsen Stanghelle 1983 Eiganes/Våland

24 Ole Kallelid 1967 Madla

25 Ingvill Moen Hovlund 1979 Storhaug

26 Christoffer Thorske Johnsen 1981 Rennesøy

27 Lene Andrea Knutsen 1982 Storhaug

28 Olav T. Laake 1934 Tasta

29 Gulale Samiei 1967 Tasta

30 Leif Kjetil Knudsen 1968 Storhaug

31 Sissel B. Fuglestad Askeland 1978 Hillevåg

32 Bjørn Johannesen 1963 Hillevåg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 17

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (18)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Sunniva Bang Larsen 1985 Hinna

34 Ayub Mukhtar 1989 Madla

35 Sayna Etminan 2000 Eiganes/Våland

36 Trygve A. Meyer 1975 Hinna

37 Signe Sirevaag Thorsen 1966 Eiganes/Våland

38 Roy Sokn Adsen 1966 Rennesøy

39 Maiken Ree 1981 Storhaug

40 Jan Ole Rød 1951 Hinna

41 Kristine B. Bjerkestrand 1984 Hundvåg

42 Bjørn Erik Poppe Thorsen 1972 Hundvåg

43 Julia Eikeland 2000 Madla

44 Øyvind Jacobsen 1975 Storhaug

45 Wenche Skorge 1956 Hinna

46 Even Georg Myklebust 1998 Eiganes/Våland

47 Tilde Broch Østborg 1982 Storhaug

48 Arild Michelsen 1953 Hundvåg

49 Inger Louise Grude 1979 Tasta

50 Gary Cranner 1972 Eiganes/Våland

51 Astrid Solli 1962 Hundvåg

52 Arne Handeland 1967 Finnøy

53 Viktoria Fjelde 1996 Madla

54 Kristoffer Joner 1972 Storhaug

55 Mona Katrine Behzadi 2000 Hinna

56 Pål Erik Johannessen 1977 Hundvåg

57 Ann Sesilie Tekfeldt 1975 Storhaug

58 Daniel Svela 1986 Eiganes/Våland

59 Olaug Tveit Pedersen 1943 Hundvåg

60 Bjørn Kjetil Fredriksen 1978 Storhaug

61 Marian Olsen 1976 Hillevåg

62 Ole Martin J. Slyngstadli 1992 Eiganes/Våland

63 Tove Kvamme Kvalevåg 1975 Storhaug

64 Iver Jan Leren 1958 Madla

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 18

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (19)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

65 Sanne Ellingsen 2000 Hillevåg

66 Mirza Krljez 1981 Tasta

67 Stine Marie Peck 1981 Madla

68 Geir Støle 1958 Hinna

69 Marie Louise Falch 1977 Madla

70 Basiru Ndow 1969 Hillevåg

71 Gro Helen Birkeland Blom 1967 Hillevåg

72 Dag Svihus 1957 Eiganes/Våland

73 Hilde Fahret Born 1977 Hinna

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 19

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (20)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Eirik Faret Sakariassen 1991

2 Ingrid Kristine Aspli 1983

3 Lars Utne Vaage 1994

4 Olaug Høgetveit 1960

5 Paal Kloster 1963

6 Ingrid Vikse 1985

7 Helge Toftøy-Andersen 1987

8 Edle Andersen Songe-Møller 1956

9 Øyvind Stålesen Åfløy 1998

10 Alice Margrethe Nilsen 1957

11 Jon Salthe 1987

12 Randi Mossefinn 1963

13 Tor Nestande 1968

14 Mildred Akosua Agyele Awuku 1989

15 Egil Grude Songe-Møller 1953

16 Kari Vestbø 1974

17 Møyfrid Oftedal Vea 1959

18 Johanne Foldøy 1951

19 Helge Dagfinn Andersen 1952

20 Turid R. Tafjord 1956

21 Gunn Idland 1959

22 Mohammed Ahmed Maydhane 1967

23 Turid Kalvig Sola 1958

24 Malcolm Robert Macdonald 1983

25 Åshild Nordahl 1987

26 Gunnar Roalkvam 1951

27 Svein Terje Pisani Førland 1951

28 Rønnaug Bakke 1967

29 Aud Torhild Fjellså 1950

30 Bjørn Eirik Marcusson 1950

31 Linn Wester-Thom 1984

32 Eilef Andreas Meland 1947

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 20

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (21)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

33 Anne Beth Hovland 1966

34 Per Ramvi 1952

35 Anne Høigård 1947

36 Inge Vidar Lone 1957

37 Berit Mathiesen Grande 1952

38 Sylvi Britt Abrahamsen 1958

39 Bård Urbanski Bakka 1980

40 Karoline Runestad 1989

41 Tomas Alf Larsen 1981

42 Agnete In'T Veld Bendiksen 1983

43 Torgeir Thorsen 1965

44 Sissel Røine 1960

45 Bjarte Hetland 1967

46 Cecilie Geitung Larsen 1983

47 Arnvid Tveit 1960

48 Aina Nordfonn 1971

49 Jan Harald Steen 1964

50 Åse Ravn Carlsen 1938

51 Kjetil Njå 1967

52 Ellen Ramvi 1959

53 Einar Solheim Pedersen 1949

54 Torfinn Nag 1956

55 Ester Martine Tinnesand 1934

56 Espen Hana 1964

57 Fredrik Sele 1985

58 Mariama Faal 1970

59 Reidar Scott Østerhaug 1948

60 Elizabeth Arthur Galdal 1964

61 Magne Christensen 1980

62 Åse Lill Skår 1954

63 Olav Rawcliffe 1982

64 Hege Lysne 1977

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 21

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (22)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

65 Bente Nyman 1957

66 Elisabeth Aaserød 1984

67 Hallgeir Langeland 1955

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 22

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (23)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 John Peter Hernes 1959 Madla

2 Sissel Knutsen Hegdal 1965 Madla

3 Nina Ørnes 1996 Hundvåg

4 Egil Olsen 1956 Hundvåg

5 Nils Petter Flesjå 1974 Finnøy

6 Frank-Arild Normanseth 1962 Rennesøy

7 Karl Stefan Afradi 1990 Madla

8 Bjørg Ager-Hanssen 1932 Hillevåg

9 Morten Landråk Asbjørnsen 1993 Hinna

10 Linda Nilsen Ask 1964 Rennesøy

11 Hard Olav Bastiansen 1955 Eiganes og Våland

12 Knut Oluf Hoftun Bergesen 1983 Storhaug

13 Else Karin Bjørheim 1998 Tasta

14 Tone Knappen Brandtzæg 1946 Storhaug

15 Henrik Bruvik 2000 Hinna

16 Jarl Endre Egeland 1971 Hundvåg

17 Terje Eide 1968 Eiganes og Våland

18 Stine Marie Emilsen 1967 Eiganes og Våland

19 Narve Eiliv Endresen 1964 Tasta

20 Ingebjørg Storeide Folgerø 1960 Eiganes og Våland

21 Helge Gabrielsen 1951 Hundvåg

22 Kjell Erik Grøsfjeld 1972 Hinna

23 Bente Gudmestad 1965 Rennesøy

24 Andres Svadberg Hatløy 1964 Madla

25 Andreas Helgøy 1998 Hundvåg

26 Ine Johannessen Helvik 1975 Hinna

27 Hilde Hesby 1984 Tasta

28 Jonas Molde Hollund 2001 Tasta

29 Berit Marie Hopland 1946 Finnøy

30 Noor Mohamed Mohamed Hussain 1944 Hillevåg

31 Sara Hønsi 2001 Madla

32 Kristen Høyer Mathiassen 1962 Madla

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 23

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (24)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

33 Cille Ihle 1970 Eiganes og Våland

34 Kari Synnøve Ingvaldstad 1953 Rennesøy

35 Erlend Jordal 1979 Storhaug

36 Federico Juarez Perales 1986 Storhaug

37 Arild Kvanvik Jørgensen 1969 Madla

38 Inger Lise Jørgensen 1968 Rennesøy

39 Hilde Karlsen 1967 Hundvåg

40 Rishi Khandelwal 1970 Hinna

41 Lill-Mari Knutsen 1950 Eiganes og Våland

42 Christian Kongsgård 1985 Eiganes og Våland

43 Mari Lund 1970 Eiganes og Våland

44 Nina Theres Madsen 1979 Madla

45 Siri Johanne Malmstrøm 1944 Madla

46 Frode Knudsen Modalsli 1969 Madla

47 Line Møllerop 1987 Madla

48 Gyri Elise Haave Nilsen 1972 Eiganes og Våland

49 Marco Nymark 1980 Storhaug

50 Øystein Gisle Næss 1966 Hinna

51 André Pedersen 1996 Hinna

52 Trygve Pedersen 1966 Madla

53 Kari Raustein 1965 Hundvåg

54 Atle Rettedal 1969 Hinna

55 Bjørn Erik Sandvaag 1967 Madla

56 Elin Schanche 1961 Rennesøy

57 Nora Skilbrei 2001 Eiganes og Våland

58 Jaroslaw Sobon 1960 Tasta

59 Aleksander Stokkebø 1994 Madla

60 Arne Storhaug 1965 Madla

61 Elsa Søyland 1973 Storhaug

62 Hiwet Tekie 1963 Hillevåg

63 Helge Tobiassen 1969 Madla

64 Randi Karin Sudmann Tunheim 1972 Hillevåg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 24

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (25)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

65 Andra-Maria Vasilescu 1985 Hillevåg

66 Helen Thorseth Vestbø 2000 Rennesøy

67 Oddvar Vignes 1980 Finnøy

68 Julie Katharina Nodland Vold 1980 Tasta

69 Silje Vågen 1993 Eiganes og Våland

70 Åsmund Vagle Vaaland 1997 Storhaug

71 Reidar Westvik 1978 Eiganes og Våland

72 Andrea Zizanovic 1995 Eiganes og Våland

73 Børge Aanestad 1971 Hinna

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 25

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (26)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Status: Godkjent av valgstyret

1 Frode Myrhol Rådgiver1972 Eiganes

2 Lars Peter Endresen Daglig leder1953 Madla

3 Leif Bjarne Høybakk IT sjef1962 Tasta

4 Viivika Ramsland Konsulent1978 Madla

5 Morten Malmin Konsulent1978 Hundvåg

6 Stian Tjensvold Økonom1980 Tasta

7 Marianne Idsal Uføretrygdet1978 Eiganes

8 Jan Inge Selvik Innkjøper1961 Tasta

9 Maria Von Krogh Regnskapsfører1987 Hundvåg

10 Jonas Pedersen Bye IT-konsulent1986 Madla

11 Jone Andersen Yrkessjåfør1978 Tasta

12 Tom Kåre Kårstad Idsal Leder1973 Eiganes

13 Svein Terje Imsland Rekvirent1973 Finnøy

14 Hege Røgenes Bartender1979 Hundvåg

15 Helge Arntzen fa*goperatør1961 Hundvåg

16 Brit Karin Gudbrandsen Pensjonist1954 Storhaug

17 Dagny H. H. Pedersen Welle Konsulent1951 Hundvåg

18 Zoumana Sorifing Traore Konsulent1977 Storhaug

19 Aline Kamudege Daglig leder1981 Tasta

20 Stephanie Marie Tjensvold Lærer1981 Tasta

21 Kristian Vinberg-Grodem Driftsansvarlig1956 Hundvåg

22 Jan Henning Råke Pensjonist1948 Tasta

23 Latifa Mahmoud Anda Daglig leder1978 Madla

24 Espen Iglebæk Salgskonsulent1980 Hundvåg

25 Renate Eide Administrator1979 Hillevåg

26 Lars Sigve Prestnes Pensjonist1949 Tasta

27 Øyvind Sørensen Bartender1980 Tasta

28 Lars Myrholt HMS sjef1955 Hinna

29 Tonje Jensen Moland Arbeidssøkende1982 Hillevåg

30 Ørjan Olsen Havneoperatør1977 Tasta

31 Karen Lorentzen Grunder1980 Eiganes

32 Linda Hatleskog Overlege1973 Tasta

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 26

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (27)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Status: Godkjent av valgstyret

33 Tor Leversen Inspektør1967 Hinna

34 Henning Malmin Kontrollør1982 Hundvåg

35 Geir Langeland Driftsleder1957 Hundvåg

36 Jan Martinus Krijger Ingeniør1966 Eiganes

37 Lars Petter Monsvik Driftsledet1961 Eiganes

38 Gro Maren Skjæveland Yrkessjåfør1976 Hillevåg

39 Asbjørn Elvevold Kokk1972 Storhaug

40 Lars Martin Haaland Endresen Skadekonsulent1981 Madla

41 Terje Bøifot Daglig leder1962 Tasta

42 Ruth Helen Dahl Sykepleier1951 Madla

43 Mark Andrew Hewitt Analytiker1976 Hundvåg

44 Richard Skarsten Ingeniør1982 Madla

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 27

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (28)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Partiet De Kristne Status: Godkjent av valgstyret

1 Hans Borge 1.amanuensis1970

2 Kjell Skartveit Lektor1967

3 Gudmund Strøm Pensjonist1948

4 Karl Magnus Landa Selger1949

5 Harry Barclay Stevenson Pensjonist1944

6 Leif Lohne It-konsulent1956

7 Per-Audun Hadland Ingeniør1959

8 Wenche Sondresen Pedersen Barne og1971

9 Bjørn Pedersen Trygdet1964

10 Carl William Hilding Runar Selger1994

11 May Elin Petersen Pensjonist1946

12 Sivert Skartveit Student1999

13 Oddveig Bjørmark Wilén Pensjonist1946

14 Malgorzata Dominika Salwin Pedagogisk leder1979

15 Trude Eeg Olsen Frøiland Barne og1959

16 Torolf Nordbø Artist1956

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 28

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (29)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Daria Maria Johnsen Sosionom1983

2 Rune Askeland Avdelingsleder1977

3 Ingvild Sørensen Lektor1982

4 Håkon Fossmark Tekstforfatter1982

5 Anne Svindland Nijdam Student2000

6 Thomas Laudal Førsteamanuensis1962

7 Sandra Dina Khorasani Sosionom1989

8 Thomas Bendiksen Prosjektleder1976

9 Mari Hult fa*gbokforfatter1981

10 Svein Skjæveland Geodatakonsulent1977

11 Toril Granly Falkenberg Miljørådgiver1987

12 Peter Breuhaus Forskningsleder1960

13 Ann-Karin Både Daglig leder1985

14 Tommy Fredvang Artist1982

15 Rita Veland Adjunkt1963

16 Jan Eirik Forland IT-konsulent1979

17 Ulrikke Torgersen Student1997

18 Zafer Øzgen Instituttleder1963

19 Boyd Oyier Adm.konsulent1985

20 Rolf G. Torgersen Bybaneforkjemper1945

21 Eline Vigre Miljørådgiver1983

22 Christopher Kent Geofysiker1973

23 Tone Hafnor Univ.bibliotekar1986

24 Terje Torkildsen Forfatter1971

25 Iselin Hognestad Jobbveileder1983

26 Ole Kristian Larsen Daglig leder1978

27 Susann Lindeland Butikksjef1983

28 Morten Tønnessen Professor1976

29 Vårin Sinnes Student2000

30 Stephan Niderehe Ingeniør1973

31 Henrikke Knudsen Lærer1983

32 Kjetil Endresen Rådgiver1985

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 29

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (30)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

33 Suzan Muhammad Student1994

34 Jone Erland Selv.næringsdrivende1989

35 Lena Skår Størseth Lærer1972

36 Donald Provan Pensjonert geolog1938

37 Anita Bruhn Stien Sosialkurator1978

38 Lars Tønnessen Artist1978

39 Amund Erlandsen Kaféleder1975

40 Heidi Kristiansen Lærer1978

41 Mohammad Habeeb Forfatter1961

42 Marianne Berge Landskapsarkitekt1977

43 Pål André Zazzera Johansen Energirådgiver1984

44 Randi Byre Controller1956

45 Rolf Atle Kristoffersen Prosjektleder1970

46 Hans Petter Jørgensen Artist1967

47 Stephan Ulvund Øien Produktutvikler1984

48 Vibeke Arnesen Refleksolog1963

49 Torleif Dønnestad Systemutvikler1973

50 Randi Johanne Olden Arbeider1957

51 Vera Nakken Førstekonsulent1973

52 Hanna Andersen Student1998

53 Sigurd Gramstad Daglig leder1960

54 Alina Miezin Danser1957

55 Jon Eirik Lunde Steinstø IT/Prosjektleder1973

56 Anne Lise Fjeldså Lærer1970

57 Louis Lévesque Økonom1978

58 Ingrid Toppe Psykolog1989

59 Tor Finn Wersland Telemontør1956

60 Aliye Omer Miljøterapeut1984

61 Christer Ulseth Statsviter1988

62 Katrine Lilleland Festivalsjef1974

63 Alexandra Edberg Sykepleier1964

64 Stein Atle Torkelsen IT-konsulent1968

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 30

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (31)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

65 Karin Haga Karstensen Førskolelærer1986

66 Anna Klasson Prosjektleder1972

67 Natasha Espelid Miljøterapaut1989

68 Gordon Cranmer Pensjonist1943

69 Eva Berge Org. sekretær1972

70 Eli Drange Vee Rådgiver1982

71 Anja Lindgaard Molnes Prosjektingeniør1990

72 Aleksander Berge Student1991

73 Elmer Johnsen Økonom1974

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 31

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (32)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Jan Erik Søndeland Sivilingeniør1983

2 Mette Vabø Komm.ansvarlig1982

3 Kjartan Alexander Lunde Sivilingeniør1987

4 Ann Elin Piel Lærer1979

5 Bjarte Espeland Horpestad Student1998

6 Hege Benedicte Blom Stene fa*gleder1962

7 Hege Eriksen Nordbøe Avdelingsleder1970

8 Roar Houen Bibliotekleder1965

9 Siv Hilde Berg Psykolog1983

10 Iselin Nybø Jurist1981

11 Paal Lilleeidet Daglig leder1965

12 Idunn Helle Rådgiver1990

13 Åsmund Hjulstad Sivilingeniør1977

14 Kolbein Haakon Lunde Lektor1958

15 Anne-Marthe Nygård Basso Rektor1966

16 Heino Blanckaert Konsulent1973

17 Lill Qvigstad Programmerer1959

18 Erik Hammer Daglig leder1975

19 Camilla Arnesen Student1993

20 Liva Hjelmeland Austvoll Adjunt1983

21 Magne Bartlett Student1991

22 Gøran Berg Sivilingeniør1975

23 Eline Wolden Bersagel Konsulent/bonde1963

24 Harald W. Bjørn-Nielsen Selvst.næringsdriv.1956

25 Tone Bogsnes Lærer1959

26 Henrik Brown Student1997

27 Hugh Alexander Clarke Lærer1970

28 Magnus Clausen Elev2001

29 Eivind Berg Enoksen Jurist1976

30 Claire Evensen Konsulent1985

31 Bjørn Tore Flakke Statsviter1988

32 Martin Frøyland Student1993

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 32

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (33)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

33 Mohamed Fuard Ali Selvst.næringsdriv.1956

34 William Andre Hageseter Lektor1980

35 Harald Hammer Sr. innkjøper1982

36 Richard Heng Manager1973

37 Glenn Frode Henriksen Konsulent1974

38 Stig Spjell Idsø Henriksen Verkstedleder1975

39 Anne Mette Hestad Organisasjonssekr.1958

40 Bjørn Tore Husby Sivilingeniør1977

41 Kristina Riis Iden Lege1962

42 May Britt Jensen Fylkesmiljøvernsjef1965

43 Ingunn Westvik Jolma Forsker1979

44 Svein Jonasen Førstekonsulent1953

45 Hogne Kile Selvst.næringsdriv.1953

46 Lene Engelsgjerd Kramer Kursutvikler1976

47 Leif Anker Lorentzen Lufthavndirektør1957

48 Alexander Milas Rådgiver1986

49 Finn Olav Mjærum Seniorrådgiver1962

50 Solveig Øgreid Myrvold Pensjonist1944

51 Elisabeth Bøe Olsborg Landskapsarkitekt1974

52 Jan Terje Omdal Kompetanserådgiver1972

53 Niclas C. Piel Elev2001

54 Dag Rune Qvam Forsikringsrådgiver1970

55 Birgit Rodvelt Rådgiver/sekretær1991

56 Helene Rodvelt Statsviter1973

57 Jacqlin Roj Selvst.næringsdriv.1989

58 Tormod Skåren Pensjonist1948

59 Are Slettebø Spesialist1967

60 Anna Egaas Songe-Møller Pensjonist1947

61 Hayrettin Soyer Daglig leder1945

62 Joachim Steinbru Fotograf/gründer1993

63 Kai Stene Sosionom1958

64 Kjell Inge Svendsen Gründer1974

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 33

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (34)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

65 Ådne Sæverud Musiker/lektor1978

66 Hanne Sønderland Manager1973

67 Aline Soland Thu Lege1981

68 Torbjørn Hinna Vangsnes Geolog/pensjonist1953

69 Gunnar Veire Manager1969

70 Thor Bjarne Bore Pensjonist1938

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 34

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (35)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Rødt Status: Godkjent av valgstyret

1 Mimir Kristjansson 1986 Eiganes og Våland

2 Kjersti Dybvig 1956 Storhaug

3 Snorre Solheim Sokn 2001 Rennesøy

4 Sara Nustad Mauland 1976 Storhaug

5 Henning Ulseth 1976 Hundvåg

6 Ingeborg Sanner 1978 Storhaug

7 Truls Drageset Dydland 1992 Hillevåg

8 Anne Kathrine Kalvig 1972 Eiganes og Våland

9 Per Jo Jenseg 1957 Madla

10 Siri Borge 1985 Storhaug

11 Gholamali fa*gihi 1965 Storhaug

12 Stine Teodora Holm 2000 Eiganes og Våland

13 Pål Asle Pettersen 1975 Tasta

14 Silje Talgø Klakegg 1986 Finnøy

15 Kari Kallhovd 1952 Storhaug

16 Sultan Ahmad Sultanzai 1984 Storhaug

17 Kari Bukve 1963 Madla

18 Ole Kvadsheim 1994 Eiganes og Våland

19 Irene Bergljot Dahle 1967 Eiganes og Våland

20 Mette Møllerop 1952 Madla

21 Marilen Hagland 1988 Tasta

22 Magnus Janove Wiik Bergøy 1990 Eiganes og Våland

23 Ingrid Baltzersen 1980 Storhaug

24 Ingeborg Gjerseth 1975 Storhaug

25 Anja Ariel Tørnes Brekke 1996 Eiganes og Våland

26 Leiv Birger Olsen 1950 Storhaug

27 Luisa Pinzon 1986 Hillevåg

28 Rolf Skjelstad 1946 Storhaug

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 35

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (36)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Christian Wedler Gruppeleder1982

2 Leif Arne Moi Nilsen Folkevalgt/konsulent1964

3 Tor Bernhard Harestad Daglig leder/fisker1954

4 Christine Hartvigsen Student1997

5 Grete Kvalheim Daglig l./forfatter1960

6 Mats Danielsen Seniorkonsulent1992

7 Kristoffer Sivertsen Advokat/økonom1988

8 Fredrik Christensen Bartender/elektriker1990

9 Jørn Kyle Finnesand Partisekretær1988

10 Irene Myklebust Hotelladministrasjon1964

11 Turid Haaland Wiersholm Ombudsperson1953

12 Bertha Veggeberg Pensjonist1940

13 Mathias Renberg Student2001

14 Simon Øverås Forretningsutvikler1978

15 John R. Almås Takstmann1972

16 Linda Therese Meling Almås Apotektekniker1975

17 Olav Austnes Pensjonist1943

18 Susann Berg HSE Implement. Lead1970

19 Ingvild Bolme Freelance Designer1977

20 David Østhus Edland ROV Supervisor1986

21 Petter Ingve Eiane HMSK & HR-rådgiver1956

22 Svein Dam Elnan Miljø og bærekraft1967

23 Runar Enoksen Styrmann1989

24 Lisa Karin Sollie Eriksen Apotek1985

25 Henrik Falck Student1997

26 Kristoffer Fossmark Tømmermann1991

27 Frida Karin Frøland Student1998

28 Mathias Gundersen Student2001

29 Heinz von Gunten Pensjonist1936

30 Marius Hanasand Student1995

31 Kjell Magne Hansen Pensjonist1952

32 Mette Hansen Psyk.vernepleier1953

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 36

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (37)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Stavanger

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Per Haram Pensjonist1943

34 Daniel Fernando Herrera Rojas Hotellmedarbeider1989

35 Tiril Hjelm NDT Inspektør1997

36 Andreas Holmstig Butikkmedarbeider1995

37 Merete Taraldset Hæstad Sykepleier1967

38 Svanbjörg Kristin Juliusdottir Ordensvakt1993

39 Bjarne Ove Lunde Driftsleder1972

40 Marius Marthinsen Elektriker/Brygger1991

41 Thor Middelthon Daglig leder1950

42 Agnar Mikalsen Driftsleder1964

43 Elin Østrem Mikalsen Helsesekretær1968

44 Nicolai Urbye Myklebust Siviløkonom1978

45 Torbjørn Nervik Skattejurist1990

46 Monica Bjørklund Nielsen Hjemmeværende1966

47 Sondre Nordbotn Student1995

48 Harald Olstad Pensjonist1949

49 Ole Andre Osmundsen Pilot1988

50 Sebastian Teis Risbakken Chief Strategy Officer1987

51 Daniel Strømskag Rye Student1995

52 Solbjørg Rygh Pensjonist1943

53 Marianne Rørheim Ruskonsulent1964

54 Palmer Rørheim Driftleder1962

55 Tone Salomonsen Næringsdrivende1978

56 Anne Jorunn Simonsen Kabinansatt1956

57 Jan Christian Sjøstrøm Student2001

58 Thomas Sjøthun Flykoordinator1976

59 Nils Vetle Stødle Student1994

60 Tina Talgø Arbeidssøkende1978

61 Filipp Voronkov Student2001

62 Sandra Østbø Student1991

63 Helge Aasbøe Terapaut1958

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 37

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (38)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Liberalistene Status: Godkjent av valgstyret

1 Oddbjørn Sjursen 1976

2 Jan Sverre Bauge 1980

3 Rinos Xhafa 2001

4 Bjørn Helge Nesheim 1981

5 Tommy André Hjortland 1996

6 Stian Herdlevær Jespersen 1990

7 Jakob Nygaard Madsen 2000

8 Johnny Paulsen 1985

9 Thomas Wenneck Askeland 1980

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 38

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (39)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Svein Erik Indbjo 1971

2 Gunn Margot Bendiksen 1952

3 Tor-Finn Isaksen 1956

4 Cathrine Lende Storesund 1971

5 Odd Bjelland 1951

6 Ronny Neverdal Eide 1976

7 Bjørnar Arnt Hanssen 1944

8 Selina Fredsvik Hillestad 1998

9 Svein Inge Huseby 1970

10 Ronny Munthe Johannesen 1977

11 Svein Åge Lynum 1949

12 Arne Trygve Løvvik 1967

13 Alise Nappen Annaniassen 1997

14 Karen Blikra Olsen 1951

15 Gerd Serine Paulsen 1952

16 John-Arild Paulsen 1976

17 Mathias Vikse Rovik 1999

18 Ernst Birger Saltvedt 1949

19 Bjørn Ove Thorsen 1975

20 Gunnar Magne Thune 1956

21 Trine Lise Meyer Thune 1997

22 Jarl Undahl 1978

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 39

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (40)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Partiet De Kristne Status: Godkjent av valgstyret

1 Øystein Bjøndal Lund 1966

2 Karstein Vea 1950

3 Clementine Musau Mwambuyi 1972

4 Bjørn Erik Ausland 1947

5 Ståle Sandhåland 1970

6 Øyvind Haaland 1957

7 Terje Andreas Bertelsen 1952

8 Emil Hansen 1947

9 Reidun Hagland 1937

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 40

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (41)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Pensjonistpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Ove Ellefsen 1956

2 Torill Johannessen Melhus 1949

3 John William Pettersen 1943

4 Aud Edvinson 1949

5 Arne Ingvaldsen 1952

6 Randi Helene Lie 1941

7 Sverre Jacobsen 1957

8 Peder Johan Saltvedt 1951

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 41

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (42)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Tom Landås 1959

2 Natalia Kondarewicz 1978

3 Elisabeth Emberland 1984

4 Lise Ringen 1966

5 Jorunn Espelid 1953

6 Luis Alberto Armas Gamarra 1984

7 Sigurd Gautesen 1956

8 Svein Hølleland 1966

9 Marie Meidell Kristensen 1983

10 Therese Landås 1985

11 Eirik Samdal Lund 1973

12 Kari Louise Mæland 1946

13 Anna Josefine Møllerhaug 1942

14 Gerd Marit Skeie 1944

15 Torgrim Storstein 1964

16 Terhas T. Teklehamanot 1978

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 42

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (43)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Rødt Status: Godkjent av valgstyret

1 Stig Riise Pettersen 1961

2 Jennifer Martinsen 1967

3 Marius Langeland Myklebust 1984

4 Gro Osmundsen Kyvik 1975

5 Alfredo Guzman 1967

6 Ingebjørg Stene Jacobsen 1951

7 Geir Jørgensen 1970

8 Naomi Leila Nassiep Wessel 1983

9 Yngve Theting Øvstedal 1941

10 Jane Haug Fjellanger 1993

11 Martin Løvereide Lindtner 1998

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 43

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (44)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Harald Larssen Lønning kommunalråd1994

2 Gunnar Amundsen tannlege1964

3 Anders Amundstad-Balle miljøterapeaut1994

4 Karoline Sjøen Andersen junior scientist1995

5 Bergitte Tønnesen Andersen prosjektleder1976

6 Jan Anved Anvedsen sjaførlærer1953

7 Trygve Arnesen trålbas1969

8 Tor-Kjell Bergjord aut.finans.rådgiver1961

9 Åshild Grinde Bergsvåg bussjåfør1982

10 Nils Konrad Bua klesselger1983

11 Marianne Eidesvik finansdirektør1983

12 Mari Anne Feet skolekonsulent1965

13 Hallvard Falkeid Hansen hjelpepleier1989

14 Øystein Hauge pensjonist1951

15 Ulrikke Nesheim Heldal student1993

16 Jostein Helgeland kommuneoverlege1971

17 Bente Hetland sales manager1987

18 Marianne Kolstø Hiltunen adjunkt m/tillutd.1970

19 Marius Selsø Håkonsen entreprenør grunder1984

20 Tone Elisabeth Bendiksen selvstendig1974

21 Helge Ytterøy L'Orange rådgiver1969

22 Katherine Lagos psykiatrisk1975

23 Rita Leinan kontorleder1960

24 Steinar Lohne kvalitets- og risikosj1966

25 Jan Lothe skipsmegler/daglig l.1954

26 Siv-Turid Lundal frisør / daglig leder1967

27 Paulina Beata Olbrys konsulent1984

28 Svein Ove Pedersen rektor1968

29 Anna Kari Rønnevig Rasmussen senioringeniør1967

30 Ingrid Barbara Thormodsen Rein bioingeniør1953

31 Sjur Risanger malermester1967

32 Tone Kjersti Yli Rossebø operasjonssykepleier1965

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 44

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (45)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

33 Linda Beate Saltvedt prosjektleder1967

34 Tine Osmundsen lederassistent1985

35 Gudvin Selsås forretningsutvikler1960

36 Oda Amalie Severinsen student1996

37 Asle Skjærstad regiondirektør1975

38 Cathrine Skogland treningsinstruktør1969

39 Maryna Zhuravlyova Solesvik professor PhD1975

40 Daniel Whittle Stensland lærling2000

41 Caroline M. Whittle Stensland markedsføringssjef1969

42 Karl Johan Stensland skoleelev1999

43 Kjell Sternhoff daglig leder1966

44 Egil Sundve lektor1951

45 Kristian Sundal Torske student1998

46 Kjersti Beate Skogland Urrang daglig leder1961

47 Tone Nathalie Vangdal kunderådgiver1967

48 Mads Arild Vedøy rådgiver1977

49 Nina Widvey maskiningeniør1986

50 Christina M. Steensnæs Winsor advokatfullmektig1993

51 John Malvin Økland avdelingsdirektør1964

52 Harald Østensjø pensjonist1946

53 Marie Louise Aanensen seniorinspektør1974

54 Henning Aarekol sykepleier/terapeut1978

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 45

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (46)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Trine Meling Stokland rådgiver1983

2 Vegard Engesli avdelingsleder1978

3 Lise Synnøve Neeraas Langåker pensjonist1951

4 Svein Inge Strand Egeland lærer1979

5 Lene Sæther vernepleier1982

6 Erling Nes Mygland student1990

7 Britt Mona Vang pedagogisk veileder1956

8 Ivar Teigland vernepleier1978

9 Karen Helgeland Qvale sivilingeniør1982

10 Felipe Escanilla Panza førstekonsulent1981

11 Ingvild K. Romsøe Bentsen butikkmedarbeider1992

12 Andreas Myge pensjonist1953

13 Signe Kathrine Norbotten lærer1980

14 Odd Vidar Sevland sivilarkitekt1971

15 Grethe Paulsen Vie museumskonservato1971

16 Bizhan Shibani daglig leder1962

17 Rakan Srour Albaset student1983

18 Marit Bjørnestad familiekoordinator1956

19 Aage Johannessen pensjonist1948

20 Marte B. Engesli Lysaker advokat1983

21 Ørjan Warvik sykepleier1980

22 Lise Haukås K-HMS ingeniør1972

23 Elling Michell Allendes hovedtillitsvalgt1978

24 Marit Solberg pensjonist1947

25 Johannes Bjoland avdelingsleder/lærer1955

26 Elin Netland hjelpepleier1970

27 Trond Kristoffersen Froestad hovedtillitsvalgt1980

28 Jolanta Maria M. Solstrand mijøarbeider1957

29 Bjarte Samuelsen lektor1978

30 Ingeborg Marie Nyland student1990

31 Jarle Stunes seniorarkitekt1955

32 Ingvild Haugland Pettersen assistent/student1996

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 46

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (47)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

33 Margrethe Wang sykepleier1957

34 Mona Elin Aarø veileder1966

35 Kjell Jamne pensjonist1934

36 Knut Oaland driftsleder1957

37 Arne Tjelle vernepleier1955

38 Gjertrud Kjellesvik lærer1968

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 47

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (48)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Arne-Christian Mohn ordfører1959

2 Johanne Halvorsen Øveraas finansdirektør1986

3 Tor Inge Fredriksen daglig leder1967

4 Ingeborg Skjølingstad administrasjonsleder1977

5 Kjell Inge Bråtveit rektor1963

6 Herdis Gunn Rødne leder/tillitsvalgt1952

7 Tønnes Bernhard Tønnesen selvstendig1953

8 Eline Jacobsen Vikse student1998

9 Geir Fiskaaen Lie pedagogisk leder1969

10 Hege Østensjø funksjonsleder1968

11 Odd Magne Sjursen Skogland industrirørlegger1995

12 Mercedes Yeni Aarvik psykiatrisk1970

13 Thor Dagfinn Bjelland uførepensjonist1971

14 Sahar Bayati tospråklig lærer1981

15 Roald Bø sivilarkitekt1967

16 Torunn Ellingsen avdelingsleder1969

17 Arve Fosse selvstendig1960

18 Katrine Skancke Eriksen butikkmedarbeider1975

19 Nils Olai Vekamoen Heimark læringsmiljøkonsule1956

20 Kjersti Nøttum Haaland student2000

21 Morten Nordvik Hovland student1991

22 Bjørg Helen Handeland kulturmedarbeider1985

23 Jan Inge Klakegg sikkerhetsrådgiver1955

24 Ingrid Gilje Heiberg førstelektor1964

25 Anita Kristensen Hystad psykiatrisk1970

26 Ole-John Melkevik spesialist drift-vedl.1956

27 Nora Nesvåg Kyrvestad vakt- og barsjef1984

28 Tonny Nundal konserndirektør1957

29 Henny Haukeland Liadal student1999

30 Kristoffer Næsse student2001

31 Nina Westerlund Lie helsearbeider1966

32 Rasmus Yngve Sangolt industriarbeider1976

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 48

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (49)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Rikke Westerlund Lie kunstner1986

34 Arnbjørn Gil Skadsem lege1984

35 Synnøve Marie Lunde sykepleier1958

36 Niels Petter Solberg kulturprodusent1962

37 Grete Müller pensjonist1950

38 Bendik Inge Storesund sivilingeniør1956

39 Heidi Synnøve Nymann forvaltningssjef1984

40 Rune Flage Stumo prosjektleder1975

41 Ingrid Tau Strand Oanes veileder1988

42 Dagfinn Torstveit selvstendig1954

43 Gunvor Saltvik fotograf1976

44 Dagfinn Torp selvstendig1962

45 Ann Karin Simonsen hovedtillitsvalgt1955

46 Jostein Otto Waage psykiater1957

47 Bjørn Breivik forretningsutvikler1976

48 Christine Ulland konditor1987

49 Åse Viland pedagogisk leder1974

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 49

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (50)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Tor Inge Eidesen bonde1964

2 Siw Irene Bogshamn gründer1965

3 Lilly Charlotte Tvedt instruktør1995

4 Arne Andreassen fengselsleder1957

5 Johannes Alne seniorrådgiver1975

6 Inger Margrethe Eidesen agronom1964

7 Tor Inge Vormedal forfatter/forlegger1961

8 Anita Larsen Ask fa*gansvarlig vernepl.1969

9 Casper N. Krogsgård Brochmann skoleelev2001

10 Anders Lindahl Eie skog-og landskapsf.1979

11 John Egil Frøystad servicemann1970

12 Knut Bendik Kvala pensjonist1947

13 Bente Helen Bergstøl Norvalls rådgiver1963

14 Asbjørn Steinar Velde pensjonist1949

15 Jan Magne Vikse pensjonist1950

16 Gunnlaug Flatebø Vikse hjelpepleier1952

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 50

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (51)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Bjørn-Erik Davidsen skoleleder1970

2 Yvonne Ekrene Lien kjørelærer1991

3 John Sverre Krokedal Rønnevik seniorrådgiver1978

4 Kari-Marie Høyvik Holmstrøm energirådgiver1988

5 Heine Vestvik fa*gkonsulent1976

6 Jan Vikse sykepleier1970

7 Eli Anna Gudmundsen adjunkt1958

8 Arve Fahlvik naturterapeut1968

9 David Birkeland Grimsrud arbeidsleder1990

10 Frank Hendrikse skipsmegler1960

11 Susann Hæstad redesigner1977

12 Knut Steffen Vall Kvala høyskolelektor1976

13 Lillian Låte siviløkonom1971

14 Christian Ødegård anleggsgartner1980

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 51

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (52)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Haugesund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 May Britt Vihovde varaordfører1958

2 Svein Magne Abrahamsen høgskolelektor1970

3 Monica Tindeland student1998

4 Elsa Maria E. Aanensen-Bakke lege1975

5 Jens Aksdal lege1950

6 Bjarte Børtveit senioringeniør1982

7 Chris Ingvald Dahl student1983

8 Bjørg Mathisen Døving prosjektleder1978

9 Andreas Ekroll ikt-teknikker1983

10 Iren Rusnes Frøiland mIljøarbeider1955

11 Torbjørn Vevle Grønn seniorforsker1974

12 Anne-Sofie Hagland HR-seniorkonsulent1977

13 Anne Hestad Hem rektor1973

14 Bjørn Gunnar Husby lektor1975

15 Ingrid Lofthus seniorrådgiver1972

16 Mette Erin Lothe ingeniør1969

17 Torleif Lothe forskningsdirektør1968

18 Ole Kristoffer Lundberg HMS/HR-ansvarlig1979

19 Lene Røkke Mathisen seniorrådgiver1980

20 Edel Karin Mikkelsen pensjonist1949

21 Sigfred Nerheim pensjonist1951

22 Alf Reidar Nilsen Dr,sivingeniør1966

23 Bernt Vidar Norvalls politioverbetjent1963

24 Sabri Ramadani selvstendig1969

25 Jonathan J. Simonsen lektor1986

26 Sverre Johan Snørteland driftssjef1970

27 Kristian Solberg pensjonist1943

28 Christina Amanda Steiness lærling1991

29 Sylvi Storaas pensjonist1946

30 Vidar Vihovde ingeniør1977

31 Marit Wikstrøm pensjonist1944

32 Turid Espedal pensjonist1949

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 52

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (53)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Status: Godkjent av valgstyret

1 Ellen Karin Moen 1967 Hana

2 Alexandra Eva Lind 1993 Hana

3 Arve Rosland 1958 Ganddal

4 Anaida Ajanic 1971 Bogafjell

5 Per Løvaas 1971 Ganddal

6 Anita Jørstad 1970 Bogafjell

7 Arnfinn Bilstad 1960 Trones og sentrum

8 Harald Kommedal 1949 Sandved

9 Lena Madsen 1982 Lura

10 Laila Mariann Furevik 1965 Riska

11 Geir Jarle Brekkhus 1971 Austrått

12 Arne Huisman-Aase 1985 Stangeland

13 Cecilie Sørfonn 1975 Hana

14 Tore Oftedal 1970 Lura

15 Marianne Hov Tollefsen 1983 Riska

16 Geir Strand 1971 Høle

17 Andreas Olsson 1995 Riska

18 Maria Speichert 1950 Austrått

19 Bjørn Tykhelle 1958 Sandved

20 Tina Elisabeth Loncar 1977 Trones og sentrum

21 Ann Helen Iversen 1962 Ganddal

22 Hanga Tokes 1990 Trones og sentrum

23 Chandra Prakash Kalla 1949 Trones og sentrum

24 Harald Moen 2000 Hana

25 Kjetil Oftedal 1959 Lura

26 Jan Kåre Løvskeid 1958 Sviland

27 John Hov 1952 Lura

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 53

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (54)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Pål Morten Borgli varaordfører1967

2 Inger-Lise Erga handel og kontor1962

3 Tore Andreas Haaland kjøpmann1963

4 Mangor Malmin avdelingsleder1965

5 Kristoffer Birkedal fa*gbrev butikk1992

6 Kristoffer Nagell-Dahl økonom1971

7 Reidar Thu pensj. ligningssjef1945

8 Glenn Øgreid petroleumsingeniør1974

9 Jorunn Bertelsen Kvalbein accountant1969

10 Kjell Arne Thomassen prosjektingeniør1964

11 Solveig Marlen Borgersen husmor1951

12 Elisabeth Stene næringsdrivende1974

13 Sigurd Sjursen salgskonsulent1969

14 Sigurd Trones selger1966

15 André Langheim senior piping1967

16 Live Goa næringsdrivende1988

17 Øyvind Ødegård markedsøkonom1969

18 Bjørn Eikeskog selger1969

19 Emmanuel Agbor Tanyi ingeniør1968

20 Cassandra Wietfeldt hjemmeværende1988

21 Henning Haaland næringsdrivende1985

22 Svein Harald Dyngen juridisk rådgiver1992

23 Gisle Krogedal salgssjef1970

24 Roy Storvik fotograf1956

25 Marianne Oropel Klengsen regnskapsmedarbeid1983

26 Jonny Sjursen ISO Koordinator1966

27 Johan Arnfinn Løvold student1977

28 Oddmund Fuglestad fa*gansvarlig logistikk1966

29 Svein Magne Eikeskog pensjonist1947

30 Harry Nilsen konsulent1961

31 Marianne Helgeland førskolelærer1980

32 Atle Sangolt sivilingeniør1938

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 54

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (55)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Jan Knudsen lærer1983

34 Kjell Reidar Rasmussen kjørskolelærer1943

35 Randi Helen Olufsen butikksjef1962

36 Randi Amalia Skretting anleggsgartner1977

37 Jone Kjetil Clifford Wahlberg prosjektleder1972

38 Tron Håland pensjonist1948

39 Karen Margrethe Mjelde pensjonist1936

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 55

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (56)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Liberalistene Status: Godkjent av valgstyret

1 Ronny Skjæveland 1979

2 Tom Harestad 1978

3 Espen Simonsen 1995

4 Stian Vik 1993

5 Morten Steen 1977

6 Thomas Tveit 1986

7 Svein Arne Yven 1966

8 Samuel Østhaug 1961

9 Khahlil Rehman 1981

10 Asbjørn Bakke 1982

11 Lars Eivind Lunde 1987

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 56

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (57)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Pensjonistpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Liv J. M. Remman 1954 Ganddal

2 Thore Håland 1966 Forsand

3 Roald Armand Lende 1938 Trones/Sentrum

4 Njål Vigesdal 1946 Trones/Sentrum

5 Lidia Bryzgalova 1940 Ganddal

6 Odd Reidar Gausel 1949 Sandved

7 Elsa Hansen 1943 Austrått

8 Arne Lende 1939 Ganddal

9 Steinar Kjell Lima 1938 Sandved

10 Anne Lise Sletten 1944 Austrått

11 Arnold Rune V. Stene 1956 Stangeland

12 Ivar G. Vølstad 1944 Austrått

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 57

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (58)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Heidi Bjerga 1958 Ganddal

2 Jan Refsnes 1951 Trones

3 Nina Eltervåg 1978 Hommersåk

4 Olav Wiik 1950 Forsand

5 Nina Birgitte Stokke 1972 Hove

6 Mette Kristine Haugvaldstad 1977 Skaarlia

7 Marit Abercrombie 1983 Bogafjell

8 Ingeborg Anzjøn 1964 Trones

9 Bjørg Gunvor Arntsen 1956 Hommersåk

10 Eirin Aske 1994 Sandved

11 Torbjørn Bakker 1981 Sandved

12 Lars Erik Berland 1999 Håbafjell

13 Eva-Tone Breivik 1981 Skaarlia

14 Beathe Christiansen 1972 Sandved

15 Fredrik Danielsen 1992 Dale

16 Gerardo Osorio Diaz 1957 Smeaheia

17 Linda Pernille Edvardsen 1974 Sandved

18 Mads Soma Gilje 1980 Trones

19 Marit Gjellestad 1984 Sviland

20 Fartein Haga 1964 Austrått

21 Araz Hanan 1984 Varatun

22 Tore Haye 1957 Ganddal

23 Torbjørn Hyldmo 1942 Trones

24 Olav Levin Johansen 1951 Ganddal

25 Lotte Vik Karlsen 1998 Ganddal

26 Elbjørg Melbøe 1953 Kylles

27 Nils Steinar Dyvik Melbø 1952 Kylles

28 Hilde Monstad 1958 Stangeland

29 Petter Mosbakk 1995 Håbafjell

30 Margunn Mossige 1954 Austrått

31 Hilde Dorthea Nesvåg 1959 Lura

32 Inga Elise Torp Nielsen 1974 Hana

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 58

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (59)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

33 Aicha Nordli 1999 Trones

34 Oladele Olawole 1961 Hommersåk

35 Gina Osaland 1952 Ims

36 Helge Pettersen 1946 Ganddal

37 Kristian Pettersen 1970 Ganddal

38 Ann Bente Rindal 1970 Stangeland

39 Monika Røthle 1951 Trones

40 Arvid Sandal 1956 Hommersåk

41 Solveig Kristin Strand 1969 Austrått

42 Per Eddie Tokvam 1953 Rovik

43 Gunnar Tønnessen 1948 Vatne

44 Tina Øksnevad 1990 Ganddal

45 Nina Helen Øverby 1963 Austrått

46 Ingrid Helene Øglænd-Sandved 1973 Skeiane

47 Helge Line Aasland 1979 Skaarlia

48 Aastein Aase 1938 Austrått

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 59

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (60)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Martin S. Håland 1949 Figgjo

2 Laila Espedal 1963 Forsand

3 Håvard Tonning Austvoll 1983 Trones og sentrum

4 Jofrid Åsland 1985 Sviland

5 Henrik Nordtun Gjertsen 1999 Trones og sentrum

6 Inger Helen Aanestad 1972 Trones og sentrum

7 Leidulv Harboe 1969 Sviland

8 Karina Sinnes 2000 Sviland

9 Stian Espedal 1974 Hana

10 Endre Skjørestad 1953 Riska

11 Kristian Aarrestad 1998 Sviland

12 Mona Auestad 1977 Forsand

13 Karl Egeland 1950 Malmheim og Soma

14 Torger Espedal 1998 Forsand

15 Ruth Helen Espedal 1973 Forsand

16 Arve Fløysvik 1967 Høle

17 Tore Folkvord 1949 Malmheim og Soma

18 Sven Følgesvold 1999 Hana

19 Jorunn Lura Haaland 1963 Sviland

20 Olav Paul Høivik 1954 Høle

21 Stein Erik Jørstad 1967 Austrått

22 Andres Krogedal 1958 Ganddal

23 Paul Kyllingstad 1949 Sviland

24 Anne Keth Kleppa Larsen 1961 Høle

25 Johan Martin Seloter Larsen 1961 Høle

26 Tom Levang 1991 Sviland

27 Morten Malmin 1979 Malmheim og Soma

28 Eldar Melbøe Kyllesø 1980 Sviland

29 Bernt Palle Nærland 1980 Austrått

30 Jan Arild Seldal 1957 Sviland

31 Heidi Vigre Sinnes 1974 Sviland

32 Kato Sinnes 1974 Sviland

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 60

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (61)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Torhild Skadsem 1961 Trones og sentrum

34 Arild Skimmeland 1968 Lura

35 Ivar Skjørestad 1959 Riska

36 Andreas Smedsli Svihus 1992 Sviland

37 Gunn Marit Smedsli Svihus 1968 Sviland

38 Katrine Sægrov 1974 Hana

39 Tor Arvid Tjessem 1967 Figgjo

40 Ole Topnes 1967 Figgjo

41 Steinar Veland 1962 Forsand

42 Inge Vold 1981 Høle

43 Selmer Wathne 1999 Hana

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 61

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (62)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Stanley Wirak ordfører1950

2 Annelin Tangen gruppeleder1973

3 Inge Roar Larsen bonde1963

4 Anna Tangen student1998

5 Arne Buchholdt Espedal sivilingeniør1981

6 Anne Gravdal spesialsykepleier1964

7 Arne Oftedal advokat1972

8 Cecilia Lindbåge Karlsen student1995

9 Faruk Brahimi tekniker1977

10 Siri Tansø distriktssjef1975

11 Ragnvald Erga pensjonert politi1948

12 Kristine Lillebø rådgiver finans1979

13 Terje Lunde fritidskonsulent1956

14 Mariann Wereide Hansen gullsmed1962

15 Kurt Høyland prosjektleder1968

16 Elin Synnøve Andersen rektor1956

17 Joakim Neresen student2001

18 Ingeborg Dirdal digitaliseringsrådg.1964

19 Anders S. Løvik sveiser1974

20 Bente Birkedal avdelingsleder1970

21 Hamidullah Amiri næringsdrivende1977

22 Bente Nina Bjørseth lærer1967

23 Alfred Askevold lærer1966

24 Kariann Dahle ingeniør1972

25 Henning Berge ingeniør1972

26 Reidun Marie Enge pensjonert lærer1950

27 Bjarne Berntsen fotballtrener1956

28 Bente Guddal lærer1969

29 Erling Eknes skribent1956

30 Mari Anne Næsheim Hall forfatter1958

31 Åge Elven senterleder1969

32 Hanne Hermanrud avdelingsdirektør1960

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 62

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (63)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Trond Horve boreoperatør1972

34 Iselin Høle rådgiver1984

35 Dariusz Malczewski lærer1972

36 Elisabeth N. Karlsen sosionom1968

37 Kenneth Mæland vekter1986

38 Inger Lise Kvale økonom1967

39 Alfred Nordgård pensjonert siviling.1954

40 Silje S. Kvanvik miljøarbeider1991

41 Sigmund Salamonsen klubbleder1986

42 Linn Elise Lende lærerstudent1985

43 Svein M. Stangeland pensjonert politi1951

44 Nina Lura administrativ1959

45 Vidar B. Sørensen prosjektleder1949

46 Reidun Skjold sykepleier1950

47 Gustav Ove Tjelta pensjonert1950

48 Ingrid Skåtun førstepostbetjent1958

49 Jarle Vines forbundssekretær I &1956

50 Elise Tjetland regnskapsfører1985

51 Diyar Yasar student1997

52 Brit Helen R. Torkildsen sosionom1961

53 Ingeborg Øverland barne- og1979

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 63

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (64)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Partiet De Kristne Status: Godkjent av valgstyret

1 Terje Øgreid 1958 Sandnes

2 Vigdis Hetland Hadland 1957 Sandnes

3 Roald Soma Nessa 1976 Sandnes

4 Mona Schwarz 1968 Sandnes

5 Therese Fiskå Espedal 1984 Forsand

6 Johannes Lian 1954 Sandnes

7 Eldbjørg Engebretsen Øgreid 1939 Sandnes

8 Sven Riska 1938 Sandnes

9 Edvin Lauvås 1942 Sandnes

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 64

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (65)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Inger Klippen 1973 Hana

2 Kenny Rettore 1968 Stangeland

3 Bjarte Sveinsvoll Dagestad 1969 Forsand

4 Leiv Rune Mjølsnes 1971 Stangeland

5 Solgull Ingrid Klette 1960 Ganddal

6 Lisbeth Von Erpecom Vikse 1947 Trones/Sentrum

7 Sander Olsen 2000 Stangeland

8 Marius Anfindsen 2001 Hana

9 Milan Aran 1999 Stangeland

10 Shirish Awasthi 1976 Stangeland

11 Stine Birkeland 1988 Ganddal

12 Arnljot Bjelland 1949 Trones/Sentrum

13 Kristoffer Refsnes Bjordal 2000 Bogafjell

14 Oddny Hovtun Bjorland 1970 Austrått

15 Anne Grethe Brandal 1967 Hana

16 Oddvar Dalane 1967 Riska

17 Ann Carmen Emorsten 1968 Hana

18 Sissel Vikse Falch 1968 Hana

19 Magne T. Frøyland 1948 Riska

20 Wiggo Gilje 1956 Ganddal

21 Trond Haukelid 1972 Forsand

22 Espen Strand Henriksen 1974 Austrått

23 Kåre Ludwig Jørgensen 1955 Trones/Sentrum

24 Torgeir Kvalberg 1962 Sandved

25 Juliane Nordbø Lind 1999 Stangeland

26 Tore Nedregaard 1963 Austrått

27 Harald Nedrelid 1978 Sandved

28 Ragnvald Nilsen 1977 Lura

29 Jan Erik Norland 1982 Bogafjell

30 Jan Magnus Nyborg 1955 Lura

31 Arve Oftedal 1962 Ganddal

32 Ane Otteren 1971 Trones/Sentrum

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 65

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (66)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

33 Oddvar Raugstad 1986 Ganddal

34 Jarle Rognstad 1974 Riska

35 Silje Christine Røgenes 1985 Stangeland

36 Martin Schanche-Olsen 1986 Trones/Sentrum

37 Sveinung Skjørestad 1953 Riska

38 Guttorm Stangeland 1969 Bogafjell

39 Morten Svindland 1984 Austrått

40 Renate Thunem 1976 Bogafjell

41 Kåre R. Vagle 1959 Austrått

42 Anne Cathrin Østebø 1974 Hana

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 66

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (67)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Oddny Helen Turøy 1974 Austrått

2 Guro Heggemsnes Fløysvik 1981 Forsand

3 Trond Niemi 1957 Bogafjell

4 Ida Gahnstrøm Andersen 1993 Ganddal

5 Ståle Espevik 1972 Hana

6 Bjørg Riska Josefsen 1962 Riska

7 Tina Renate Liland Austbø 1986 Ganddal

8 Bjørn Bråtveit 1967 Sviland

9 Ruth Bråtveit 1967 Sviland

10 Thone Eldøy 1973 Ganddal

11 Njål Erland 1966 Sandved

12 Eivind Kvamsøe 1988 Sandved

13 John Trygve Meyer 1968 Austrått

14 Torhild Nødland 1962 Bogafjell

15 Renata Peksyk 1965 Trones

16 Christian Riska 1971 Riska

17 Torstein Skretting 1967 Hana

18 Salakh Tausov 2000 Trones

19 Kristin Elstrøm Teikari 1972 Stangeland

20 Magnus Tekse 1985 Austrått

21 Thomas Thesen 1976 Ganddal

22 Ariane Caixeta Thingnæs 1984 Trones

23 Torstein Caixeta Thingnæs 1982 Trones

24 Helge Sigve Wiig 1968 Bogafjell

25 Tone Ydstebø 1985 Lura

26 Lillian Øksnevad 1961 Riska

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 67

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (68)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Rødt Status: Godkjent av valgstyret

1 Ole Ronny Koldal 1987

2 Håvard Ryan 1952

3 Janaina Lima 1983

4 Tor Jan Møller 1970

5 Helen Aadnøy 1957

6 Petter Christian Kolrud 1956

7 Ragnhild A. Klepsvik 1991

8 Anders Lomeland 1992

9 Lisbet Torgersen 1952

10 Bjørn Ove Lygre 1963

11 Sissel Marie Johansen 1962

12 Tuva Maria Martinussen 1989

13 Anita Martinussen 1956

14 Tord-Viljar Miranda Husebø 1998

15 Tove Klepsvik 1953

16 Oddbjørn Hjelle 1964

17 Steinar Eraker 1954

18 Bjarte Stangeland 1962

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 68

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (69)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Julian F. Osorio 1991 Trones

2 Knut O. Eldhuset 1955 Stangeland

3 Susanna Aske Bredenbekk 1998 Sentrum

4 Inger Anita Merkesdal 1964 Forsand

5 Arild Enge Helgøy 1975 Sandved

6 Alexander Sjursæther 1991 Trones

7 Ruth Lycke 1985 Hommersåk

8 Roar Malmin 1973 Sandved

9 Tove Rasmussen 1956 Lura

10 Bjørn Asle Taranger 1969 Lura

11 Dagne Hoprekstad 1952 Stangeland

12 Kari Nybakk 1968 Bogafjell

13 Gaute Rostrup 1947 Sentrum

14 Merete fa*gernes-Turpin 1972 Stangeland

15 Gunvald Magne Rasmussen 1950 Hana

16 Malin Elisabeth Sviland 1998 Ganddal

17 Torleiv Robberstad 1936 Austrått

18 Olav Eide 1946 Ganddal

19 Bård Henning Borsheim 1965 Ganddal

20 Amad Al-Nasser Al-Kaabi 1962 Trones

21 Magne Birger Bertelsen 1954 Riska

22 Håkon Eirik Eikeberg 1943 Lura

23 Tove Frantzen 1962 Sandved

24 Kari Skauge Brynjulfsen 1955 Sandved

25 Berit Marie Dykesteen Vik 1948 Trones

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 69

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (70)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sandnes

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Erlend Kristensen økonom1973

2 Andreas Nordang Uhre forsker1982

3 Åsta Vaaland Veen sivilingeniør1981

4 David Hugo Engelsvold overlege1974

5 Pål Erlend Nagell Hildre skoleelev2000

6 Alexandra Kirstin Gjerdrum lærer1974

7 Bjarte Slettebø innkjøper1971

8 Håvard Bronsta lektor1984

9 Oddny Friestad Hassel kunstner1966

10 Kristoffer Myklebust avdelingsleder1989

11 Frode Aardal daglig leder1974

12 Hege Karin Omland lektor1982

13 Kenneth Sporaland tømmermann1973

14 Øystein Bjaanes Lemvik prosjektmedarbeider1978

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 70

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (71)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sokndal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Liv-Ingrid Torkelsen Sosionom1988

2 Hanne Mathisen Skailand Hotellmedarbeider1987

3 Laila Aarstad Igeh Sivilingeniør1993

4 Jan Oddvar Omdal Driller1958

5 Hans Jakob Kjelland Svanes Service Technician1980

6 Glenn Robert Bøe Rørlegger1982

7 Vidar Ørmen Driftsoperatør1982

8 Bettina Kopperud Mathiesen Student1996

9 Jone Nærem Mysing Prosjektingeniør1987

10 Anne Løtoft Finansrådgiver1985

11 Cecilie Stene Hjemmeværende1980

12 Erik Johan Bendiksen Næringsdrivende1981

13 Linn Marita Stene Barne- og1988

14 Ida Nesvåg Sykepleier1989

15 Ole Gabriel Urdal Offshorearbeider1989

16 Terje Hennø Pensjonist1949

17 Lisa Katrin Støle Student1991

18 Silje Hennø Omdahl Sykepleier1986

19 Edgar Thodal Lærer1970

20 Anne Marthe Omdal Hotellmedarbeider1986

21 Eli Laupstad Omdal Hotelldirektør1958

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 71

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (72)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sokndal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Sokndal Listo Status: Godkjent av valgstyret

1 Atle Støle Daglig leder1961

2 Margrethe Andersen Helsefa*garbeider1980

3 Geir Arne Berg Daglig leder1961

4 Bente Vatland Nesvåg Pleiemedarbeider1964

5 Åge Gustav Sjøveian Ingeniørleder1968

6 Tone Merete Nesvåg Sykepleier1974

7 Tommy Nilsen fa*gansvarlig Elektro1976

8 Linn Årrestad KHMS-Ingeniør1989

9 Svein Erik Solgård Pensjonist1955

10 Aud Brit Haver Anleggsmaskinfører1966

11 Magne Torgersen Ingeniør1951

12 Edward Lukasz Wojdak Siv. Ingeniør1980

13 Ratchada Sandsmark Student1976

14 Frode Knutshaug Boresjef1971

15 Anne-Beth Strømstad Mydland Renholdsleder1959

16 Lars Børge Stene Daglig leder1972

17 Terje Thingbø Pensjonist1943

18 Vidar Volden Daglig leder1958

19 Jørgen Midtbø Selger1995

20 Tordis Solveig Stenberg Pensjonist1944

21 Emilio Østrem Rørlegger1987

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 72

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (73)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sokndal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Jonas Andersen Sayed 1997

2 Bonnie Lynn Brambo 1972

3 Vebjørn Mathiesen Solli 1996

4 Heidi Elizabeth Odden 1979

5 Kai Adler Hansen 1945

6 Martin Knutshaug 2000

7 Kenneth Omdal 1977

8 Kjell Rek 1948

9 Roar Edland-Hansen 1985

10 Erna Mortensen Urdal 1958

11 Ronnie Ulland 1979

12 Katrine Jacobsen 1997

13 Kurt Johnny Haaland 1958

14 Torill-June Edland-Hansen 1985

15 Arild Urdal 1950

16 Fatrice Novah Licardo Capote 1998

17 Kenneth Bergen 1973

18 Bjørn Arild Nuland 1973

19 Marita Pedersen 1974

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 73

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (74)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sokndal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Tron Løvås 1961

2 Edel K. Furuløkken Birkeland 1947

3 Kjell Tore Sand 1957

4 Tina Håland Edland 1987

5 Odd Nesvold 1961

6 Viktor Vestbøstad Støle 2000

7 Sissel Jonassen 1977

8 Joakim Kopperud Mathiesen 1993

9 Emma Mydland Paulsen 1997

10 Ruben Bøe Thomsen 1990

11 Elin Marit Wood 1975

12 Anne Lise Melhus 1990

13 Jone Arild Bu Mathiesen 1973

14 Tone Karin Mydland Tønnessen 1975

15 Jan Terje Solli 1969

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 74

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (75)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sokndal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Alf Torstein Pettersen 1973 Rekeland

2 Merete Hatleskog 1974 Eia

3 Sondre Erlend Barstad 1983 Barstad

4 Lise Marie Vikesdal 1984 Årstadveien 56

5 Bjørn-Inge Mydland 1974 Mydland

6 Ida Urdal 1997 Indre Evja

7 Benjamin Kurt Skarås 1950 Nedre Skarås 16

8 Lisa Marie Hatleskog 1993 Eia

9 Kristen Mydland 1982 Mydland

10 May Elin Skjefrås 1964 Gamleveien 27

11 Bjørn Johan Hatleskog 1970 Eia

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 75

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (76)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sokndal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Kjell Ivar Nesvåg 1965

2 Evy Silje Olsen Selebø 1978

3 Kjetil Egeli 1978

4 Berit Midbøe Kopperud 1952

5 Rune Lindås 1974

6 Greta Karina Moland 1971

7 Roger Egeli 1971

8 Tove Monica Andreassen Mysing 1976

9 Alf Tore Sæstad 1957

10 Elin Sandsmark 1974

11 Rolf Arild Olsen 1975

12 Gun Marie Sand 1993

13 Ove Gilberg Krone 1947

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 76

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (77)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sokndal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Frode André Mydland 1980 Høgåsveien 25

2 Rune Liestøl 1974 Bjerkåsen 4

3 Robert Remøy 1994 Krossbekkstien 19

4 Harald Arne Bu 1948 Kjellandsveien 10

5 Ruben Haaland 1985 Årstadveien 5

6 Leon Andre Handeland 1993 Høydalsåsen 23

7 Frode Bru 1972 Rugedal 4

8 Preben Bakke Kvåle 1995 Høgåsveien 33

9 Fredrik Mydland 1984 Myrveien 1

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 77

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (78)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Lund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Ann Sissel Haukland 1959

2 Kjell Magne Leirflåt 1949

3 Siv Karin Utheim 1968

4 Ellen Marie Aaserød 1963

5 Roger Myklebust 1975

6 Ragnhild Mikkelsen Egeland 1971

7 Olaug Hove 1965

8 Frode Waldemar 1980

9 Bente Haukland Brogeland 1963

10 Geir Arne Knutsen Tønne 1980

11 Linda Elisabeth Hetland Gursli 1965

12 Arne Børge Mydland 1954

13 Natalia Eik Hamre 1979

14 Trym Utheim Stenbæk 1998

15 Aina Mysse Bjørkeland 1969

16 Roger Østrem 1968

17 Maj Britt Støre 1953

18 Werner Navrestad 1978

19 Gerd Sigrunn Støre 1950

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 78

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (79)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Lund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Ragnhild Alfrida Kjørmo 1960

2 Jan Morten Hansen Nyhus 1977

3 Ole-Roger Hippe 1974

4 Svein Zwygart 1974

5 Janne Lindefjell Bjelland 1994

6 Svein Skåland 1982

7 Trond Magne Skjeggestad 1985

8 Ivar Kjørmo 1969

9 Sara Christine Kjørmo 2000

10 Tone Wenche Sirevaag 1964

11 Ted Are Stenberg 1983

12 Jan Ove Kjellesvik 1965

13 Aksel Mæland 1965

14 Svein Kåre Høien 1965

15 Robert fa*gerheim 1967

16 Ingolf Bore 1952

17 Ingebjørg Nyhus 1984

18 Tor Jostein Grønning 1941

19 Myriam Martha Zwygart 1975

20 Kurt Myhre 1961

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 79

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (80)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Lund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Magnhild Rita Eia 1960

2 Kjell Andreas Heskestad 1962

3 Sonja Elisabeth Surdal 1946

4 Nils Heskestad 1948

5 Knut Roald Thunheim 1946

6 Kim Rune Falk Skilbrei 1984

7 Anne Lise Tunheim 1941

8 Sigbjørn Andreas Hofsmo 1984

9 Sigbjørn Hellesmark 1937

10 Hans Arne Haugland 1976

11 Ragna Merethe Eia Helleren 1966

12 Else Heskestad 1966

13 Yngve Karlsen Heskestad 1970

14 Ingebjørg Margrete Kvinen 1944

15 Roy Moi 1965

16 Kristian Ollestad 1986

17 Håkon Skjærpe 1998

18 Kristine Marie Bilstad Sætevik 1944

19 Stian Ueland 1995

20 Ståle Ueland 1959

21 Anne Katrine Egeland Gystøl 1993

22 Regine-Janette W. Heskestad 1978

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 80

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (81)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Lund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 John-Arvid Eik 1983

2 Bodil Aud Heskestad 1952

3 Melvin Stene 1988

4 Tommy Eik 1981

5 Mariann Tjørn 1981

6 Anders Mydland 1980

7 Belle Tial Tha Par Van Hmun 1994

8 Harald Jåsund 1990

9 Anne Sofie Hansen 1965

10 Nina Marie Vik 1982

11 Ole Jakob Seljen Henden 1993

12 Rolf Inge Tønnesen Moi 1958

13 Ole Hagbart Grødum 1972

14 Heidi Mageland Eik 1984

15 René Moen 1987

16 Borgny Eik 1954

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 81

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (82)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Lund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Hogne Skjerpe 1958

2 Inger Rasmussen 1962

3 René Munthe Eik 1971

4 Tommy Hamre 1969

5 Arvid Leon Hunsbedt 1946

6 Bernt Terje Høyland 1958

7 Anne-Britt Jegtvik 1946

8 Karsten Moi 1969

9 Tor Inge Moi 1949

10 Kjellaug Else Refsland 1953

11 Liv Veronica Søyland 1979

12 Willy Solbjørg 1967

13 Monica Regine Waldemar 1974

14 Lars Johan Bjørkeland 1965

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 82

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (83)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Lund

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Gro Helleland 1966

2 Halvor Magne Øverland Skoland 1984

3 Tove Birkeli Steinnes 1981

4 Pål Anker Ravndal 1951

5 Tom Helge Moen 1975

6 Solfrid Teline Skåland 1990

7 Øyvind Steinnes 1985

8 Morten Drivdal 1991

9 Nanda Calensung 1982

10 Kjell Rune Iveland 1967

11 Benedikte Drivdal 1999

12 Åse Herborg Ege 1949

13 Ståle Kro 1949

14 Bjørg Hallandvik Moen 1947

15 Vanlian Oke 1973

16 Arne Sverre Rafoss 1970

17 Tone Skårland Skjærpe 1966

18 Andrea Skår Østrem 1999

19 Eigil Østrem 1962

20 Marit Liland Øverland 1949

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 83

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (84)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Bjerkreim

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Kjetil Slettebø 1987

2 Bente Gro Milwertz Slettebø 1974

3 Karin Grude Frøyland 1986

4 Torbjørn Ognedal 1955

5 Olinn Herikstad 1977

6 Haldis Hagen 1967

7 Rolf Gravdal 1964

8 Tor Aksel Ramsli 1989

9 Jon Arvid Vassbø 1967

10 Magnhild Gjedrem 1985

11 Geir Osmundsen 1971

12 Kenneth Bjerkreim 1997

13 Gry Merete Braadli 1972

14 Andreas Osland 1963

15 Per Spødervold 1954

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 84

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (85)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Bjerkreim

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Marthon Skårland 1949

2 Mona Tengsareid Espeland 1971

3 Marius Solberg 1981

4 Jan Tore Skårland 1982

5 Skjalg Espedal 1966

6 Kristin Gåsland 2001

7 Kristian Espeland 1998

8 Magnar Sandstøl 1962

9 Åshild Slettebø 1969

10 John Arne Gåsland 1973

11 Margun Agnete Hegelstad 1963

12 Geir Helland 1985

13 Tyra Skårland 1961

14 Lars Olaf Solberg 1985

15 Øyvind Søyland 1963

16 Inger Merethe Bjerkreim 1971

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 85

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (86)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Bjerkreim

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Idar Sønstabø 1972

2 Ane Fuglestad Skutlaberg 1984

3 Egil Gjedrem 1967

4 Gunn Anita Grude Vestersjø 1984

5 Gerd Aarrestad Vassbø 1950

6 Oddrunn Veen 1970

7 Hans Røynestad 1971

8 Monika Vassbø 1986

9 Gustav Kjølberg 1981

10 Maritha Elen Vindenes 1984

11 Rolf Moi 1945

12 Camilla Gjedrem 1988

13 Eline Reime Mong 1990

14 Olaf Gjedrem 1948

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 86

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (87)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Bjerkreim

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Tone Vaule 1971

2 Morten Thommesen Gjedrem 1982

3 Kristine Osland 1975

4 Aud Sissel Birkeland 1965

5 Rune Eia 1963

6 Borghild Hvidsten Gjedrem 1981

7 Vetle Skjæveland 1998

8 Kari Hilde Hellestø 1968

9 Kristian Eia 2000

10 Lina Mathilde Hvidsten Gjedrem 1983

11 Jostein Merkesdal 1964

12 Annette Olden Nedrebø 1966

13 Irene Thorberg 1964

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 87

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (88)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Bjerkreim

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Tore Malmei 1958

2 Øyvind Sjøtrø 1957

3 Mona Westvik Helgeland 1975

4 Aslaug Marie Undheim 1952

5 Arne Bjerkreim 1959

6 Terje Laksesvela Helland 1985

7 Gunnar Hågbo 1974

8 Steinar Solberg 1963

9 Siri Elin Bjordal 1993

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 88

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (89)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hå

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Liberalistene Status: Godkjent av valgstyret

1 Kjell Bakke 1985 Vigrestad

2 Ernst Mæland 1977 Varhaug

3 Even Kristoffer Mjøs 1995 Varhaug

4 Morten Høien 1990 Vigrestad

5 William Nyland Hansen 1982 Nærbø

6 Erling Vold 1990 Vigrestad

7 Mikael Hamran 1988 Nærbø

8 Veronika Mikkelborg Mæland 1978 Varhaug

9 Samuel Sukoon Bothmann 2000 Nærbø

10 Emma Marita Gåsland Osmundsen 1995 Varhaug

11 Bojana Sumatic 1998 Sirevåg

12 Trond Atle Sandve 1991 Vigrestad

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 89

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (90)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hå

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Svein Høyland 1971 Brusand

2 Gry Kirsti Høyland Sirevåg 1970 Nærbø

3 Sjur Håland 1962 Varhaug

4 Lenita Salte 1976 Varhaug

5 Anders Braut Ueland 1981 Vigrestad

6 Anne Vold Jensen 1955 Vigrestad

7 Bjørg Sandve 1953 Nærbø

8 Tobias Gudmestad 1949 Nærbø

9 Silje Hadland Haarr 1978 Vigrestad

10 Ove Aanestad 1958 Varhaug

11 Olaug Varhaug Siqveland 1988 Varhaug

12 Hans Aanestad 1976 Varhaug

13 Bjørn Ståle Bekkeheien 1981 Nærbø

14 Per Bjorland 1965 Nærbø

15 Tone Marie Nærland Fjellheim 1982 Brusand

16 Knut Åge Gjersdal 1970 Vigrestad

17 Ole Trond Herredsvela 1976 Brusand

18 Anette Håland 1981 Varhaug

19 Hanne-Elise Lindal 1968 Nærbø

20 Lars Madland 1961 Varhaug

21 Jarl Nord-Varhaug 1956 Brusand

22 Joakim Nord-Varhaug 1980 Brusand

23 Torfinn Nærland 1966 Vigrestad

24 Andreas Rød 1994 Varhaug

25 Elin Viktoria Salte 1979 Brusand

26 Ingeborg Nærland Skjærpe 1961 Nærbø

27 Judith Nærland Skjærpe 1997 Nærbø

28 Siv Undem 1972 Sirevåg

29 Per Inge Undheim 1979 Nærbø

30 Tore Vingen 1972 Sirevåg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 90

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (91)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hå

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Partiet De Kristne Status: Godkjent av valgstyret

1 Arne Husveg 1951 Nærbø

2 Ivar Kristian Berland 1958 Vigrestad

3 Ingunn Rimestad 1974 Vigrestad

4 Roald Fuglestad 1971 Nærbø

5 Irene Synnøve Undheim Lemus 1948 Nærbø

6 Lars Jan Nord-Varhaug 1952 Varhaug

7 Bernt Mellemstrand 1969 Vigrestad

8 Alfred Nærland 1971 Nærbø

9 John Tommy Torland 1965 Nærbø

10 Geir Lode 1966 Varhaug

11 Arnstein Njærheim 1986 Nærbø

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 91

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (92)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hå

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Svein Arve Nygård 1972 Sirevåg

2 Marianne H G Osmundsen 1973 Vigrestad

3 Paul Skretting 1955 Nærbø

4 Leif Egil Espedal 1977 Varhaug

5 Børge Forberg 1968 Sirevåg

6 Eli Irene Wetteland Nygård 1973 Sirevåg

7 Ernst-Andre Undheim 1989 Nærbø

8 Andreas Tysse 1986 Varhaug

9 Arild Rosland 1961 Nærbø

10 Per Gunnar Refsland 1972 Vigrestad

11 Rune Scheie 1955 Varhaug

12 Torild Helene Vatnamot 1949 Sirevåg

13 Roger Nygård 1977 Nærbø

14 Inger Lise Kvien 1977 Vigrestad

15 Grete Sofie Holen 1950 Nærbø

16 Joar Larsson Bø 1969 Nærbø

17 Per Reime Stokkeland 1943 Varhaug

18 Brian Johannesen 1967 Sirevåg

19 Håkon Kvia 1973 Nærbø

20 Rune Opstad 1968 Sirevåg

21 Egil Tysse 1960 Varhaug

22 Jonas Varhaug 1964 Varhaug

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 92

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (93)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hå

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Rødt Status: Godkjent av valgstyret

1 Pål Holden 1976 Vigrestad

2 Helge Stølen Reiestad 1955 Varhaug

3 Simon Hobberstad 1997 Nærbø

4 Ane Louise Dyngeland Holden 1978 Vigrestad

5 Martin Fuglestad-Kvia 1998 Nærbø

6 Pia Stene 1956 Brusand

7 Anne Øyri 1952 Sirevåg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 93

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (94)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hå

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Tone Elin Berge 1967 Varhaug

2 Njål Sikveland 1969 Nærbø

3 Wibecke Natås 1970 Nærbø

4 Torgeir Thorsteinsson 1987 Varhaug

5 Solfrid Fuglseth 1964 Vigrestad

6 Øyvind Todnem 1956 Varhaug

7 Tina Salte Rosland 1977 Varhaug

8 Simen Johansen 2001 Nærbø

9 May Britt Birkeland 1965 Vigrestad

10 Egil Torland 1955 Nærbø

11 Randi Møller 1963 Nærbø

12 Oddgeir Sør-Reime 1960 Nærbø

13 Ellen Oddny Madland 1960 Varhaug

14 Martin Salte 1971 Nærbø

15 Astrid Karin Sola 1962 Nærbø

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 94

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (95)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hå

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Mons Skrettingland 1953 Varhaug

2 Elisabeth S Thunshelle 1966 Nærbø

3 Jan Erik Tuen 1976 Sirevåg

4 Gunn Dalen Håland 1969 Varhaug

5 Einar Vigrestad 1966 Vigrestad

6 Jon-Ingar Mæland 1975 Nærbø

7 Edil Kristine Mæland 1962 Vigrestad

8 Jan Harald Forsmo 1970 Varhaug

9 Torill Søyland Utbjoa 1966 Nærbø

10 Ove Unhammer 1981 Ogna

11 Irene Omland 1968 Varhaug

12 Jonas Heien 1983 Vigrestad

13 Lars Aanestad 1988 Nærbø

14 Eirik Sandanger 1950 Varhaug

15 Reidun Bøe Høiland 1950 Nærbø

16 Lene Qvalbein Kverme 1979 Brusand

17 Tom Zahl Heien 1962 Vigrestad

18 Erlend Aksnes 1969 Nærbø

19 Håvard Skrettingland 1967 Varhaug

20 John Garvik 1970 Brusand

21 Torhild Wigestrand 1965 Varhaug

22 Heidi Karin Sandve Ege 1971 Vigrestad

23 Roald Martin Haver 1968 Sirevåg

24 Oddbjørn Ueland 1973 Varhaug

25 Bjarne Kvia Mæland 1971 Vigrestad

26 Dagne Skjærpe Aksnes 1969 Nærbø

27 Gunnar Vold 1950 Vigrestad

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 95

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (96)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hå

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Jonas Skrettingland 1957 Varhaug

2 Andreas Bjorland 1980 Nærbø

3 Renate Skretting 1987 Varhaug

4 Kjersti Skjæveland 1962 Nærbø

5 Jorunn Bø Løge 1969 Vigrestad

6 Eirik Åsland 1999 Nærbø

7 Doris Kråkenes 1950 Vigrestad

8 Stein Aarsland 1987 Nærbø

9 Jon Aarsland 1961 Nærbø

10 Magnus Ånestad 1984 Varhaug

11 Vegard Ask 1988 Nærbø

12 Tom Risa 1988 Vigrestad

13 Eli Bjuland 1966 Nærbø

14 Christian Grove 1981 Varhaug

15 Siri Østebø 1988 Sirevåg

16 Reid Ivar Bjorland Dahl 1988 Nærbø

17 Lovise Espedal 1981 Vigrestad

18 Asgeir Pollestad 1974 Nærbø

19 Karina Fløysvik Hæåk 1999 Nærbø

20 Silje Bjorland 2001 Nærbø

21 Eirik Varhaug 1939 Varhaug

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 96

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (97)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hå

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Jeanette Lea Romslo 1998 Nærbø

2 Øyvind Kvitvær Leidland 1986 Nærbø

3 Rebecca Ponce 1999 Vigrestad

4 Bente Iversen 1955 Nærbø

5 Per Arne Skretting 1964 Nærbø

6 Elisabeth Haukeli Skretting 1963 Varhaug

7 Mikkjell Lønning 1994 Sirevåg

8 Tom Ivar Liland 1959 Nærbø

9 Sidsel Karin Flesland 1945 Varhaug

10 Terje Mellemstrand 1962 Nærbø

11 Vibeke Winther 1977 Varhaug

12 Brigt Mæland 1953 Nærbø

13 Eva Hægstad 1952 Nærbø

14 Leif Obrestad 1960 Nærbø

15 Kjersti Øyri 1988 Sirevåg

16 Laila Luteberget 1956 Sirevåg

17 Hilde Carine Andersen 1960 Nærbø

18 Rolf Morten Ledaal 1969 Nærbø

19 Astrid Salte Ludvigsen 1942 Nærbø

20 Sigve Romslo 1959 Nærbø

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 97

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (98)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hå

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Hå-lista Status: Godkjent av valgstyret

1 Terje Mjåtveit 1953 Nærbø

2 Elin Hetland Mong 1966 Vigrestad

3 Grete Hove Vikedal 1964 Nærbø

4 Mariann Skjærpe 1969 Nærbø

5 Magnar Mattingsdal 1947 Vigrestad

6 Sefany Mesfin 1962 Nærbø

7 Merethe Elin Kvia 1967 Nærbø

8 Andrea Reime Tjøtta 1999 Vigrestad

9 Reidar Håland 1957 Nærbø

10 Tor Henrik Søiland 1957 Nærbø

11 Rolf Jørgen Lauritzen 1956 Vigrestad

12 Maria Leonora Våland 1998 Nærbø

13 Ragnvald Riis 1950 Nærbø

14 Annette Jensen Gimre 1975 Vigrestad

15 Kaj Stokkeland 1952 Ogna

16 Agnes Haugstad Vold 1977 Vigrestad

17 Kjell Tore Skretting 1959 Varhaug

18 Henriette Mjåtveit 1978 Nærbø

19 Ingunn Høiland 1976 Nærbø

20 Alf Kåre Sirevåg 1977 Sirevåg

21 Geir Undheim 1971 Nærbø

22 Majken Kristin S Gudmestad 1966 Nærbø

23 Bjørnar Gimre 1981 Vigrestad

24 Cathrine Telstø Pedersen 1987 Nærbø

25 Arne Varhaug 1968 Varhaug

26 Marit Sæland 1980 Brusand

27 Asgeir Vikedal 1962 Nærbø

28 Lars Andreas E Aadnesen 1995 Nærbø

29 Torstein Varhaug 1980 Varhaug

30 Anja Ulriksen Rygg 1976 Nærbø

31 Sigbjørn Lerbrekk 1980 Nærbø

32 Emil Vatne 2000 Nærbø

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 98

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (99)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hå

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Hå-lista Status: Godkjent av valgstyret

33 Olaug Haaland 1961 Varhaug

34 Sven Harbo 1976 Nærbø

35 Mona Ueland 1981 Nærbø

36 Madelen Mæland 1991 Nærbø

37 Bergljot Gausland Aunet 1969 Nærbø

38 Bjørn-Helge Kvia 1964 Nærbø

39 Sofie Njærheim 1986 Nærbø

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 99

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (100)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Klepp

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Ane Mari Braut Nese 1979 Kleppe

2 Ove Horpestad 1971 Kleppe

3 Bodil Barka 1976 Kleppe

4 Marianne Auestad Erga 1970 Orre

5 Morten Erga 1970 Kleppe

6 Gunvald Salte Falkum 1974 Tu

7 Kjetil Friestad 1975 Orstad

8 Jorun Beate Fylkesnes 1972 Bore

9 Yvonne Marie Gulbrandsen 1969 Kleppe

10 Elin Barane Helland 1969 Tu

11 Fridtjov Helland 1963 Bore

12 Ole Flaata Hermansen 1999 Bore

13 Sjur Heskje 1982 Orre

14 Stig Hess 1970 Orstad

15 Magne Petter Hodne 1945 Kleppe

16 Bent Horpestad 1965 Kleppe

17 Petter Nygaard Kirkhus 1993 Orstad

18 Kristine Norheim Meinkøhn 1979 Kleppe

19 Arild Birger Oftedal 1955 Kleppe

20 Ragnhild Olsen 1968 Bore

21 Kjetil Pollestad 1969 Kleppe

22 Olav Risa 1978 Tu

23 Heidi Roos 1976 Bore

24 Olav Røysland 1960 Bore

25 Rakel Bjorland Sæstad 1993 Kleppe

26 Siv Merethe Jåtten Westergård 1983 Kleppe

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 100

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (101)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Klepp

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Kolbjørn Sandve 1953 Kleppe

2 Siv Oltedal 1956 Bore

3 Josef Nabavi 1978 Kleppe

4 Nina Andreassen Bjørkelund 1983 Bore

5 Bjørn Svela 1959 Kleppe

6 Anne Sofie Voll 1953 Bore

7 Geir Inge Asheim 1957 Bore

8 Marianne Reve 1968 Bore

9 Olav Wixøe Svela 1999 Kleppe

10 Oda Renate Lyngstad Oltedal 1992 Bore

11 Abdul Latif Rezaie 1992 Bore

12 Laine Elin Wold 1974 Kleppe

13 Helge Ernst Voll 1950 Bore

14 Ishwaq Dahir Hassan 1994 Bore

15 Mari Asheim Vorset 1988 Kleppe

16 Irene Nese Slagstad 1981 Bore

17 Odd Rune Myrstad 1953 Bore

18 Gro Karete Bråtveit 1978 Engelsvoll

19 Audun Østevik 1985 Bore

20 Silje Svendsen 1988 Bore

21 Solbjørg Sandve 1967 Kleppe

22 Rolv Jostein Lyngstad 1945 Bore

23 Mari Varhaug 1973 Orstad

24 Dag Folkvord 1960 Kleppe

25 Hanne-Lill Steen 1963 Kleppe

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 101

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (102)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Klepp

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Torbjørn Hovland 1965 Kleppe

2 Siri Bloch Lindtveit 1974 Bore

3 Kjersti Olimb Salte 1960 Kleppe

4 Tore Bore 1968 Engelsvoll

5 Anders Gjetmundsen 1984 Bore

6 Elin Anita Garpestad 1966 Bore

7 Håkon Hodne 1967 Kleppe

8 Ingbjørg Vagle Østrem 1961 Orstad

9 Haldis Kleppe Akselsen 1976 Bore

10 Leiv Steinar Hovtun 1952 Kleppe

11 Andrine Kallåk Homme 1952 Bore

12 Harald Grønstøl 1942 Kleppe

13 Marcus Sele Samuelsberg 1995 Engelsvoll

14 Frode Lende 1971 Orstad

15 Ernst Stokka 1952 Bore

16 Trygve Salte 1960 Kleppe

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 102

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (103)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Klepp

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Rødt Status: Godkjent av valgstyret

1 Ørjan Joa Sømme 1989 Tu

2 Ingeborg Sæterdal 1984 Orstad

3 Sebastian Nordvall 1983 Engelsvoll

4 Kenneth Hatteland 1973 Kleppe

5 Eirik Jakobsen 1982 Orstad

6 Jasko Rakovic 1993 Orstad

7 Jan Bjarte Valsvik 1971 Kleppe

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 103

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (104)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Klepp

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Thorbjørg I. Kristjansdottir 1958 Kleppe

2 Willy Miljeteig 1966 Kleppe

3 Dina Friestad 1974 Kleppe

4 Cecilie Holmen 2001 Orstad

5 Lene Bøe 1979 Kleppe

6 Tone Lill Molund 1973 Kleppe

7 Ingjerd Helene Haarstad 1971 Kleppe

8 Gjert Lillejord Birkeland 1978 Orre

9 Ellen Marie Svendsvoll 1972 Bore

10 Sturle Holmen 1973 Orstad

11 Annbjørg Kandal 1947 Kleppe

12 Lars Terje Meland 1959 Orstad

13 Eric Adolfsen 1973 Kleppe

14 Imad Al-Shikh Omar 1980 Bore

15 Iselin Grayston 1988 Kleppe

16 Ingvald Erga 1965 Kleppe

17 Silvia Constanse Rosseland 1982 Kleppe

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 104

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (105)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Klepp

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Mia Bruvik 1995 Engelsvoll

2 Børge Brunes 1972 Kleppe

3 Tore Simonsen 1980 Orstad

4 Sven Magne Anda 1969 Kleppe

5 Alf Morten Johansen 1982 Orstad

6 Patricia Ødegård 1981 Bore

7 Ådne Tobiesen 1991 Orstad

8 Vidar Olsen 1988 Engelsvoll

9 Ingeborg Kristiansen 1942 Kleppe

10 Frank Anda 1974 Engelsvoll

11 Gunleik Sandsmark 1975 Tu

12 Kristian Køhn 1981 Bore

13 Arne Morten Kristiansen 1976 Kleppe

14 Georg Gaard 1965 Kleppe

15 Tor Gabrielsen 1955 Engelsvoll

16 Anne Jorunn Damsgård Friestad 1957 Kleppe

17 Lars Sigve Meling 1948 Kleppe

18 Nils Ødegård 1986 Bore

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 105

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (106)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Klepp

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Roar Lima Grødeland 1982 Orre

2 Åslaug Årsland Grude 1972 Tu

3 Arild Børge Skjæveland 1952 Bore

4 Marianne Øvregaard 1959 Kleppe

5 Sigmund Bråtveit 1960 Kleppe

6 Trond Obrestad 1951 Bore

7 Hanne Kristine Vatne 1936 Kleppe

8 Odd Braut 1969 Kleppe

9 Vilde Bilstad 1997 Orre

10 Årstein Orstad 1940 Orstad

11 Anne-Lene Bøe 1984 Kleppe

12 Kjell Vårli 1959 Kleppe

13 Elisabeth Hodne Neverli 1986 Kleppe

14 Laurits Magne Jakobsen 1939 Engelsvoll

15 Anne Elida Hanssen 1962 Bore

16 Martin Sunde 1974 Kleppe

17 Frøydis Line 1939 Tu

18 Sigmund Wiig 1979 Orre

19 Alise Skadsem 1991 Bore

20 Ivar Ueland 1952 Bore

21 Radostina Gancheva Todorova 1976 Kleppe

22 Wieslaw Janusz Chadysz 1978 Tu

23 Arild Ånestad 1951 Bore

24 Anne Kari Tveit Fossen 1954 Bore

25 Åge Erås 1952 Engelsvoll

26 Blanka Nyrønning-Jurowicz 1979 Kleppe

27 Sævar Haugland 1940 Orre

28 Salwa Idris Yahye 1954 Bore

29 Arvid Tjøtta 1945 Tu

30 Ole Johan Orstad 1951 Orstad

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 106

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (107)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Klepp

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Sigmund Rolfsen 1954 Kleppe

2 Else Hauge 1978 Bore

3 Einar Erga 1960 Tu

4 Kirsten Gustavson Østrem 1961 Kleppe

5 Anders Bore 1980 Bore

6 Hedda Korneliussen 2001 Orstad

7 Frank Idland 1976 Engelsvoll

8 Synnøve Haugland 1958 Tu

9 Endre Gudmestad 1956 Kleppe

10 Åse May fa*gerlid Mossige 1998 Engelsvoll

11 Geir Johnsen Aga 1978 Kleppe

12 Razia Barat Ali 1990 Kleppe

13 Lasse Hjelmervik 1980 Engelsvoll

14 Ann Iren Amundsen 1978 Engelsvoll

15 Robert Oskar Johansen 1967 Tu

16 Maria Tjaum Eimstad 1970 Orstad

17 Hallgeir Lund 1953 Kleppe

18 Randi Synnøve Kydland 1949 Kleppe

19 Roar Løining 1961 Engelsvoll

20 Margrethe Lilleland 1984 Orre

21 Bjørn Olav Nordal 1983 Kleppe

22 Silje Lunde Randeberg 1981 Engelsvoll

23 Johan Roaldset 1997 Tu

24 Janne Elisabeth Sunde 1985 Bore

25 Thor Steinar Rohde 1943 Bore

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 107

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (108)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Klepp

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Status: Godkjent av valgstyret

1 Aina Elise Larsen Grude 1965 Kleppe

2 Geir Morten Øvestad 1980 Bore

3 Camilla Austrått 1980 Bore

4 Espen Evjen 1961 Orstad

5 Marius Bore 1994 Kleppe

6 André Bore 1994 Kleppe

7 Knut Arne Barlaup 1962 Bore

8 Erling Meland 1969 Bore

9 Elisabeth Fjogstad Øyen 1983 Bore

10 Nataliia Goncharova 1987 Bore

11 Michael Sævland 1964 Bore

12 Ann Helen Parsons 1976 Orstad

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 108

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (109)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Klepp

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Kjetil Maudal 1965 Kleppe

2 Torunn Austdal Rasmussen 1949 Kleppe

3 Arne Madland 1948 Kleppe

4 Elisabeth Manke Bellamey 1966 Bore

5 Gaute Stokka 1965 Tu

6 Aud Hege Myrstøl Skrikrud 1984 Bore

7 Tom Ove Øksnevad 1973 Engelsvoll

8 Kurt David Thomassen 1955 Bore

9 Raymond Boye Kråkenes 1978 Bore

10 Johnny Grødeland 1974 Orre

11 Tina Simonsen 1977 Kleppe

12 Else Brit Reve Flornes 1966 Orre

13 Emil Helland 1999 Kleppe

14 Torbjørn Jonassen 1974 Kleppe

15 Roy Larsen 1968 Bore

16 Geir Astrup Pollestad 1966 Tu

17 Geir Rune Eriksen 1967 Bore

18 Aleksander Meihack Thu 1998 Tu

19 Rita Høiland Bjorland 1971 Tu

20 Roy Willy Antonsen 1974 Kleppe

21 Ingunn Nerheim 1956 Kleppe

22 Dan Egil Skrikrud 1974 Bore

23 Helge Salte 1947 Orre

24 Geir Johnsen 1972 Engelsvoll

25 Åshild Håøy Severson 1958 Engelsvoll

26 Oddmund Øksnevad 1958 Orstad

27 Trygve Jackson Reve Høines 1976 Bore

28 Hans Rune Jensen 1957 Orstad

29 Odd Inge Thime 1968 Bore

30 Arild Manfred Hæhre 1955 Kleppe

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 109

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (110)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Time

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Ingrid Fiskaa Lærar1977 Bryne

2 Beate Aasen Bøe Rådgjevar1984 Bryne

3 Leif Olav Støle Student/lærar1986 Bryne

4 Bjørn Hagerup Røken Dagleg leiar1983 Bryne

5 Hanne Grude Valdeland Cost controller1986 Bryne

6 Niall John Oma Armstrong Arkeolog1974 Bryne

7 Marit Jaarvik Ped.leiar1961 Kvernaland

8 Hans Egil Løe Abelsnes Musikar1975 Bryne

9 Annie Prestegård Avd.leiar1965 Bryne

10 Andreas Kverneland Vagle Lærar1991 Kvernaland

11 Steinvor Bråtveit Sjukepleiar1968 Bryne

12 Kjell Reidar Stokdal Journalist1986 Kvernaland

13 Judith Lende Høyland Pensjonist1953 Bryne

14 Turid Hansen Wik Lærar1956 Bryne

15 Rainer Kaehler Elektroteknikar1960 Bryne

16 Inger Undheim Leiar1975 Bryne

17 Kirsti Sandved Seniorrådgjevar1952 Bryne

18 Janne Linn Tjelta Lektor1980 Kvernaland

19 Ingegerd Austbø Pensjonist1946 Bryne

20 Terje Gabrielsen Lærar1971 Bryne

21 Kristin Jensen Advokat1976 Bryne

22 Toril Haugland Gr.formgjevar1949 Bryne

23 Kristine Aukner Pianostemmar1982 Bryne

24 Torstein Fjelde fa*garbeidar1981 Undheim

25 Sølvi Sæthre Pensjonist1954 Bryne

26 Anne Valen Farmasøyt1986 Bryne

27 Anne Helene Haugland Pensjonist1943 Bryne

28 Nils Kåre Urkegjerde Pensjonist1949 Bryne

29 Gjertrud Espeland Tenestekoord.1961 Bryne

30 Torvid Høiland Lektor1957 Bryne

31 Nedda Caroline Webber Pensjonist1931 Bryne

32 Michael Evans Dramaturg1949 Bryne

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 110

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (111)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Time

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Bjarte Solheim Lektor1972 Bryne

2 Unni S. Fuglestad Univ. lektor1970 Bryne

3 Gjert A. Saltskår Bjerkevoll Salsrådgjevar1974 Bryne

4 Randi Time Sjukepleiar1973 Bryne

5 Jarle Braut Pensjonist1946 Bryne

6 Ingebjørg K. Undheim Førstekonsulent1964 Bryne

7 Klaus Beschel Avdelingsleiar1967 Bryne

8 Heidi Håland Ped. rådgjevar1981 Undheim

9 Endre Vollsund Lektor1979 Bryne

10 Ingeborg Undheim Student1998 Bryne

11 Arne Håland Frilanser1960 Undheim

12 Kari Haug Hansen Sjølvst. nær.1964 Bryne

13 Trond Bjørnsen Advokat1975 Bryne

14 Gunn Kristin Sperrevik Butikkmedarbeidar1981 Bryne

15 Jørn Martinsen Økonomikonsulent1976 Bryne

16 Bjørg Odland Rådgjevar1958 Bryne

17 Anita Helen Støle Økonomiansv.1967 Kvernaland

18 Arne Veivåg Einingsleiar1973 Bryne

19 Livar Salte HR og HMS leiar1964 Bryne

20 Inger Elisabeth Guddal Pensjonist1942 Bryne

21 Åge Fjermestad Mediaarbeidar1951 Bryne

22 Atle Sjølyst-Kverneland Tek.leiar1971 Kvernaland

23 Einar Wahlstrøm Arkitekt1975 Undheim

24 Arnstein Karl Jonsbråten Pensjonist1935 Bryne

25 Daman Moi Servicearbeidar1993 Bryne

26 Svein Undheim Pensjonist1941 Bryne

27 Knut M. Norddal Pensjonist1950 Kvernaland

28 Øystein Røiseland Pensjonist1941 Bryne

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 111

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (112)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Time

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Bjarne Undheim 1951 Undheim

2 Ragnhild Stokka Dyngeland 1976 Vestly

3 Ranveig Undheim 1974 Undheim

4 Geir Pollestad 1978 Bryne

5 Frode Førland 1982 Bryne

6 Signhild Stave Samuelsen 1983 Kvernaland

7 Jone Fosse 1971 Hognestad

8 Elin Egeland Roda 1993 Bryne

9 Bjørgulv Fjermestad 1949 Kvernaland

10 Jorunn Laulund Aasland 1957 Kvernaland

11 Tarald Oma 1940 Hognestad

12 Arnt Moi 1978 Bryne

13 Eyvind Time 1975 Hognestad

14 Bjørn Egil Bøe 1969 Kvernaland

15 Brynhild Stokka Andersen 1978 Hognestad

16 Mari Prestegård 1995 Vestly

17 Erik Mikal Tjåland 1991 Undheim

18 Jorunn Time 1976 Vestly

19 Arne Berge 1968 Vestly

20 Sonja Herikstad Skårland 1976 Hognestad

21 Turid Time 1956 Bryne

22 Willy Finnbakk 1958 Vestly

23 Karin Fuglestad 1965 Kvernaland

24 Dan Magne Hinnaland 1974 Vestly

25 Inger Skårland 2001 Hognestad

26 Astri Fjermestad Eikeland 1973 Eikeland

27 Jan Atle Ree 1997 Hognestad

28 Kirsten Kverneland 1974 Kvernaland

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 112

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (113)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Time

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Jon Torger Hetland Salte Adjunkt1991 Bryne

2 Kristin Armstrong Oma Førsteamanuensis1974 Bryne

3 Guro Halvorseth Time Adjunkt1980 Bryne

4 Mikael Åsbjørnsson-Stensland IT-utviklar1988 Bryne

5 Fredrik Elias Eidesen Student2001 Bryne

6 Ørjan Johansen Lesevitar1974 Bryne

7 Marianne Fisketjøn Sjukepleiar1977 Bryne

8 Bjørn Tore Bjørsvik Dagleg leiar1968 Lye

9 Torvald Hadland Sosialped. bonde1967 Lye

10 Kristian Tjessem Student1990 Bryne

11 Omund Norheim Adjunkt1980 Bryne

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 113

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (114)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Time

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Sverre Risa Varaordførar/bonde1954 Lye

2 Unni Sirevåg Lende Bhg.styrar1957 Kvernaland

3 Anders Undheim Rekn.førar/pastor1962 Lye

4 Bjørghild Underhaug Verksemdsleiar1959 Bryne

5 Kristin Lende Student1993 Bryne

6 Irene Paulsen Salte Bhg.styrar1976 Bryne

7 Kjetil Hustoft Lege, sp.psyk1964 Hognestad

8 Grete Natalie Storm-Johansen Dagleg leiar1976 Kvernaland

9 Monika Grødem Mageland Adjunkt1968 Bryne

10 Renate Hellang Kleppa Adjunkt1990 Kvernaland

11 Kristian Ask Hammervik Advokat1984 Bryne

12 Geir Magne Karlsen Underv.leiar1978 Hognestad

13 Wenche Lillian Paulsen Pensjonist1947 Hognestad

14 Sigurd Lende Tømrar1994 Bryne

15 Stein Arild Boi Pedersen Prosjektleiar1958 Bryne

16 Oddvar Larsen Flymekanikar1954 Bryne

17 Arne Ove Teigen Pr.leiar/pensjonist1950 Lye

18 Øystein Dahlstrøm Adjunkt /pensjonist1954 Lye

19 Olav Aarsland Økonom/bonde1967 Kvernaland

20 Margunn Sola Helsefa*garbeidar1952 Lye

21 Odd-Ove Tunheim Avløysar1957 Undheim

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 114

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (115)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Time

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Petter Lorentz Stabel 1958 Bryne

2 Elisabeth Dysjaland 1989 Bryne

3 Thor Inge Kalberg 1954 Kvernaland

4 Linn Victoria Skretting 1988 Bryne

5 Svein Pedersen 1966 Bryne

6 Mette Monsen 1970 Bryne

7 Rune Aase 1965 Bryne

8 Kristina Flåten 1996 Bryne

9 Jonas Haugland 1999 Haugland

10 Ellen Karin Gudmestad 1967 Fosse

11 Atle Håland 1974 Bryne

12 Line Haltbrekken 1969 Bryne

13 Aksel Solvik-Olsen 1943 Bryne

14 Helge Lode 1947 Undheim

15 Edvard Auestad 1973 Lye

16 Kjell Puntervold 1951 Bryne

17 Stevan Kovacevic 1970 Lye

18 Per Serigstad 1964 Bryne

19 Sasja Namguv 1965 Bryne

20 Leon Byberg 1979 Lye

21 Anne-Lise (Lissi) Skretting 1965 Bryne

22 Steinar Undheim 1942 Undheim

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 115

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (116)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Time

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Jone Edland Teamleder1973 Bryne

2 Maren Vardøy-Lie Lærer1984 Bryne

3 Kjell Olav Stangeland Pensjonist1948 Bryne

4 Karen Hognestad Liland Lærer1978 Hognestad

5 Lars Enevoldsen Økonom1955 Bryne

6 Sara Frostadottir Sigmundsen HMSK ingeniør1977 Bryne

7 Arild Berland Rådgiver1963 Lye

8 Maria Skulbru Knutsen Sykepleier1984 Kvernaland

9 Oddbjørn Fosse Arbeidsleder1956 Bryne

10 Julie Johnsen AUF/Skoleelev2001 Bryne

11 Erlend Carlos Høyland Helsearbeider1989 Bryne

12 Anita Stokdal Helsekoordinator1963 Bryne

13 Endre Håland Mekaniker1964 Undheim

14 Tone Skrudland Adjunkt1979 Bryne

15 Bernhard Brunes Industrimontør1967 Bryne

16 Olga Nese Gartner1957 Bryne

17 Bukhari Raden Selvst.nær.1966 Bryne

18 Ruth Kristin Hatleskog Lærer1967 Kvernaland

19 Svein F. Hestvaag Forfatter1957 Kvernaland

20 Silje Haarr Lærer1975 Bryne

21 Magne Wiggo Høyland Pensjonist1950 Bryne

22 Gerd Rusdal Rektor1959 Kvernaland

23 Knut Tore Bøe Tekniker1955 Bryne

24 Eva Tone Fosse IKT rådgiver1969 Bryne

25 Per Rasmus Oftedal Pensjonist1947 Bryne

26 Astri Voll Helsearbeider1960 Bryne

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 116

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (117)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Time

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Reinert Kverneland Ordfører1950 Kvernaland

2 Kirsten Oma Alstadsæter Økonom/student1993 Bryne

3 Andreas Vollsund Inspektør1986 Lye

4 Gretha Braut Nese Planlegger1982 Bryne

5 Rein Harald Salte Befraktningssjef1969 Bryne

6 Else Rege Grannes Pensjonist1953 Bryne

7 Pål Undheim Prosjektleder1991 Undheim

8 Heidi Netland Berge Bedriftsrådgiver1968 Bryne

9 Ole Jørgen Alstadsæter Kom. rådgiver1959 Bryne

10 Frode Hagerup jr Daglig leder1983 Kvernaland

11 Renathe Tjåland Økonom1977 Bryne

12 Kjetil Eide Info.sjef1978 Kvernaland

13 Paul Arne Aadnesen Selger1985 Bryne

14 Margreta Hauge Clementsen Rådgiver1960 Kvernaland

15 Ingvar Sikveland Daglig leder1972 Bryne

16 Jon Garman Laland Salgsingeniør1979 Hognestad

17 Tore Ragnhild Heia Regnsk.ansv.1979 Kvernaland

18 Ole Terje Herredsvela Rådgiver1983 Bryne

19 Tor Ove Taksdal Offsh. constr1967 Undheim

20 Alice Asbjørnsen Prosj. koord1979 Kvernaland

21 Hans-Åsmund Undheim Vaktmester1957 Undheim

22 Hans Erik Hjellestad Anleggsleder1967 Kvernaland

23 Karin Lomeland Daglig leder1968 Kvernaland

24 Ole Laland Egeland Lærer1988 Lye

25 Gøril Helene Florvaag Butikkutvikler1975 Bryne

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 117

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (118)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Gjesdal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Rødt Status: Godkjent av valgstyret

1 Haakon Holtberget 1984

2 Paula Moland 1950

3 Anders Petter Tendenes 1987

4 Øystein Pedersen Rugland 1982

5 Soumaila Ismaila Toure 1990

6 Margrethe Hadland Drammeh 1975

7 Trond Breines 1987

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 118

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (119)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Gjesdal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Astrid Larsen Frisør1968

2 Jeanett Vatne Student2000

3 Knut-Olaf Rusten Selvst.næringsdriv.1965

4 Anne Margrethe Vikeså Kulturarbeider1969

5 Asgeir Garvik Designingeniør1974

6 Esma Larsen Shabi Student2001

7 Kåre Hjertvik Pensjonist1952

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 119

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (120)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Gjesdal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Magnar Mæland Bonde/pastor1968 Vølstad

2 Britt Elin Veen Mecea Lærer1971 Dirdal

3 Håkon Faarlund Hetland Konsulent1990 Ålgård

4 Daniela Lima Grafisk kreatør1984 Vølstad

5 Ola Andreas Byrkjedal Bonde1960 Byrkjedal

6 Cecilie S. Skjæveland Barnehagelærer1986 Ålgård

7 Tore Ulnes Lærer1965 Ålgård

8 Aurelia Cilan Barnehagelærer1975 Ålgård

9 Tarje Angelskår Ingeniør1988 Ålgård

10 Inger Stokkeland Regnskapsfører1988 Ålgård

11 Per Dirdal Pensjonist1950 Dirdal

12 Lisa Nudong Awikumca Helsefa*garbeider1982 Ålgård

13 Kjell Svela Lagerleder1956 Ålgård

14 Maria Byrkjedal Barnehagelærer1991 Ålgård

15 Henrik Bjerg Vaktmester1967 Ålgård

16 Frank Erik Bakken Datatekniker1991 Ålgård

17 Jacob Z. Grastveit Lærer1994 Ålgård

18 Tha Sui Hnem Renholder1981 Ålgård

19 Odd Henning Gilje TV/film-prod.1968 Ålgård

20 Ingrid Øyre Pensjonist1943 Ålgård

21 Endre Ommund Haus Ingeniør1958 Ålgård

22 Magnus Holta Student1997 Ålgård

23 Toralf Hetland Bakerisjef1964 Ålgård

24 Olaug Vervik Bollestad Statsråd1961 Ålgård

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 120

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (121)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Gjesdal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Frode Fjeldsbø Ordfører1964

2 Eva Espeli Pettersen fa*garbeider1963

3 Astrid Reiestad Førli Leder/sykepleier1969

4 Tom Kalsås Advokat1986

5 Jan Ove Hanasand Brannmann1969

6 Turid Larsen Skjæveland Senterleder1972

7 Kåre Idland Branninspektør1953

8 Anja Fuglestad Vaule Miljøarbeider1974

9 Geir Ringås Adjunkt1959

10 Anne Elisabeth B. Rørnes Butikkmedarbeider1965

11 Knut Fjeldheim Sivilingeniør1966

12 Karoline Nernæs Vernepleier1990

13 Christian F. Uhl Pensjonist1950

14 Edel Kristin Grude Eriksen Barnehagelærer1971

15 Øyvind Nernæs Selvst. næringsdriv.1981

16 Beate Grande Petterson Barnehagestyrer1976

17 Kjetil Nedrebø Prosjektleder1985

18 Mona Fosseli Ågotnes Lærer1990

19 Thomas Bjorland Brønntekniker1988

20 Solveig Steinsvåg Lie Vernepleier1962

21 Hussam Almozayan Sosialkurator1977

22 Heidi Skurve Pensjonist1953

23 Terje Hansen Elektriker1965

24 Marianne B. Haaland Servitør/barnehagea1987

25 Helge Årsvoll Avd.leder1972

26 Tale Malmei Frisør1982

27 Terje Lima Rørlegger1982

28 Berit Marie Dybsjord Pensjonist1952

29 Ådne Espeland Rådgiver1977

30 Unn Oftedal Pensjonist1948

31 Carl Cato Wadel Universitetslærer1960

32 Randi Jøntvedt Pensjonist1947

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 121

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (122)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Gjesdal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Dag Tveit Selvst. næringsdriv.1958

2 Bertha Louise (Bisa) Ålgård Student/terapeut1988

3 Øyvind Hadland Stipendiat1979

4 Kristina Frøiland Svare Økolog/botaniker1988

5 Alfred Johnsen Avdelingsleder1962

6 Sebastian Mathias Hadland Elev2001

7 Kristine Kråvik Student1983

8 Nikolas Oberhardt Geolog1983

9 Andreas Ørke Uføretrygdet1980

10 Kjersti Sofie Eikill Jebe Veileder/sosionom1982

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 122

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (123)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Gjesdal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Espen Aaserud Karlsen 1968 Ålgård

2 Hayley Anita Henriksen 1988 Ålgård

3 Trygve Ravndal 1964 Ålgård

4 Hege Vatland 1973 Ålgård

5 Svein Arild Tjemsland 1973 Ålgård

6 Trine Lima 1967 Oltedal

7 Vegard Knudsen 1999 Ålgård

8 Jan Line 1963 Ålgård

9 Jone Terjesen 1966 Oltedal

10 Sigbjørn Undheim 1956 Ålgård

11 Stian Skarbøvik 1988 Ålgård

12 Inge Østebø 1946 Ålgård

13 Lidvin Larsen 1944 Ålgård

14 Roy Steffensen 1980 Ålgård

15 Tor Steinar Frafjord 1969 Frafjord

16 Arild Folkvord 1966 Ålgård

17 Odd Sigmund Ålgård 1956 Ålgård

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 123

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (124)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Gjesdal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Ellinor Madland Dyrepleier1992 Ålgård

2 Kaia Malmei Lærer1979 Ålgård

3 Ketil Simonsen Lastebilsjåfør1978 Ålgård

4 Lars Helge Strand Lærer1971 Ålgård

5 Anette Helliesen Førstekonsulent1981 Ålgård

6 Sem Åsland Lima Lagermedarbeider1965 Ålgård

7 Rune Lie Logistikkansv.1970 Ålgård

8 Silje Breines Vernepleier1988 Ålgård

9 Helen Rognstad Assistent1990 Ålgård

10 Synne Mari Thomassen Vestvik Student/sanger1996 Ålgård

11 Eivind Hjørnevik Lærer1972 Oltedal

12 Mads Bjelland Sosionom1977 Ålgård

13 Live Høgemark Lærer1968 Ålgård

14 Hege Hervik Museumspedagog1974 Ålgård

15 Mikal Lian Førskolelærer1981 Ålgård

16 Sabina Ozdamirova Skoleelev2001 Ålgård

17 Silje Gjesdal Psykolog1982 Ålgård

18 Linn Tøsdal Radiograf1976 Ålgård

19 Ada Oline Strand Skoleelev2001 Ålgård

20 Amalie Jøntvedt Lie Barnevernsped.1993 Ålgård

21 Vidar Søfteland Logistikkoord.1981 Ålgård

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 124

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (125)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Gjesdal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Torbjørn Fjermestad 1954 Ålgård

2 Unn Birkeland 1965 Ålgård

3 Vidar Nedrebø 1982 Nevland

4 Caroline Vågshaug Olsen 1988 Ålgård

5 Tellef Lima Eidland 1979 Eidland

6 Margunn Nedrebø 1961 Nevland

7 Arnfinn Auestad 1961 Lima

8 Silje Grødeland Kyllingstad 1993 Kyllingstad

9 Tom Bjarne Vinningland Sitter 1988 Ålgård

10 Dagfrid Søyland 1942 Ålgård

11 Jacob Nødland Berntsen 1990 Ålgård

12 Åsmund Kyllingstad 1967 Ålgård

13 Håkon Oftedal 1993 Oltedal

14 Hildegunn Steinskog 1977 Gjesdal

15 Kåre Søyland 1957 Søyland

16 Brit Grete Osaland Vold 1987 Kyllingstad

17 Nils Kristian Frafjord 1972 Frafjord

18 Aud Tjåland 1959 Kyllingstad

19 Halvard Oftedal 1980 Oltedal

20 Kine Efteland Vølstad 1987 Stølshei

21 Eilin Fossfjell 1995 Sikvaland

22 Inger Johanne Espeland 1979 Kydland

23 Arne Aarre Madland 1986 Ålgård

24 Olav Hareland 1984 Hareland

25 Åse Jeanette Haaland 1991 Søyland

26 Svein Kjetilson Søyland 1948 Søyland

27 Ingvald Tjetland 1945 Gjesdal

28 Odd Magne Fjermestad 1946 Ålgård

29 Ingvald Sverre Fatland 1943 Gilja

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 125

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (126)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Gjesdal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Henry Tendenes 1953 Ålgård

2 Marit Høie 1964 Gilja

3 Liv Todnem 1951 Oltedal

4 Bjørn Reidar K. Schaal 1994 Oltedal

5 Per Steinskog 1970 Gilja

6 Berit Rosså Eie 1962 Ålgård

7 Ørnulf Tendeland 1965 Ålgård

8 Nicolai Jørgen Berner 1981 Ålgård

9 Berit Danielsen 1943 Ålgård

10 Frank Oftedal 1954 Oltedal

11 Lars Arne Ueland 1970 Ålgård

12 Jøran Dahl 1972 Oltedal

13 Malene Kommedal 1963 Ålgård

14 Rolf Ove Kapstad 1958 Ålgård

15 Ole Kristian Brekken 1949 Gjesdal

16 Helge Olav Tverberg 1968 Ålgård

17 Arild Espedal 1971 Ålgård

18 Ole Sjølyst 1969 Ålågrd

19 Haraldur Ingar Haraldsson 1968 Ålgård

20 Harald Bernt Dirdal 1970 Dirdal

21 Egil Skjæveland 1952 Ålgård

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 126

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (127)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Siv-Len Strandskog rådg./pedagog1967 Tananger

2 Hamza Ali student2000 Tananger

3 Hilde Skadberg Løland avd.sykepleier1969 Sola

4 Stig Hansen pensjonist1954 Sola

5 Torhild Østhus h.tillitsvalgt1964 Tjelta

6 Viggo Kalaoja kv.kontrollør1981 Tananger

7 Anne Jagland op.sykepleier1981 Tjelta

8 Aloysious Jesuthasan sivilingeniør1959 Sola

9 Maren Meling pensjonist1946 Sola

10 Arild Knudsen statsviter1994 Tananger

11 Marianne Helvik kultursjef1955 Sola

12 Trond Sel prosjektleder1957 Tananger

13 Ingeborg Hegge skoleelev2000 Sola

14 Kristian Horpestad skoleelev2000 Sola

15 Anne Karin Vårvik kontraktskord.1963 Tananger

16 Torstein Hauge idrettskl.veileder1953 Sola

17 Camilla Sandvik Andersen lege1986 Sola

18 Jan Petter Marsli daglig leder1974 Sola

19 Linn Fosse Haraldsen konsulent1982 Sola

20 Jon Helge Bryne salgsjef1976 Tjelta

21 Betina Hovda sosionom1975 Sola

22 Inge Høivik sivilingeniør1969 Sola

23 Silje Skeie sykepleier1987 Sola

24 Eirik Nøstvold student1996 Sola

25 Stine Helle Rooyakkers student2000 Sola

26 Tord Andreas Skredlund flymek.lærling1999 Sola

27 Tanja Bergby spes.pedagog1971 Røyneberg

28 Alexander Terjesen advokat1982 Tananger

29 Karin Pettersen Førli pensjonist1946 Tananger

30 Kay V. Ø. Nilsen konduktør1962 Sola

31 Kari Tengesdal Wold barnehagestyrer1962 Tjelta

32 Geir Byberg brukerspesialist1974 Sola

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 127

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (128)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Merete Hansen barnehagestyrer1975 Tjelta

34 Kåre Bakken pensjonist1943 Sola

35 Jorunn Haga Dagsland avd.sjef SUS1965 Tananger

36 Daniel Skjørestad rov supervisor1987 Sola

37 Olav P. Joa pensjonist1940 Sola

38 Christine Kvernland skoleelev2000 Tananger

39 Øivind Høiland Stapnes fysiker1983 Røyneberg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 128

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (129)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Folkeaksjonen Nei til mer bompenger Status: Godkjent av valgstyret

1 Ove Evertsen veileder1962 Tananger

2 Koenraad Beeckman diplomøkonom1967 Røyneberg

3 Are Mønnich verditransp.1967 Tananger

4 Joachim Sola skoleelev2001 Sola

5 Marion Eie miljøarbeider1962 Sola

6 Stein-Roar Slotterøy lærer1971 Grannes

7 Torbjørn Hellestø innkjøper1978 Sola

8 Frode Bru selger1965 Tananger

9 Roy Øivind Hetland ikke yrkesaktiv1959 Tjelta

10 Leiv-Kristian Krüger ingeniør1974 Tananger

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 129

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (130)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Tom Henning Slethei 1974 Haga

2 Roar Johannessen 1954 Sande

3 Renate Gimre 1978 Dysjaland

4 Solveig L. Albretsen 1963 Skadberg

5 Margrete Dysjaland 1980 Dysjaland

6 Sigmund Skoge 1958 Haga

7 Arild Fosså 1964 Sande

8 Rune Ydstebø 1963 Røyneberg

9 Roger Iverin 1969 Haga

10 Paul Vågane Prøsch 1958 Sande

11 Halvard Holen 1948 Håland

12 Anne Lise Skjæveland 1945 Sande

13 Mikal Mikalsen 1947 Grannes

14 Venke Hetlelid 1953 Haga

15 Alf Svindland 1943 Røyneberg

16 Harald Holene 1968 Storevarden

17 Johan-Monart Røkenes 1970 Haga

18 Bjarte Ludvig Hetlelid 1952 Haga

19 Gunnar Friestad 1985 Håland

20 Aud Sølvberg 1948 Storevarden

21 Per Olav Skailand 1973 Sola

22 Anne-Karin Griese Monsen 1973 Storevarden

23 Thomas Bolme 1977 Haga

24 Åsbjørn Fyljesvoll 1964 Skadberg

25 Anders Klingsheim 1992 Skadberg

26 Henrik Haaverstein 1999 Røyneberg

27 Jens Thore Jensen 1981 Håland

28 Geir Jåsund 1971 Røyneberg

29 Oddbjørn Løland 1972 Dysjaland

30 Cathrine Jekteberg 1980 Håland

31 Sverre Rott 1954 Haga

32 Ole Stangeland 1989 Dysjaland

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 130

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (131)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Preben Inge Jørgensen 1972 Sola

34 Trond Rolfsvåg 1963 Storevarden

35 Helge Nyhus 1951 Storevarden

36 Mats Sekse 1969 Haga

37 Thomas Slethei Tjelta 1987 Håland

38 Per Øhman 1947 Storevarden

39 Linda May Schmid 1974 Haga

40 Reinulf Haugeberg 1975 Røyneberg

41 Helge Hamre 1956 Haga

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 131

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (132)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Janne Stangeland Rege 1978 Tjelta

2 Rune Sørsdal 1961 Sola

3 Nora A. Nilsen 1960 Tananger

4 Kjell Rommetvedt 1963 Røyneberg

5 Anne Marie Lund 1996 Sola

6 Tor Inge Soma 1956 Tananger

7 Siri Jordbrekk 1979 Ræge

8 Robert Sæbø 1972 Tananger

9 Åse Østråt 1953 Ræge

10 John Sigve Tjelta 1970 Tjelta

11 Hanne Randulff Stein 2000 Tananger

12 Ronny Stangeland 1976 Sola

13 Åshild Iren Lomeland Ravndal 1969 Sola

14 Tor Jan Reke 1948 Røyneberg

15 Gunn Iren Bergo 1965 Sola

16 Ole Andreas Gundersen 1967 Sola

17 Inger Sofie Kristiansen 1963 Sola

18 Stefan Rudy Blanckaert 1970 Sola

19 Mahnoor Raja 1997 Sola

20 Lars Anders Heimdal 1981 Grannes

21 Bergitte Joa 1983 Sola

22 Tor Einar Jordbrekk 1987 Ræge

23 Sissel Dyskeland 1963 Grannes

24 Leander Friisenfeldt 1999 Sola

25 Xenia Cappelen 1997 Sola

26 Per Ove Grannes 1949 Røyneberg

27 Kirsten Lode 1956 Grannes

28 Espen Ruud 1972 Tananger

29 Eli Løberg Mellgren 1968 Sola

30 Atle Sirevaag 1968 Sola

31 Margrethe Vika 1973 Sola

32 Lars H. Lassa Vedøy 1980 Røyneberg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 132

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (133)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

33 Anne Mette Hermundstad 1979 Sola

34 Knut Prestvik 1975 Sola

35 Rune Høie 1974 Tananger

36 Marie Koch Singelstad 1983 Ræge

37 Pål Danielsen 1968 Tananger

38 Stein Olaussen 1956 Tananger

39 Terje Rusdal 1963 Ræge

40 Jostein Rott 1956 Tananger

41 Michael Hald 1963 Røyneberg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 133

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (134)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 David Spurlin Moen lærer1988

2 Jan-Erik Timm lærer1976

3 Ingrid Reiersen Kartveit sykepleier1988

4 Zhong Wei Wang forretningsanalytiker1983

5 Amy Gjeitnes fritidsarbeider1973

6 Kari Kolnes bibliotekar1981

7 Cecilie Leijanna Ree student1985

8 Janet Joanne Gjeitnes pensjonist1945

9 Anne Synnøve Enoksen lærer1954

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 134

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (135)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Rødt Status: Godkjent av valgstyret

1 Sindre Joa Sømme 1992

2 Marianne Vormedal Nybø 1974

3 Inger-Kristin Byberg 1968

4 Miriam Stensland 2000

5 Joakim Fjelde Nilsen 1985

6 Baktash Shahrestani 1989

7 Marianne Amoh 1973

8 Eirik Heggland 1985

9 Bodil Wiik 1957

10 Anne-Lise Dahle 1944

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 135

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (136)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Leiv Arild Lie 1953 Røyneberg

2 Bjarte Kristiansen 1974 Tananger

3 Alice Roseth Helleberg 1988 Ræge

4 Henning Røyneberg 1994 Røyneberg

5 Mona Aksdal 1969 Sola

6 Lars Aabø 1985 Tananger

7 Kristen Birkemo 1956 Ræge

8 Bent Ove Byberg 1964 Voll

9 Bjørn Otto Byberg 1993 Voll

10 Alf Jan Bysheim 1936 Sola

11 Per Fosse 1952 Sola

12 Erik Haga 1942 Røyneberg

13 Finn Hognestad 1963 Tjelta

14 Jarle Horpestad 1967 Tjelta

15 Trond Joa 1976 Sola

16 Turid Harbye Joa 1937 Sola

17 Tone Johansen 1964 Tjelta

18 Ingrid Gillestad Lie 1986 Røyneberg

19 Linn Åse Lie 1986 Røyneberg

20 Kjetil Kildal 1974 Sola

21 Joar Oltedal 1941 Sola

22 Ivar Rege 1967 Sola

23 Eivind Eide Reime 1995 Ræge

24 Oddbjørn Reime 1936 Sola

25 Ove Jan Reime 1941 Røyneberg

26 Tom Reke 1978 Ræge

27 Susan Renshaw 1955 Sola

28 Tor Arild Skogen 1953 Røyneberg

29 Jørund Ubøe Soma 1947 Hafrsfjord

30 Ruth Soma 1960 Ræge

31 Geir-Rune Stokkeland 1982 Sola

32 Oddvar Sømme 1955 Røyneberg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 136

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (137)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Eva Helen Tjelta 1960 Tananger

34 Gordon Vatne 1956 Tananger

35 Vegard Voll 1992 Ræge

36 Sigbjørn Ølberg 1949 Ræge

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 137

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (138)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Anja B. Endresen 1974 Skadberg

2 Stian Lie Hagen 1985 Sande

3 Arian Rakhel 2000 Sande

4 Kari Vevatne 1952 Røyneberg

5 Svein Skeie 1959 Røyneberg

6 Magnar Mæland 1959 Storevarden

7 Eli Aspen 1960 Røyneberg

8 Otto Vevatne 1950 Røyneberg

9 Carina B. S. Lund 1986 Skadberg

10 Kenneth Kristoffersen 1973 Sande

11 Henrik W. Lund 1982 Skadberg

12 Frank Gregersen 1952 Haga

13 Stig Erlend Midtgård 1974 Skadberg

14 Mari Ann Aardalsbakke 1974 Skadberg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 138

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (139)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Arnfinn T. Clementsen pastor1953 Grannes

2 Britt Marit Haga phd kandidat1974 Tananger

3 Svein Ragnvald Tjora revisor1958 Skadberg

4 Bjørg Lauvvik adjunkt1963 Tananger

5 Magne Midtun vaktmester1968 Sande

6 Anne Inghild Johnsen Maldal miljøarbeider1966 Røyneberg

7 Ole Bjørn Trevland Tjelta student1997 Ræge

8 Sølvi Broadhurst teamleder1975 Røyneberg

9 Stein Ingve Håland pastor1974 Grannes

10 Mussie Fesehaye Teklu geofysiker1966 Sola

11 Ådne Bakkane siv.ing.1967 Røyneberg

12 Merete Klingsheim hjelpepleier1964 Ræge

13 Anna Marie Røyland kaffevert1997 Tananger

14 Kai Rune Byberg ass. kirkeverge1967 Tjelta

15 Kolbjørn Bø gårdbruker1973 Kolnes

16 Ingrid Matre Dahl adjunkt1958 Røyneberg

17 Ingvill Hagesæther Foss siv.ing.1966 Joa

18 Knut Petter Froestad konsulent1948 Røyneberg

19 Per Morten Føyen teknisk dir.1970 Tananger

20 Inger Johansen Halsne adjunkt1974 Ræge

21 Bjarne Hellestræ adjunkt1946 Røyneberg

22 Knut Erik Hollund sjefsing.IT1969 Tananger

23 John Ingebrigtsen lektor1950 Grannes

24 Terese Bue Kessel stud.leder teologi1961 Joa

25 Ove Langhelle værnepleier1954 Røyneberg

26 Irene Røyland helsefa*garb.1970 Tananger

27 Stein Egil Sakseid underbrannmester1972 Ræge

28 Bodil Sanne sjukepleier1950 Sola

29 Mariann Skålevik spes.sjukep.1965 Tananger

30 Ragnhild Tystad sjukepleier1962 Røyneberg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 139

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (140)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sola

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Bettina Lindgren 1988 Tananger

2 Irmelin Sangolt Tjelflaat 1967 Joa

3 Espen Watne 1987 Snøde

4 Chadi Adel Huli 1979 Skadberg

5 Eirin Næsheim Kvadsheim 1979 Sola

6 Ernst Schønborg 1944 Sola

7 Miriam Sangolt Tjelflaat 1999 Joa

8 Robin Lindgren 1987 Tananger

9 Trine Røyrhus Ottosen 1992 Skadberg

10 Kitty Lauveng Farifteh 1962 Ræge

11 Anne Kroken 1962 Skadberg

12 Olaf Schraml 1977 Sola

13 Trudy-Ann Friestad 1979 Sola

14 Tord Tjelflaat 1964 Joa

15 Øystein Lund Johannessen 1954 Tananger

16 Mette Reke 1953 Skadberg

17 Ingvild Hansen 1974 Skadberg

18 Emilie Hagen 1939 Varden

19 Målfrid Kro Bråtveit 1955 Røyneberg

20 Mahire Turap (Uyghur) 1978 Skadberg

21 Tørres Sande 1944 Sola

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 140

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (141)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Randaberg

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Alexander Rügert-Raustein 1972

2 Elisabeth Klette 1975

3 Stein Elling Tofte 1964

4 David Harestad 1987

5 Arve Jaatun 1967

6 Mary Kristina Høvring 1966

7 Torfinn Goa 1952

8 Maria Nåden Eike 1995

9 Irene Vika Jaatun 1966

10 Kolbjørn Anda 1958

11 Halldis Jorunn Jaatun 1942

12 Edvard Kolnes 1951

13 Inger Tone Løvås Hognestad 1967

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 141

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (142)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Randaberg

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Øystein Stjern 1980

2 Tomas Mørch 1967

3 Bodil Fjermedal Ludvigsen 1976

4 Odd Kristian Nybø 2000

5 Lene Randeberg Gundersen 1981

6 Hallgeir Bø 1965

7 Maria Kalvø 1989

8 Dan Frode Bø 1969

9 Kjell Nordbø 1959

10 Thore Askvik 1980

11 Hanna Kirkeli 1999

12 Biruk Abebe 1979

13 Håvard Sande 1999

14 Mizan Andemariam Haile 1984

15 Magne Sivertsen 1969

16 Helge Magne Todnem 1952

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 142

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (143)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Randaberg

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Ingve Lerang 1975

2 Olav Nybø 1956

3 Marianne Hyun Ah Hebnes 1988

4 Kristin Beyer 1970

5 Oddbjørn Bø 1949

6 Iren Wigestrand Nybø 1960

7 Elsa Johanne Vistnes 1940

8 Laila Larsen 1948

9 Sanziana-Maria Bompa 1999

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 143

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (144)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Randaberg

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Kristine Enger 1968

2 Ivar Walde 1945

3 Reidun Sirevaag 1945

4 Martin Arnøy Rygg 1990

5 Anniken Bø 1975

6 Eivind Vistnes 1970

7 Maria Randeberg 1998

8 Jørn Magne Gundersen 1975

9 Vibeke Berge Hansen 1968

10 Henry Apeland Thrane 1966

11 Anne Solheim Pettersen 1956

12 Arne Røvær Staveland 1972

13 Turid Nygård 1949

14 Bjarte Bø-Sande 1970

15 Eva Sundt Eriksen Knudsen 1985

16 Odd Trygve Meland 1944

17 Miriam Kagoya Sørensen 1983

18 Henning Meland 1968

19 Oddbjørg Njå 1957

20 Andreas Glad Vistnes 1993

21 Linda Mitchell 1960

22 Egil Karleif Refsnes 1948

23 Ingvild Lundbakk Denut 1973

24 Anders Osjord 1981

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 144

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (145)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Randaberg

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Bjørn Christian Kahrs 1958

2 Renate Kolnes 1987

3 Eirik Dirdal 1983

4 Tor Magne Larsen 1953

5 Kirsti Andersen Gjerde 1966

6 Svein Arild Harestad 1986

7 Anders Børve 1991

8 Jorunn Utheim 1953

9 Kjell Arne Bergsaker 1954

10 Anne Marie Sande 1959

11 Kirsten Clausen 1945

12 Espen Nedrebø 1979

13 Per Arne Nyvoll 1939

14 Svein Livar Haga 1957

15 Bjarne Sigmund Froestad 1951

16 Kjell Inge Gade 1966

17 Lars Fredrik Vistnes 1996

18 Johnny Lie 1986

19 Eivind Helland 1971

20 Rolf Tore Sande 1980

21 Torbjørg Eik 1945

22 Susan Chaparian Tunge 1947

23 Hans Petter Helland 1952

24 Bente Solvi 1960

25 Elisabeth Raustein 1965

26 Siri Elisabeth Raustein 1991

27 Lovise Haave Halvorsen 1978

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 145

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (146)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Randaberg

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Jarle Bø 1979

2 Therese-Mari Nybø Lindal 1980

3 Eirik Øverland Sande 1984

4 Geir Christian Kjeldaas 1982

5 Svanhild Ulvestad Eikelid 1984

6 Dag Raustein 1946

7 Marianne Solheim Sande 1986

8 Cathrine Amundsen 1979

9 John Nybø 1953

10 Jo Arild Tønnessen 1975

11 Tone Ravnås 1979

12 Trond Vistnes 1970

13 Hilde Sande 1990

14 Torstein Harbo 1992

15 Anniken Sørensen 1982

16 Olav Sande 1955

17 Knut Aanestad 1949

18 Susanne Svendsen 1981

19 Ommund Todnem 1965

20 Inger Anate Sørensen 1955

21 Karstein Lerang 1976

22 Magnus Grødem 1980

23 Janne Gro Kleivan 1975

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 146

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (147)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Randaberg

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Ask Brekke 1996

2 Cecilie Gustavsen 1988

3 Linn Merete Eng 1982

4 Kristian Kalvå 1984

5 Wenche Sunde Gilje 1951

6 Inge Gilje 1949

7 Trine Abbedissen 1970

8 Knut Jonas Espedal 1948

9 Anne Ytterdal 1957

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 147

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (148)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Randaberg

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Robert Raustein 1996

2 Tone Gjerde 1969

3 Øystein Thorsen 1968

4 Marcus Berven 1998

5 Walter Andrew Raustein 1964

6 Oddbjørn Leikvoll 1960

7 Daniel Raustein 2001

8 Paul Eric Solli Seedell 1995

9 Kjell Arve Larsen 1944

10 Morten Ytterøy Krogh 1978

11 Svein Wictor Lindbom 1951

12 Arve Undem 1971

13 Margareth Holmen 1964

14 Alf Terje Sande 1957

15 Odd Arne Skarpenes 1961

16 Arnvid Nydal 1936

17 Liv Jorunn Ånonsen 1962

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 148

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (149)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Strand

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Bjørn Aril Veland Logistikk1977 Tau

2 Astrid Norland Landsk.arkit.1970 Nag

3 Trond Hjorteland Kirkeverge1972 Tau

4 Arnhild Sørskår Sykepl.1964 Bergsvik

5 Sveinung Kåre Fjelde Avd.leder1959 Jørpeland

6 Bjørn Sølve Barka Offshore1977 Jørpeland

7 Asle Krogevoll Offshore1958 Fiskå

8 Åsa Lindeflaten-Fiskå Lærer1994 Tau

9 Bjørnar Nærland Avd.leder1986 Jørpeland

10 Richard Barkved Offshore1984 Jørpeland

11 John Olav Lea Spes.pedagog1952 Jørpeland

12 Klara Elin Vika Fjelde Lærer1974 Jørpeland

13 Eirik Høllesli Styrmann1981 Høllesli

14 Katrine Bygdevoll Weerstra Øk.kons.1979 Jørpeland

15 Hanne Helland Voster Kreftsykepl.1966 Fiskå

16 Gabriel Holta Tømrer1989 Jørpeland

17 Jon Olav Kolstø Lærer1950 Jørpeland

18 Stig Arild Hestsveen IKT rådg.1959 Solbakk

19 Åsmund Holta Vaktm.1953 Jørpeland

20 Arild Melberg Dagl.led.1962 Solbakk

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 149

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (150)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Strand

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Irene Heng Lauvsnes 1968

2 Morten Næss 1959

3 Kari Førland Lauvsnes 1966

4 Kristoffer Amdal 1954

5 Sveinung Langvik 1961

6 Leif Ove Voster 1977

7 Nina Helen Hettervik 1974

8 Sindre Marvik 1972

9 Mads Hjelmen 1981

10 Vidar Wollum 1962

11 Mona Anita Espedal 1989

12 Lars Jørgen Varnes 1965

13 Marcus Søyland 1987

14 Tor-Erik Grønlie Olsen 1968

15 Audhild Høyvik 1952

16 Olav Hjørungnes 1965

17 Arild Viken 1970

18 Olav Inge Barkved 1958

19 Ståle Veland 1965

20 Jan Meltveit 1969

21 Audun Mæland 1937

22 Odd Hermann Hüffmann 1942

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 150

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (151)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Strand

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Alf Henning Heggheim Spesialkonsulent1972 Tau

2 Linda Andersen Asbjørnsen Arbeidskons.1974 Jørpeland

3 Knud Idsø Salgssjef1961 Tau

4 Frida Apall Student1997 Tau

5 Leidulf Sigmundstad Yrkessjåfør1964 Tau

6 Bente Merete Fiskaa Adjunkt1969 Tau

7 Gjert Barka Serviceeng.1970 Kjølevik

8 Svein Kjetil Rønnevik Skogbrukssjef1969 Jørpeland

9 Vidar Gjerde Maritim fa*gleder1972 Tau

10 Nils Kristian Helmikstøl Kaptein, småbruker1975 Idse

11 Arne Alsvik Miljøarbeider1968 Jørpeland

12 Ole Eiliv Aslaksen Lærer1950 Jørpeland

13 Marius Eie Barka Elektriker1994 Tau

14 Magne Jakob Bjørheim Bonde1965 Bjørheimsbygd

15 Carl Peder Eiane Bonde1958 Idsal

16 Eli Frafjord Hjelpepleier1957 Idse

17 Arild Gjerde Yrkessjåfør1988 Heggheim

18 Jorunn Vistnes Heggland Førskolelærer1963 Meling

19 Doris Nessa Hetland Lærer1974 Jørpeland

20 Arild Idsø Bonde1969 Idse

21 Trond Idar Idsø Stålverksarb.1962 Idse

22 Linda Jårvik Førskolelærer1975 Lekvam

23 Ove Karlsen Drosjeeier1961 Tau

24 Sigmund Melberg Cand.mag.1956 Tau

25 Edel Kathrine Moen Bonde1967 Tjøstheim

26 Hallgeir Moen Bonde1974 Tjøstheim

27 Helge Møller Bonde1953 Heia

28 Tore Nag Tømrer1982 Heia

29 Siri Tau Ursin Lege1962 Tau

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 151

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (152)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Strand

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Torhild Pedersen 1962 Jørpeland

2 Arvid Håheim 1950 Jørpeland

3 Aslaug Heng Fosse 1953 Jørpeland

4 Leif Nieuwejaar 1962 Tau

5 Ingrid Wågen 1998 Jørpeland

6 Geir Tomasgard 1966 Tau

7 Merete Heng 1967 Jørpeland

8 Samer Dari Omari 1972 Jørpeland

9 Luwam Kelati 1988 Jørpeland

10 Kjell Evensgård 1983 Jørpeland

11 Marie Stokka 1992 Jørpeland

12 Karl Stokka 1957 Jørpeland

13 Anne Brit Fundingsland 1969 Jørpeland

14 Johannes Tveitnes 1995 Jørpeland

15 Mona Tjensvold 1982 Jørpeland

16 Leif Øyvind Kløv 1994 Jørpeland

17 Ellen Wanja Karender 1955 Tau

18 Talat Harb Abuharb 1968 Jørpeland

19 Ingrid Larsen Skår 1949 Jørpeland

20 Grim Lura 1965 Jørpeland

21 Margot Irene Skappel 1950 Jørpeland

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 152

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (153)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Strand

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Jan Andor Næss 1977 Jørpeland

2 Karianne Sørbø 1985 Jørpeland

3 Geir Moberg 1956 Jørpeland

4 Rune Folkvord 1950 Jørpeland

5 Hanne Hunsbeth Jünger 1968 Tau

6 Wenche Barka 1962 Jørpeland

7 Sofie Hansen Vatland 1982 Jørpeland

8 Martine Vidnes 1999 Jørpeland

9 Jan Thiessen 1978 Jørpeland

10 Jeanette Torland 1985 Jørpeland

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:09 153

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (154)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Strand

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Anniken Heimdal Tjøstheim 1983 Jørpeland

2 Jan Erik Bratteli 1986 Jørpeland

3 Linda Furenes 1986 Jørpeland

4 Harald Alvestad 1943 Alsvik

5 Liudmila Perevedentseva 1957 Tau

6 Mads Tjøtta 1981 Jørpeland

7 Kari Jårvik Fjetland 1999 Lekvam

8 Lars Fossåskaret 1951 Jørpeland

9 Bente Leivestad 1955 Jørpeland

10 Audun Grødem 1954 Fiskå

11 Wigdis Strøm Kalsås 1956 Jørpeland

12 Geir Terje Barka 1971 Jørpeland

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 154

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (155)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Strand

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Erik Rydningen Nyman-Apelset 1987 Jørpeland

2 Bernt Arnø Lendengen 1980 Tau

3 Heidi R. R. Eike 1971 Jørpeland

4 Toralf Fundingsland 2000 Kolabygda

5 Kristoffer Nåden Havn 1997 Tau

6 Ørjan Bråtveit Berge 1981 Jørpeland

7 Sølve Hatteland 1976 Tau

8 Helge Erland 1979 Jørpeland

9 Trond Petter Olsen 1986 Jørpeland

10 Ragne Nyman-Apelset 1987 Jørpeland

11 Arild Barka 1986 Jørpeland

12 Otto Jan Eike 1963 Jørpeland

13 Holger Ivar Austvoll 1957 Jørpeland

14 Magnar Hapnes 1945 Tau

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 155

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (156)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Strand

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Rødt Status: Godkjent av valgstyret

1 Åsbjørn Fjelde Kleven 1994 Jørpeland

2 Tine Askvik Lossius 1963 Idse

3 Einar Jacobsen 1985 Jørpeland

4 Nabila El Moussaoui 1986 Jørpeland

5 Jon Gjøse Larsen 1990 Jørpeland

6 Odd Ronny Asbjørnsen 1973 Jørpeland

7 Kjell Remi Birkeland 1975 Jørpeland

8 Pål Brekke 1965 Heia

9 Morten Fiskaa 1973 Jørpeland

10 Svein Ole Fjelde 1968 Jørpeland

11 Kristian Gundersen 1980 Tau

12 Eirik Aakre Hansen 1986 Jørpeland

13 Ragne Lea Haualand 1990 Jørpeland

14 Bjørn Ove Hersdal 1966 Jørpeland

15 Per Holstein 1964 Tau

16 Bjarte Langeland 1976 Jørpeland

17 Mona Mathisen 1977 Jørpeland

18 Roger Nybroen 1973 Jørpeland

19 Tommy Olsson 1974 Alsvik

20 Unni Petersen 1971 Tau

21 Kanchana Srithon 1998 Jørpeland

22 Tone Amdal Torgersen 1978 Jørpeland

23 Sylvi Therese Øgreid 1996 Jørpeland

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 156

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (157)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Strand

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Petter Korneliussen 1974 Jørpeland

2 Kristin Sølvberg Ur 1973 Tau

3 Kenneth Eriksen Austrheim 1980 Jørpeland

4 Geir Heggland 1968 Tau

5 Henrik Rosså 1950 Jørpeland

6 Kjell Bjørn Fjelde 1969 Jørpeland

7 Per Børge Fjelde 1947 Jørpeland

8 Kristoffer Strand 1990 Jørpeland

9 Odd Rune Malterud 1962 Tau

10 Torbjørn Torbjørnsen 1966 Tau

11 Asbjørn Helland 1950 Heia

12 Eva Karin Salomonsen 1956 Tau

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 157

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (158)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Strand

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Bygdeliste for Tau og nordbygda Status: Godkjent av valgstyret

1 Snorre Kristian Walde 1968 Tau

2 Geir Magnus Tysdal 1970 Tau

3 Nils Flage 1967 Vervik

4 Henrik Bryne 1972 Tau

5 Stein Tau Strand Auestad 1963 Jørpeland

6 Guri Hovland 1962 Sørskår

7 Roy Morken 1973 Tau

8 Arne Voster 1974 Voster

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 158

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (159)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hjelmeland

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Ståle Halsne 1974 Hjelmeland

2 Lise Vistnes 1973 Årdal

3 Johannes Soppeland 1977 Årdal

4 Johannes Våge 2001 Årdal

5 Habtom Kahsay Gebreweldu 1983 Årdal

6 Olav Espeland Halsne 2000 Hjelmeland

7 Geirmund Helgøy 1979 Helgøy

8 Helene Hetland 1984 Hjelmeland

9 Elin Helgøy Nordpoll 1984 Helgøy

10 Lars Våge 1973 Årdal

11 Nadiya Oye-Fenchak 1981 Randøy

12 Stein Arild Øye 1984 Hjelmeland

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 159

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (160)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hjelmeland

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Silje Sværen 1972 Skiftun

2 Jone Hagalid 1956 Hjelmeland

3 Gro-Merete Viken Nouissri 1982 Hjelmeland

4 Ann Mari Velde 1991 Randøy

5 Ida Sværen Oaland 2001 Skiftun

6 Jan Ståle Ulvestad 2001 Hjelmeland

7 Eva Kristin Aune 1970 Nessa

8 Jamaa Nouissri 1975 Hjelmeland

9 Anne Berit Auglend 1961 Skiftun

10 Anders Smith 1958 Årdal

11 Tania Yu Auglend 2001 Skiftun

12 Yngvild Storækre Hennig 1964 Hjelmeland

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 160

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (161)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hjelmeland

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Gaute Hauge 1964 Fister

2 Iren Urdal 1973 Fister

3 Dag Anton Eiken Boge 1954 Fister

4 Turid Fyljesvoll Hjorteland 1970 Jøsenfjorden

5 Tor Inge Landa 1962 Årdal

6 Marit Malena Sandanger 1942 Randøy

7 Jakob Nessa 1962 Nessa

8 Daniella Roxman Ueland 1979 Hjelmeland

9 Magne Rossemyr 1956 Årdal

10 Borghild Østerhus 1952 Hjelmeland

11 Oddvar Skiftun 1950 Skiftun

12 Olav Sigmund Østerhus 1954 Årdal

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 161

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (162)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hjelmeland

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Morten Hetland 1989

2 Roger Sjursen 1973

3 Anne Spilde 1973

4 Lars Flatø Nessa 1979

5 Aslaug Kleiberg Sørensen 1982

6 Svein Petter Sandvik 1953

7 Liv Reidun Brakstad 1943

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 162

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (163)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hjelmeland

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Kolbjørn Pedersen 1960 Randøy

2 Torunn Munthe 1970 Hjelmeland

3 Per Mæhle 1961 Årdal

4 Njål Skår 1966 Årdal

5 Bengt Åke Hauge 1974 Årdal

6 Hilde Pedersen Meland 1990 Randøy

7 Bjørn Solberg 1967 Fister

8 Egil Hovda 1984 Hjelmeland

9 Geir Morten Sandanger 1971 Randøy

10 Ingvill Hauskevåg Gjertsen 1968 Hjelmeland

11 Magnar Viga 1970 Hjelmeland

12 Knut Rødde 1961 Vormedalen

13 Håkon Skår 1993 Årdal

14 Kjell Apeland 1956 Årdal

15 Arild Torbjørnsen 1961 Årdal

16 Arne Reidar Ullestad 1967 Årdal

17 Oliver Martin Hausberg 1935 Hjelmeland

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 163

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (164)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Hjelmeland

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Bjørn Laugaland 1957

2 Anita Husøy Riskedal 1978

3 Berit Søvik Østerhus 1961

4 Arthur Fjeldheim Egeland 1994

5 Endre Gjil 1954

6 Dagfinn Svadberg Hatløy 1966

7 Arne Kleppa 1944

8 Kristin Kostøl Helgaland 1964

9 Lill Synnøve Laugaland 1964

10 Timothy Lee Laugaland 1997

11 Johne Halsne Mæland 1995

12 Harald Ommundsen 1978

13 Frode Riskedal 1978

14 Tårn Sigve Schmidt 1970

15 Margrete Tytlandsvik 1948

16 Øystein Valheim 1983

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 164

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (165)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Suldal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Gerd Helen Bø 1953 Suldalsosen

2 Magne Langeland 1948 Nesflaten

3 Hege Flesjå Eide 1976 Sand

4 Albrigt Stokka 1983 Hebnes

5 Øyvind Lovra Tveitane 1985 Erfjord

6 Åshild Vetrhus 1978 Nesflaten

7 Per Gudmund Øxtra 1964 Jelsa

8 Sissel Bøthun 1974 Vanvik

9 Åsmund Bakka 1976 Suldalsosen

10 Olav Bakka Berge 1987 Suldalsosen

11 Lars Arne Bjørkland 1974 Hebnes

12 Astrid Brommeland 1960 Sand

13 Annfrid Halsne 1948 Sand

14 Neri Havrevoll 1979 Nesflaten

15 Gerd Haugsland Kolstø 1966 Erfjord

16 Mirela L. Moe 1974 Sand

17 Finn Arthur Rosland 1980 Hebnes

18 Levar Sand 2000 Sand

19 Laila Øxtra 1967 Jelsa

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 165

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (166)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Suldal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Anette Opheim 1985 Sand

2 Astrid Kvæstad 1987 Sand

3 Tormod Skeie 1946 Erfjord

4 Berit Myrland 1946 Nesflaten

5 Michael Hermann Willig 1965 Sand

6 Wenche Margrethe Nygaard 1940 Sand

7 Rolf Vidar Bersås 1958 Suldalsosen

8 Anne Berit Castrèn Skeie 1936 Sand

9 Tore Thorsen 1943 Jelsa

10 Line Sand 1996 Sand

11 Reidar Sand 1999 Sand

12 Sidsel Økstra 1964 Sand

13 Åge Lie 1952 Sand

14 Bente Thurmann-Nielsen 1947 Erfjord

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 166

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (167)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Suldal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Nils Bjarne Vold 1953

2 Gunhild Moe 1980

3 Eskil Nerheim 1978

4 Ragnhild Sukka 1974

5 Bjarne Bråtveit 1948

6 Linda Magdalena Liem 1969

7 Dag Fisketjøn 1977

8 Olav E. Nerheim 1948

9 John Svoldal 1946

10 Halldis Olene Leverskjær 1952

11 Nina Østebø 1970

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 167

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (168)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Suldal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Kari Vaage Gjuvsland 1961 Suldalsosen

2 Mads Drange 1981 Sand

3 Iren Klungtveit Slagstad 1981 Suldalsosen

4 Morten Bakken 1986 Hebnes

5 Magnhild Hoås 1959 Suldalsosen

6 Henrik Halsne 1946 Sand

7 Nina Mosbron 1955 Nesflaten

8 Svein Øystein Berge 1956 Suldalsosen

9 Lise Følstad Veka 1984 Sand

10 Johne Johnsen 1965 Jelsa

11 Lucy Kbrom Semere 1984 Sand

12 Odd Rune Malerbakken 1959 Sand

13 Vigdis Kari Bjørndal 1960 Sand

14 Jan Helge Moe 1959 Sand

15 Marit Ruså Fisketjøn 1970 Sand

16 Håkon Nielsen 1958 Sand

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 168

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (169)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Suldal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Bernd Elmies 1964

2 Jens Marcussen 1981

3 Truls Lunde 1996

4 Marie Anda 1955

5 Martin Nygård Haug 1991

6 Janneke Wijgergangs 1969

7 Helena Moe Høines 1980

8 Veerle Tine Johanna Tieghem 1987

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 169

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (170)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Suldal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Sverre Underbakke 1958 Sand

2 Harald Bjarne Hellesen 1971 Sand

3 Sanja Roganovic Heggelund 1983 Sand

4 Terje Bjørndal 1971 Sand

5 Steinar Husevåg 1949 Sand

6 Olav A. Nerheim 1952 Suldalsosen

7 Solveig K. Obrecht-Speth 1979 Sand

8 Kenneth Thomsen 1966 Sand

9 Otto Efteland Underbakke 1994 Sand

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 170

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (171)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Suldal

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Torbjørn Indrebø 1969 Suldalsosen

2 Marita Husevåg Hellesen 1976 Sand

3 Magne Steine 1971 Sand

4 Randi Laache Kilane 1978 Erfjord

5 Jarle Haugsland 1971 Erfjord

6 Anna Fauskanger Lunde 1981 Suldalsosen

7 Peder Solvang 1965 Erfjord

8 Ingrid Pedersen Tveita 1987 Jelsa

9 Ivar Andre Naustvik 1975 Hebnes

10 Eirik Moe 1954 Nesflaten

11 Linda Hatlevoll Dahle 1975 Sand

12 Helge S. Lauvsnes 1983 Suldalsosen

13 Brit Ane Haugsland 1975 Erfjord

14 Lars Lunde 1979 Suldalsosen

15 Torunn Vik 1968 Suldalsosen

16 Vidar Veggeland 1976 Sand

17 Gunn Bjørg Slåtto 1957 Hebnes

18 Marta Nerheim Tjordal 1954 Suldalsosen

19 Einar Skålheim 1969 Sand

20 Svanhild Løge Skålheim 1972 Sand

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 171

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (172)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sauda

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Wenche-Lill Frette 1954

2 Yvonne Olsen 1957

3 Tore Johan Prestegård 1960

4 Ragnhild Fenne Birkelid 1981

5 Marie Terese Frette 1979

6 Mette Steen Nordbø 1965

7 Vidar Alexander Risvold 1977

8 Arne Jacobsen 1947

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 172

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (173)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sauda

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Asbjørn Birkeland Ordførar1982

2 Sigrid Bojesen Fatnes Hydrolog1984

3 Morten Maldal Automatikar1986

4 Elin Storesund Brekke Student1997

5 Knut Morten Ask Ambulansearbeidar1973

6 Haldis Eikeland Butikkmedarbeidar1960

7 Ola Magnar Birkeland Bonde1969

8 Silje Eriksen Kokk1985

9 Per Aksel Birkeland Pensjonist1957

10 Nora Fosstveit Student2000

11 Mats Hustveit Breivik Barne- og1992

12 Jane Nordhagen Ilstad Lærar1974

13 Andreas Brekke Bonde/fabrikkarbeid1967

14 Siren Mjåset Butikkmedarbeidar1976

15 Arild Fosstveit Pensjonist1949

16 Tone Anita Molla Reinhaldsarbeidar1969

17 Ivar Johannes Handeland Takstmann1965

18 Zana Sakalaviciene Hotellmedarbeidar1978

19 Atle Løland Bonde1962

20 Inga Cecilie Sørheim Lege1979

21 Svein Ramsnes Bonde/pensjonist1950

22 Sigvald Romsø Pensjonist1955

23 Vegard Birkeland Rød Bonde1980

24 Nils Jarle Sandanger Sjukepleiar1975

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 173

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (174)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sauda

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Anders Martin Skaarer 1978

2 Kirsten Hellerdal Fosstveit 1987

3 Ola Breivik 1961

4 Knut Saua 1950

5 Tore Bastlien Dahl 1988

6 Anne-Brit Solland 1966

7 Øyvind Årthun 1964

8 Aslaug Astad 1944

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 174

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (175)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sauda

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Øyvind Grassdal 1990

2 Gunnel Barbro L.S. Mørk 1958

3 Bodil Sandal 1961

4 Barbro Ljung Njøten 1977

5 Bodil Bojesen 1953

6 Leiv Arild Berg 1947

7 Mariann Lunde Hugdal 1989

8 Eli-Jorun Tangeraas 1965

9 Ingolf Martin Risvoll 1949

10 Berit Fløgstad Berg 1953

11 Oddbjørg Austerheim 1950

12 Lisa Jane Stornes 1969

13 Klara Gauthun Tveit 1953

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 175

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (176)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sauda

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Kristian Landro Prosjektleder1982

2 Leif Sandnes Student1987

3 Bernt Egil Strømme Pensjonist1952

4 Rune Harald Selvik Ingeniør1968

5 Are Odland Elektriker1989

6 Signe Valand Leder Intro1991

7 Egil Årebrot (Aarebrot) Vedlikeholdssjef1974

8 Anna Selvik Student1996

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 176

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (177)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sauda

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Dagfinn Birkeland 1966 Saudasjøen

2 Aud Hege Jørgensen Hebnes 1974 Saudasjøen

3 Paul Løyning 1992 Sauda

4 Nils Martin Bakka 1965 Saudasjøen

5 Filippo Ballarin 1988 Sauda

6 Svein Inge Birkeland 1964 Sauda

7 Karina Fiveland 1988 Sauda

8 Sjur Kristian Hatlen 1973 Saudasjøen

9 Bjarte Lygre 1962 Sauda

10 Ole Terje Nærheim 1968 Sauda

11 Solfrid Seim 1973 Saudasjøen

12 Dag Ole Stråbø 1962 Sauda

13 Ellen Tveit Tangeraas 1962 Sauda

14 Gunnar Johan Trettenes 1948 Sauda

15 Maiken Skorpe Wahlman 1980 Sauda

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 177

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (178)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Sauda

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Hallgeir Amdal NAV-veileder1955

2 Siv Hege Lund Jobbveileder1983

3 Kjell Steinar Andersen Prosessoperatør1956

4 Gita Espeland Bonde1981

5 Sjur Ingvar Holgersen Pensjonist1950

6 Nansy Lund Miljøterapeut1960

7 Steinar Jørgensen Brønntekniker1969

8 Aud Jorunn Nymark Vernepleier1957

9 Fredrik Larsson Industriarbeider1978

10 Ingunn Risvoll Bioingeniør1972

11 Tor Andreas Michalsen Bussjåfør1973

12 Guro Årthun Sandal Sykepleier1993

13 Nikolas Njerve fa*glærer1979

14 Remy Penev Maskinfører1989

15 Anders Slagstad Tveit Pensjonist1948

16 Odd Bjarte Åbø Uføretrygdet1956

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 178

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (179)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Kvitsøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Stein Flom-Jacobsen 1957

2 Tore Brekke Ydstebø 1980

3 Leif Ydstebø 1966

4 Magnar Eilert Vestly 1946

5 Børge Gundersen 1969

6 Hege Camilla Ask 1965

7 Ellen Helgeland Ydstebø 1994

8 Audun Nordbø 1993

9 Ronny Ydstebø 1980

10 Kristin Ask Veggeberg 1995

11 Svend Arild Hauge 1956

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 179

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (180)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Kvitsøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet-Senterpartiet-Kvitsøylisten Status: Godkjent av valgstyret

1 Tor Arild Torgersen 1974

2 Anders Svendsen Solgård 1982

3 Kjell Andre Nordbø 1994

4 Ingeborg Stautland 1972

5 Christian Haaland 1982

6 Rakel Helene Meling 1993

7 Bente Helen Olsen Meling 1970

8 Leif Kåre Pedersen 1959

9 Bjørn Børre Leinan 1964

10 Janne Sunde 1986

11 Olav Nordbø 1987

12 Hege Helliesen 1983

13 Kai Henning Kvilstad 1956

14 Robert Kleve 1966

15 Cecilie Øvrebø 1980

16 Tomas Meling 1973

17 Magnus Arnesen 1957

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 180

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (181)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Kvitsøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Felleslista Kristelig folkeparti/Frie Status: Godkjent av valgstyret

1 Stian Giil Bjørsvik 1975

2 Bjarte Espevik 1979

3 Heidi Nordbø Hansen 1969

4 Marianne Sunde Hestetun 1964

5 Aminata Kamara 1974

6 Markus Knochenwefel 1987

7 Ina Mihaylova Krasteva 1978

8 Birgitte Landgraff Nordbø 1989

9 Knut Magne Nordbø 1970

10 Terje Stikholmen 1969

11 Irmelin Østrem Ydstebø 1985

12 Lauritz Ydstebø 2001

13 Thorvald Ydstebø 1953

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 181

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (182)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Bokn

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Sigmund Alvestad 1946

2 Oddvar Hognaland 1959

3 Anette Lundervold 1975

4 Torstein Alvestad 1977

5 Hans Jørgen Ognøy 1970

6 Ernst-Harald Alvestad 2000

7 Marianne Øvrebø 1950

8 Arthur M Alvestad 1950

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 182

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (183)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Bokn

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Lene Ognøy Foss 1977

2 June Susanne Grønnestad 1972

3 Kjell Inge Dirdal 1967

4 Kim Erik Larsen 1985

5 Ingleif Kro 1984

6 Natalie Våge Vikøren 1990

7 Fredrik Sunde Olaussen 1998

8 Ann Jeanette Sunde Olaussen 1972

9 Tom Inge Aksdal 1987

10 Svein Ove Alvestad 1962

11 Edgar Våge 1962

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 183

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (184)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Bokn

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Osmund Våga 1969

2 Egil Magne Våge 1966

3 Sandra Grønnestad Jøsang 1994

4 Bjarne Nedrebø 1988

5 Catharina Inge Øvrebø-Langhout 1979

6 Erik Nilssen 1998

7 Amalie Våga 1994

8 Torfinn Mandius Alvestad 1999

9 Ana-Maria Stef 1985

10 Harald Øvrebø 1976

11 Emilie Moi Eikje 1988

12 Tommy Kjellesvik Grønnestad 1996

13 Kristoffer Joachim Are 1990

14 Harry Leonard Vågshaug 1954

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 184

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (185)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Bokn

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Kyrre Lindanger 1975

2 Lillian Grønnestad 1977

3 Lars Øyvind Alvestad 1986

4 Rannveig Foss Øvrebø 1976

5 Kaj Arne Christiansen 1976

6 Rakel Jansen Alvestad 1989

7 Odd Kenneth Tollaksen 1988

8 Christine Berge Christiansen 1976

9 Eline Øvrebø 1999

10 Ingrid Kallevik 1994

11 Anne Svanberg Løvereide Faye 1975

12 Zuzanna Ufnal 1982

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 185

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (186)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Tysvær

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Randi Iren Rettedal 1955 Skjoldastraumen

2 Jan Atle Kalkvik 1967 Tysværvåg

3 Ina Moraru 1984 Førland

4 Herman A. Berg 1959 Aksdal

5 Elisabet Tysvær 1965 Tysværvåg

6 Øyvind Hellerslien 1980 Skjoldastraumen

7 Silje Gangstø 1980 Høie

8 Knut Harald Nesse 1942 Førresfjorden

9 Kumari Pokharel 1991 Førresfjorden

10 Øystein Trovåg 1980 Førland

11 Geir Tysvær 1969 Tysværvåg

12 Espen Meidell Olsen 1987 Nedstrand

13 Arne A. Kallevik 1947 Aksdal

14 Karl Helge Hinderlid 1962 Skjoldastraumen

15 Rolf Aksdal 1971 Førresfjorden

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 186

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (187)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Tysvær

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Sven Ivar Dybdal 1970 Tysværvåg

2 Hilde Kalleklev Håland 1981 Skjoldastraumen

3 Per Johan Lyse 1973 Hinderåvåg

4 Erlend Dale 1954 Skjoldastraumen

5 Synnøve Knappskog 1991 Førland

6 Birgith Lilleskog 1981 Espevik

7 Roger Eskevik 1984 Hinderåvåg

8 Åsmund Kringeland 1982 Grinde

9 Jan Egil Austerheim 1989 Heskja

10 Marit Hølland Gjedrem 1965 Skjoldastraumen

11 Bernt Henry Apeland 1992 Apeland

12 Barbro Haugen 1988 Høie

13 Geir Erik Rasmussen 1970 Tysværvåg

14 Merita Øvrebø 1976 Espevik

15 Leif Rune Sundfør 1988 Sundfør

16 Anders Nordgård 1983 Hervik

17 Kristian D. N. Østensvik 1996 Tysværvåg

18 Inge Lundervold 1979 Tysværvåg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 187

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (188)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Tysvær

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Pauline Vik Vestly 2000 Grinde

2 Yngve Askeland 1974 Førre

3 Torunn V. Gjerde 1970 Gjerde

4 Narve Susort 1958 Tysværvåg

5 Ingvild Vihovde Haug 1988 Høie

6 Trond Angeltveit 1981 Førland

7 Jorunn Karin Bredal 1980 Stakland

8 Kjell Rune Hellesund 1965 Førre

9 Nina Riise 1976 Nedstrand

10 Trygve Egge 1971 Heskjadalen

11 Elisabeth Ness 1959 Nedstrand

12 Gunnar Egge 1946 Heskjadalen

13 Anny Silden Kallekodt 1952 Tysværvåg

14 Vidar Aarhus 1946 Odland

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 188

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (189)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Tysvær

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Silje Kolnes Schouwstra 1976 Førre

2 Henning Bratthammer 1967 Nedstrand

3 Målfrid Tjoland Kolnes 1953 Førre

4 Khalifa Salah Ibrahim 1974 Førre

5 Kine Knutsen Angeltveit 1986 Førland

6 Dag Leonard Fjeldstad 1970 Tysværvåg

7 Marit Helene Selvig Johnsen 1966 Høie

8 Ketil Anthun 1967 Høie

9 Lene Aurora Hettervik 1985 Grinde

10 Hamed Zuhab 1968 Førre

11 Siw Anthun 1972 Høie

12 Jon Egil Henriksen 1950 Skjoldastraumen

13 Harriet Ramstad Hove 1977 Frakkagjerd

14 Jan Helge Øvernes 1957 Skjoldastraumen

15 Irene Stålesen 1967 Nedstrand

16 Morten Duus Odberg 1974 Grinde

17 Siri Holme Gaupås 1964 Skjoldastraumen

18 Stein Johannes Kolnes 1952 Førre

19 Elisabeth Tryggeseid 1957 Grinde

20 Kristjan Tverdal Kristjansson 1957 Nedstrand

21 Liv Eldbjørg Samuelsberg 1947 Høie

22 Oddbjørn Hove 1969 Frakkagjerd

23 Ingrid Yndestad 1967 Tysværvåg

24 Synnøve Bredal Bjelland 1954 Skjoldastraumen

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 189

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (190)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Tysvær

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Sigmund Lier 1966 Aksdal

2 Maren Økland 1981 Skjoldastraumen

3 Henry Edgar Sørensen 1958 Tysværvåg

4 Aud Irene Eikemo 1961 Stegaberg

5 Nils Stråtveit 1959 Førland

6 Lillian Vikra 1970 Førresfjorden

7 Ståle Berge 1972 Aksdal

8 Kathleen Baker Askeland 1984 Førland

9 Trond Tindeland 1970 Førresfjorden

10 Margot Karin Eikeskog 1968 Førland

11 Frode Løland 1959 Nedstrand

12 Eilen Kristin Prestegård 1971 Nedstrand

13 Torjus Eigestad 1951 Grinde

14 Camilla Hopland Hardeland 1991 Førresfjorden

15 Henry Dybdahl 1942 Førresfjorden

16 Turid Elin Tjoland 2001 Grinde

17 Trygve Østebøvik Eide 1984 Høie

18 Ingrid Velure-Eide 1985 Høie

19 Dan Jørgen Eide 1975 Grinde

20 Sissel Helland 1951 Førresfjorden

21 Godfrey Thomas 1968 Førland

22 Kjellfrid Hope Djursvoll 1965 Nedstrand

23 Geir Helge Hansen 1968 Førland

24 Trond Bengtson 1943 Høie

25 Peter Wessel 1942 Aksdal

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 190

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (191)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Tysvær

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Sebastian Benjamin Tysvær 1993 Tysværvåg

2 Anne Grete Bjørknes 1960 Nedstrand

3 Elisabeth Ramsdal 1969 Skjoldastraumen

4 David Skogvold 1981 Espevik

5 Brita Cecilie Leth Harboe 1976 Skjoldastraumen

6 Sven Wivestad 1948 Tysværvåg

7 Einar Selvåg 1985 Skjoldastraumen

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 191

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (192)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Tysvær

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Gunn-Marit Lygre 1967 Førre

2 Kristian Valle Høie 1984 Tysværvåg

3 Anna Henriette Veim Eikje 1967 Eikje

4 Eivind Susort 1986 Nesheim

5 Marit Sofie Teistedal Vikre 1962 Tysværvåg

6 Steinar Høyvik 1963 Høyvik

7 Ada Storesund Høvring 1965 Skjoldastraumen

8 Arne Baustad 1991 Våg

9 Elise Frønsdal Øien 2001 Grinde

10 Mohammad Zaa Mohammad 1968 Frakkagjerd

11 Torunn Hermansen Askeland 1986 Askeland

12 Asbjørn Espeset 1948 Frakkagjerd

13 Margaret Baustad 1965 Grinde

14 Øyvind Skogøy 1964 Susort

15 Leif Holgersen 1954 Skjoldastraumen

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 192

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (193)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Tysvær

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Ola Steinar Apeland 1964 Rønnevik

2 Sissel Hansen Tysse 1971 Aksdal

3 Arvid Benes Bakken 1964 Apeland

4 Monika Lindanger 1975 Skjoldastraumen

5 Halvor Mathias Stakkestad 1973 Aksdal

6 Anne Haraldseid 1969 Aksdal

7 Frode Haga Johnsen 1963 Førre

8 Håkon André Waage 1983 Aksdal

9 Kirsti Hervik 1955 Hervik

10 Trygve Hebnes 1971 Grinde

11 Charlotte Yrke 1990 Espevik

12 Kathrine Bakkevig 1965 Frakkagjerd

13 Anette Tvedt Eliassen 1972 Førre

14 Trond Erik Jacobsen 1981 Førre

15 Marius Alsaker 1984 Grinde

16 Rune Hagland 1974 Førre

17 Asbjørn Espetvedt 1972 Frakkagjerd

18 Trond Fludal 1971 Frakkagjerd

19 Ståle Iversen 1970 Førre

20 Bill Clinton 1980 Frakkagjerd

21 Sølvi Iren Kvilhaug 1971 Aksdal

22 Jan Henning Kvinnesland 1962 Susort

23 Jorunn Synnøve Stava 1975 Susort

24 Stian Halvorsen 1982 Aksdal

25 Bernt Jakob Ullvang 1965 Tysværvåg

26 Tanya Solland Johnsen 1998 Førre

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 193

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (194)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Venstre Status: Godkjent av valgstyret

1 Asbjørn Eik-Nes 1952 Røyksund

2 Øivind-Andreas Kolstø 1983 Karmsund

3 Elias Oddvar Andersson 1960 Åkrehamn

4 Ingvald Frøyland Dahl 1949 Vormedal

5 Elin Dagmar Danielsen 1950 Skudeneshavn

6 Jøren Ferkingstad 1983 Stol

7 Alexander Fjell 1988 Skudeneshavn

8 Terje Steinar Fjell 1967 Skudeneshavn

9 Tor Gismarvik 1954 Kopervik

10 Solrun Gjerdevik 1971 Karmsund

11 Sølvi Gressgård 1956 Kopervik

12 Hallgeir Hauge 1980 Vormedal

13 Frode Jørgensen 1952 Kopervik

14 Karl Erik Lie 1954 Sandve

15 Signe Marie Lie 1985 Skudeneshavn

16 Bodil Schjelderup Netland 1950 Avaldsnes

17 Ståle Roness 1971 Sævelandsvik

18 Tor Dagfinn Tendeland 1954 Kopervik

19 Hallvard Alfred Totland 1968 Vormedal

20 Magnar Jordåen 1950 Torvestad

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 194

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (195)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Alf Magne Grindhaug 1966 Skudeneshavn

2 May Synnøve Rygh 1981 Veavågen

3 Josefine Anna Halvorsen 1989 Kopervik

4 Merete Håstø Albertsen 1964 Åkrehamn

5 Kåre Bakkevold 1942 Karmsund

6 Møyfrid Jorunn Byrkjeland 1966 Karmsund

7 Sven Bendlin 1980 Veavågen

8 Anne Bendlin 1983 Veavågen

9 Nils Johannes Bowitz-Øygarden 1958 Avaldsnes

10 Lars Petter Brathammer 1968 Veavågen

11 Aleksander Hoås Brobak 1993 Skudeneshavn

12 Yngve Eriksen 1960 Åkrehamn

13 Eli Synnøve Gåsland 2001 Skudeneshavn

14 Mari Andrea Austad Nes 1991 Stol

15 Bjørn Egil Hatteland 1947 Kopervik

16 Hein Ove Ferkingstad Hereid 1982 Veavågen

17 Mirijam Ånensen Jakobsen 1982 Veavågen

18 Leif Langåker 1992 Skudeneshavn

19 Sigve Medhaug 1983 Åkrehamn

20 Sunniva Gustavsen Medhaug 1987 Åkrehamn

21 Svein David Medhaug 1976 Kopervik

22 John Roger Midtun 1968 Sandve

23 Jostein Myklebust 1966 Sævelandsvik

24 Josef Malvin Nilsen 1936 Veavågen

25 Lars Gunnar Oma 1946 Karmsund

26 Mads Pedersen 1977 Veavågen

27 Fernando Luiz Rodrigues Ramos 1982 Torvastad

28 Leila Rikstad 1984 Torvastad

29 Alf Olav Rossland 1995 Skudeneshavn

30 Willy Rygh 1979 Veavågen

31 Johnny Stangeland 1962 Veavågen

32 Tommy Stokka 1992 Avaldsnes

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 195

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (196)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

33 Svein Åge Susort 1954 Røyksund

34 Erle Mirjam Toskedal 1985 Kolnes

35 Torunn Tvedt 1951 Karmsund

36 Trygve Utvik 1963 Torvastad

37 Olga Vasylchenko 1967 Skudeneshavn

38 Maryon Østhus 1981 Røyksund

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 196

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (197)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Odd Magne Hansen 1961 Kopervik

2 Marianne Sol Levinsen 1975 Avaldsnes

3 Hilde Karine Slotnes 1963 Vormedal

4 John Terje Nordskog 1967 Veavågen

5 Liv Mette Strømme 1961 Karmsund

6 Ole Marius Saltvik 1999 Kopervik

7 Mirjam Bjerkenes 1969 Vormedal

8 Oddmund Paulsen 1945 Åkrehamn

9 Anne Beth Tofte 1957 Kopervik

10 Sten Frode Kristoffersen 1984 Veavågen

11 Armando Rivadulla Perez 1965 Sævelandsvik

12 Hege Åserud Berland 1974 Vormedal

13 Celine Bjørkeli 1998 Åkrehamn

14 Per Drevland 1948 Torvastad

15 Sten Tore Dybdahl 1970 Kopervik

16 Jan Magne Ellingsen 1950 Sandve

17 Elsa Lovise Erland 1956 Avaldsnes

18 John Ferkingstad 1947 Avaldsnes

19 Sissel Førde 1969 Åkrehamn

20 Nina Lønning Førland 1976 Kopervik

21 Bjørg Hatlegjerde 1952 Åkrehamn

22 Christian Helgesen 1985 Kopervik

23 Anne Helle 1961 Kopervik

24 Kari Tove Jensen 1958 Åkrehamn

25 Mihreteab Mussie Kidane 1988 Kopervik

26 Helene Birkeland Kleppestø 1991 Karmsund

27 Monika Kvilhaugsvik 1965 Kopervik

28 Knut Marthinussen 1950 Karmsund

29 Ragna Meland 1957 Avaldsnes

30 Kari Myrå 1963 Åkrehamn

31 Hege Mæhle 1965 Åkrehamn

32 Berit Olsen 1957 Avaldsnes

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 197

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (198)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

33 Lars Ove Djupevik 1977 Kopervik

34 Ståle Pedersen 1945 Kopervik

35 Sissel Paulsen 1947 Åkrehamn

36 Alf Joakim Rusnes 1983 Kopervik

37 Berit Sandve 1952 Avaldsnes

38 Magnar Arnulf Simonsen 1944 Kopervik

39 Ellen Sofie Skogland 1946 Kopervik

40 Geir Allan Stava 1959 Åkrehamn

41 Kåre Jonny Stol 1952 Kopervik

42 Else Berit Støle 1946 Røyksund

43 Zuhair Hussein Sweid 1990 Vormedal

44 Maria Thorsen 1988 Kopervik

45 Ole Steffen Thorsen 1958 Torvastad

46 Andor Ingolf Hansen Tømmervik 1946 Sandve

47 Borghild Tønnesen 1964 Kopervik

48 Fredrik Tønnesen 1999 Kopervik

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 198

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (199)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Liberalistene Status: Godkjent av valgstyret

1 Eirik Magnus Mjåseth 1994 Kopervik

2 Ove Kobbeltvedt 1967 Torvastad

3 Daniel Djønne Lund 1996 Vormedal

4 Tom Vestvik 1975 Norheim

5 Glenn Joar Vester Edvardsen 1980 Norheim

6 Njål Magne Kristiansen 1986 Sævelandsvik

7 Marielle Kvalheim Thronsen 1990 Torvastad

8 Simon Djønne Lund 1999 Vormedal

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 199

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (200)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Rune Midtun 1973 Skudeneshavn

2 Einar Roald Endresen 1961 Kolnes

3 Veronica Helen Ørpetvedt 1977 Åkrehamn

4 Geir Aarvik 1965 Karmsund

5 Bente B. Tjøsvoll 1970 Veavågen

6 Kenneth Lodden 1968 Åkrehamn

7 Oddvar J. Aarvik 1962 Kopervik

8 Øivind Choe Levinsen 1967 Avaldsnes

9 Oddbjørg Halsteindal 1965 Torvastad

10 Per Inge Sjurseth 1959 Åkrehamn

11 Alexander Aarvik 2000 Karmsund

12 Hans Christian Arnøy 1964 Avaldsnes

13 Rosella Verar Endresen 1973 Kolnes

14 Rolf Fiskaaen 1950 Åkrehamn

15 Tove Laila Dahl Guldbrandsen 1970 Kopervik

16 Paul A. Hansen 1957 Åkrehamn

17 Grant G. Hinderaker 1964 Avaldsnes

18 Bjørn Hundhammer 1965 Karmsund

19 Monika Håstø 1978 Skudeneshavn

20 Ronny Instebø 1974 Håvik

21 Jan Kristoffersen 1962 Åkrehamn

22 Nina Larsen 1972 Kopervik

23 Sverre Lien 1940 Åkrehamn

24 Elin Lodden 1973 Åkrehamn

25 Vilhelm Mannes 1971 Torvastad

26 Knut Jacob Medhaug 1981 Åkrehamn

27 Kenneth Magnar Naley 1954 Kopervik

28 Ole Ravnsnæs 1947 Avaldsnes

29 Kjell Ringdal 1955 Åkrehamn

30 Kari Synnøve Hovden Sandhåland 1963 Veavågen

31 Elvira Kristin Svendsen 1994 Feøy

32 Marianne Kvilhaug Svendsen 1973 Feøy

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 200

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (201)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Anders Snørteland Sørensen 1987 Kopervik

34 Tommy Tsui 1964 Åkrehamn

35 Øyvind Vaksdal 1955 Karmsund

36 Fredrik Kristoffersen Vedøy 1993 Veavågen

37 Arne M. Vikingstad 1940 Kolnes

38 Hans Sigurd Ånensen 1956 Åkrehamn

39 Svein Inge Austrheim 1957 Kolnes

40 Bente Thorsen 1958 Åkrehamn

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 201

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (202)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Tor Asle Grønningen 1970 Torvastad

2 Marit Sandve Risdal 1980 Sandve

3 Jens Inge Ve 1970 Åkrehamn

4 Wenche Lindtner 1965 Avaldsnes

5 Ragnar Vikshåland 1968 Karmsund

6 Olaug Vikingstad 1956 Torvastad

7 Gunnar Amland 1968 Veavågen

8 Glynis Ramsay Kristoffersen 1952 Kopervik

9 Bjørn Bruaset 1960 Avaldsnes

10 Anne Grete Hegerland Naley 1989 Skudeneshavn

11 Ørjan Fjellkårstad 1992 Åkrehamn

12 Helga Engelina Alvsvåg 1956 Kvalavåg

13 Olav Gunnar Auestad 1958 Avaldsnes

14 Marianne Skeie Callaghan 1970 Avaldsnes

15 Rebekka Dickson 1996 Torvastad

16 Olaug Stava Farbu 1944 Kopervik

17 Jane Vold Fosen 1970 Åkrehamn

18 Årstein Ekholdt Gilje 1981 Avaldsnes

19 Åse Karin Gilje 1952 Avaldsnes

20 Elsa Normann Gramstad 1950 Kolnes

21 Lars Geir Haga 1973 Sandve

22 Margit Elisabeth Hauge 1954 Avaldsnes

23 Christen William L. Hausken 1946 Avaldsnes

24 Jan Magnus Hillesland 1969 Avaldsnes

25 Nils Magne Jakobsen 1965 Åkrehamn

26 Karl Magnus Kirkhus 1955 Kolnes

27 Ottar Kleppa 1946 Avaldsnes

28 Karstein Kvalevåg 1974 Kvalavåg

29 Brit Therese Kristiansen 1998 Kvalavåg

30 Tron Johan Kristiansen 1954 Kvalavåg

31 Erlend Kvinnesland 1969 Torvastad

32 John Lindtner 1962 Avaldsnes

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 202

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (203)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Tom Ragnvald Nordbø 1971 Torvastad

34 Didrik Ragnar Opsal 1960 Skudeneshavn

35 Odny Marie Opsal 1939 Skudeneshavn

36 Peder Harald Ottøy 1941 Avaldsnes

37 Olav Pedersen 1986 Kopervik

38 Mats Vikingstad Rugtveit 1990 Torvastad

39 Knut Sandve 1948 Sandve

40 Karoline Skeie 1987 Avaldsnes

41 Evelyn Solvang 1953 Kopervik

42 Elin Kristine Stølsvik 1981 Vormedal

43 Siv Elin Walland Ve 1972 Åkrehamn

44 Mario Brian T. Velde 1969 Torvastad

45 Bjarne Vikshåland 1946 Avaldsnes

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 203

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (204)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Karmøylista Status: Godkjent av valgstyret

1 Helge Thorheim 1948 Kopervik

2 Lillian Levik Løndalen 1969 Veavågen

3 Trygve Hagland 1948 Håvik

4 Susan Elin Borg 1965 Skudeneshavn

5 Per Magnus Mannes 1974 Sævelandsvik

6 Tor Inge Melhus 1982 Skudeneshavn

7 Tore Olsen 1973 Sævelandsvik

8 Elisabeth Thorheim 1982 Stol

9 Kjell Peter Røyset 1951 Kolnes

10 Veronika Digernes 1979 Avaldsnes

11 Bård Austbø 1949 Kopervik

12 Hans Falnes Ellingsen 1957 Skudeneshavn

13 Arvid Nornes 1970 Skudeneshavn

14 Kåre Pedersen 1953 Torvastad

15 Ernst Laurits Johannessen 1971 Sævelandsvik

16 Mette Kvalvik 1964 Skudeneshavn

17 Kjell Sørlund 1956 Veavågen

18 Trygve Norman Michelsen 1962 Kopervik

19 Hans Christian Hauge 1989 Torvastad

20 Svein Helge Kristoffersen 1958 Åkrehamn

21 Gunnar Mose 1969 Kopervik

22 Tommy Kvilhaug 1973 Åkrehamn

23 May Mannes 1974 Åkrehamn

24 Knut Tøtlandsmo 1955 Skudeneshavn

25 Kurt Einarsen 1964 Åkrehamn

26 Alexander Einarsen 1978 Stol

27 Rune Skådel 1984 Skudeneshavn

28 Jon Magnus Torvestad 1944 Torvastad

29 Geir Sigurd Ådland 1977 Stol

30 Sissel Thorheim 1985 Kopervik

31 Stein Kåre Mannes 1956 Sævelandsvik

32 Per Egil Li 1980 Sævelandsvik

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 204

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (205)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Karmøylista Status: Godkjent av valgstyret

33 Jostein Pedersen 1947 Sandve

34 Ann Elisabeth Aadnesen 1968 Skudeneshavn

35 Jan Jonassen 1957 Skudeneshavn

36 Inger Anne Vikre 1937 Skudeneshavn

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 205

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (206)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Rødt Status: Godkjent av valgstyret

1 Kristian Mateo Norheim 1995 Vormedal

2 Bjørn-Erik Nordås 1978 Kopervik

3 Kjellaug Bjerkli Haarberg 1978 Karmsund

4 John Atle Vestvik 1960 Karmsund

5 Egil-Andre Opsahl Søreng 1993 Veavågen

6 Magnhild Johannessen Botten 1998 Vormedal

7 Jan-Olav Danielsen 1995 Kopervik

8 Eva Hildur Hagland 1958 Kolnes

9 Kennet Kvilhaugsvik Tangen 1986 Kopervik

10 Torbjørn Steffensen 1997 Kolnes

11 Elin Freim 1978 Karmsund

12 Arild Flesjå 1969 Kopervik

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 206

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (207)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Nils Wergeland Krog Lektor1969

2 Niklas Pannagel Grindvold Møbelsnekker1982

3 Elisabeth Kalstø Sivilingeniør1984

4 Emilie Sørensen Prosessoperatør1996

5 Maria Kalstø Jurist1987

6 Jon Espeset Lektor1976

7 Cathrine Glette Museumspedagog1977

8 Karolina Tabin fa*gerland Hjemmeværende1986

9 Jan Dorow Maskiningeniør1967

10 Sverre Kvamme Elektroingeniør1981

11 Frode Jæger Mydland Miljøarbeider1980

12 Fredrik Heggelund Jackson Adjunkt1975

13 Agne Jankauskiene Lærer1985

14 Dag-Helge Rønnevik Lege1977

15 Jorunn Elise Omdal Kvamme Adjunkt1979

16 Espen Holmedal Webutvikler1987

17 Norunn Hauge Adjunkt1968

18 Dag Eivind Opsal Skaar Stuert/kokk1986

19 Ingebjørg Helland Scarpello Bachelor i miljøfa*g1975

20 Anna Dudzewicz Lærer1975

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 207

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (208)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Jarle Nilsen 1966 Åkrehamn

2 Svanhild I. Lygre Andersen 1974 Vormedal

3 Robin Hult 1966 Kopervik

4 Siv J. Storesund 1959 Torvastad

5 John K. Holvik 1970 Skudeneshavn

6 Veronika B. Brekke Jakobsen 1971 Åkrehamn

7 Rune Kristiansen 1958 Kopervik

8 Aina Budal 1976 Sandve

9 Kenneth Halleland 1965 Røyksund

10 Mathilde Hope Nes 2001 Kopervik

11 Odd Mangor Einarsen 1973 Torvastad

12 Stine Karin Bjelland 1964 Kopervik

13 Tor Magne Johannessen 1979 Skudeneshavn

14 Inger Elise Netland Kolstø 1953 Håvik

15 Bjørn Harald Johansen 1953 Kopervik

16 Ruth Mariann Hop 1974 Kopervik

17 Svein Aamelfot 1947 Vormedal

18 Silje Kringlebotten Husebø 1983 Vormedal

19 Jarle "Sira" Nilsen 1966 Ådland

20 Elora Sivertsen Stava 1981 Åkrehamn

21 Thor Otto Lohne 1957 Avaldsnes

22 Sølvi Henningsen Røyland 1972 Skudeneshavn

23 Alf Tore Sørheim 1977 Kopervik

24 Rhonda Helen Nes Lothe 1980 Norheim

25 Kurt O. Bjørnnes 1966 Skudeneshavn

26 Maria fa*gerland 1981 Veavågen

27 Leif Arild Fjellheim 1961 Veavågen

28 Gunn Elise Aarsand Dale 1976 Åkrehamn

29 Christian Kværnøy Falnes 1987 Skudeneshavn

30 Therese Øvretveit 1995 Visnes

31 Karl Emil Selvåg 1988 Torvastad

32 Randi Hettervik Flesjå 1964 Brekke

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 208

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (209)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

33 Odd Johan Lohne Odde 1966 Avaldsnes

34 Bjørg Halleraker Einarsen 1951 Kopervik

35 Filip Storm Dima 1998 Kopervik

36 Merve Akinci 1991 Åkrehamn

37 Svein Hegland 1960 Avaldsnes

38 Lyndsay Patricia Nilsen 2000 Ådland

39 Karin Elisabeth Berndtsson 1951 Avaldsnes

40 May Doris fa*gerland 1957 Ådland

41 Oddmund Holgersen 1967 Kopervik

42 Wenche Lillian Jørgensen 1953 Kopervik

43 Jan Mathiesen 1962 Vormedal

44 Elin Johannessen 1955 Syre

45 Hans Inge Steffensen 1957 Kopervik

46 Hild Reidun Johannessen 1953 Kopervik

47 Svein Andreas Næsse 1944 Torvastad

48 Hanne Mulelid 1967 Veavågen

49 Sondre Hatteland Sørheim 2000 Kopervik

50 Trude Julie Berg 1974 Kolnes

51 Tore Skeie 1985 Torvastad

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 209

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (210)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Partiet De Kristne Status: Godkjent av valgstyret

1 Svein Harald Varne 1957 Veavågen

2 Marry Tangen Liknes 1946 Åkrehamn

3 Harald Hatløy 1954 Åkrehamn

4 Karstein Mannes 1972 Kopervik

5 Lillian Skogland 1951 Åkrehamn

6 Jan Inge Lund 1963 Åkrehamn

7 Anne Eli Simonsen 1964 Avaldsnes

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 210

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (211)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Tor Kristian Gaard 1960 Torvastad

2 Aase Simonsen 1962 Kopervik

3 Randi Wisnæs 1972 Åkrehamn

4 Jan Birger Medhaug 1951 Åkrehamn

5 Nina Ve Sæbø 1961 Kopervik

6 Kåre Hatløy jr 1968 Veavågen

7 Kristin Davidsen 1969 Kopervik

8 Roald Alsaker 1971 Veavågen

9 Linn Utseth 1985 Kopervik

10 Ole Kristian Nilsen 1959 Karmsund

11 Dag Inge Aarhus 1968 Åkrehamn

12 Benedikte Svendsen 1999 Veavågen

13 Geir Harald Skorpe 1970 Veavågen

14 Tove Mette Vea Knutsen 1968 Sævelandsvik

15 Kenneth Ferkingstad 1974 Åkrehamn

16 Ernst Vikingstad 1973 Avaldsnes

17 Ole Petter Kallevik 1965 Kvalavåg

18 Harald Bredahl 1973 Kopervik

19 Kate Elin Bårdsen 1970 Avaldsnes

20 Otto Andreas Dahl 1958 Kopervik

21 Inge Jacob Ekornsæter 1972 Vormedal

22 Odd Inge Friestad 1974 Torvastad

23 Emiilia Isabella H. Gustavsen 1987 Sandve

24 John Gunnar Haukås 1970 Kopervik

25 Kjetil Hausken 1972 Torvastad

26 Tone Hemnes 1982 Åkrehamn

27 Sunniva Håland Thomsen 1984 Kopervik

28 André Kidess 1969 Karmsund

29 Ludvig Kvilhaug 1963 Kopervik

30 Olav Leirvåg 1943 Røyksund

31 Annette Charlotte Nebelung 1963 Kopervik

32 Erlend Nilsen 1983 Veavågen

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 211

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (212)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Karmøy

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

33 Eivind Nordbø 1973 Sandve

34 Svein Arne Pedersen 1994 Avaldsnes

35 Sven Stakkestad 1956 Kopervik

36 Geir Simion Sørdal 1961 Torvastad

37 Frode Sørheim 1975 Åkrehamn

38 Sigrid-Anne Havn Varne 1976 Skudeneshavn

39 Svenn-Børge Vatland 1983 Åkrehamn

40 Geir Ove Vikshåland 1982 Åkrehamn

41 Kathrine Altern Wathne 1968 Kopervik

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 212

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (213)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Utsira

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Utsira Fellesliste Status: Godkjent av valgstyret

1 Marte Eide Klovning 1983

2 Bjørn Jostein Sandmo 1963

3 Tove Helen Grimsby 1969

4 Anny Elise Austrheim 1959

5 Knut Ese 1979

6 Frode Skare 1972

7 Ingunn Amdal 1959

8 Rune Kvalvik 1963

9 Kai Børresen 1962

10 Katrine Klovning 1988

11 Arne Klovning 1980

12 Håvard Nordvik 1975

13 Elisabeth Fosse 1996

14 Bjørg Skålnes 1946

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 213

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (214)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Utsira

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Utsira Bygdeliste Status: Godkjent av valgstyret

1 Geir Helge Rasmussen 1966

2 Daniella de Vreeze 1961

3 Arvid Magne Hansen 1962

4 Vebjørn Botn 1996

5 Irene Klovning Austrheim 1961

6 Markus Botn 2001

7 Josephine Bermeo Nesse 1977

8 Johannes Gerardus Van Kampen 1961

9 Florinda Ellingsen 1963

10 Sandra Postigo Romero 1973

11 Jan Kristian Mathiassen 1976

12 Vibeke Thomassen 1990

13 Borislav Angelov Angelov 1983

14 A Thi Kim 1981

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 214

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (215)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Vindafjord

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Arbeiderpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Tove Elise Olsen Frøland 1965 Nedre Vats

2 Wenche Sandbekken Lilleland 1959 Vikedal

3 Nils Gunnar Vannes 1961 Ølen

4 Elisabeth Østhus Bastlien 1970 Ølensvåg

5 Jarle Frøland 1990 Nedre Vats

6 Hanne Stine Vannes 1976 Øvre Vats

7 Nils Terje Oma 1943 Bjoa

8 Anne Kristine Andersen 1957 Skjold

9 Arnfinn Øverland 1960 Ølen

10 Solvår Langeland 1985 Skjold

11 Øyvind Vestbø 1946 Sandeid

12 Sissel Stene 1954 Ølen

13 Oddgeir Kjærvik Andersen 1981 Ølen

14 Tove Iren Vaka 1960 Ølensvåg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 215

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (216)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Vindafjord

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Partiet De Kristne Status: Godkjent av valgstyret

1 Jorunn E. Skjervheim 1956

2 Børge Løype 1961

3 Jørgen Johannes Landa 1934

4 Maqleia Lopes Aaserød 1980

5 Anne Lise Brekke Lien 1964

6 Bernt Martin Rosberg 1945

7 Anna-Maria Harriet Rosberg 1959

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 216

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (217)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Vindafjord

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Fremskrittspartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Mats Årvik 1993

2 Sjur Heggen 1961

3 Knut Severin Berge 1953

4 Sverre Hustveit 1974

5 Helge Hovland 1946

6 Geir Magne Øvernes 1961

7 Ole Gunvald Øvernes 1996

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 217

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (218)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Vindafjord

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Senterpartiet Status: Godkjent av valgstyret

1 Ole Johan Vierdal 1962 Vats

2 Arild Roar Austrheim 1966 Vikedal

3 Anne Cecilie Berentsen 1969 Vikedal

4 Josef Blikra 1951 Vats

5 Anne-Lise Døvik 1945 Vats

6 Trygve Espevold 1995 Vikedal

7 Tor Olav Gregersen 1980 Vats

8 Liv Anne Gryte 1998 Sandeid

9 Jan Idar Haugen 1970 Skjold

10 Solveig Hortman 1967 Vikebygd

11 Monica Hundseid 1993 Vikedal

12 Hanne Lundal 1978 Skjold

13 Nina Karin Ramsfjell 1964 Imsland

14 Ingvild Skare 1993 Ølen

15 Sandra Christin B. W. Skarholm 1994 Skjold

16 Jone Ingvald Skartland 1987 Vikebygd

17 Inga Elise Steinsland 1979 Bjoa

18 Johannes Vestbø 1969 Sandeid

19 Olaug Mari Øen 1975 Sandeid

20 Terje Økland 1966 Skjold

21 Anders Haugland 1949 Ølen

22 Bjørnar Wannberg Skarholm 1990 Skjold

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 218

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (219)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Vindafjord

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Bjoa Bygdeliste Status: Godkjent av valgstyret

1 Kristian Haraldson Resset 1970

2 Anna Klette Steinsland 1981

3 Tormod Sandsgård 1969

4 Linn Gjerde 1977

5 Øystein Sandsgård 1969

6 Knut Jørgen Sandvik 1972

7 Maria Naustdal 1994

8 Odd Johannes Lien 1956

9 Kathrina Håvarstein 1972

10 Tor Stein Svendsbø 1961

11 Anne-Grethe Gjerde 1972

12 Herman Westerman 1966

13 Astrid Margrete Krunenes 1966

14 Lars Arne Lien 1953

15 Arnfinn Dimosthenis Vølstad 1963

16 Vitalija Skuodaite-Vaznone 1991

17 Mindaugas Vaznonis 1991

18 Stian Bauge 1984

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 219

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (220)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Vindafjord

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne Status: Godkjent av valgstyret

1 Linda Skaar 1971 Sandeid

2 Knut Ringheim Lunde 1992 Ølen

3 Jarle Lillemo 1992 Ølen

4 Silje Lundal Eintveit 1990 Ølen

5 Tone Staurland 1974 Vikedal

6 Rune Bu-Pedersen 1960 Vikedal

7 Nina Elin Stråtveit 1971 Vats

8 Judit Elisebet Staurland 1983 Vikedal

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 220

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (221)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Vindafjord

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Gustav Løge Fosse 1963 Ølensvåg

2 Karin A. Mesecke Koltveit 1942 Vats

3 Håkon Brekkå 1998 Ølensvåg

4 Leon Dyngeland 1970 Ølensvåg

5 Sigbjørn Willy Mortveit 1960 Skjold

6 Ruth Fosse Fjelltveit 1987 Ølensvåg

7 Harald Eintveit 1951 Vikedal

8 Gunnstein Koch 1981 Ølensvåg

9 Morten Stene 1995 Ølen

10 Håvard Brekkå 1970 Ølensvåg

11 Asle Kvitno Dagsland 1974 Skjold

12 Steinar Skartland 1958 Vikebygd

13 Eivind Hetland 1961 Ølensvåg

14 Jan Sverre Frønsdal 1970 Ølensvåg

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 221

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (222)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Vindafjord

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Godkjent av valgstyret

1 Guri Lisabeth Ravatn 1955 Ølen

2 Johannes Hustveit 1966 Skjold

3 Vidar Samland 1962 Bjoa

4 Silje Holden Birkeland 1976 Ølen

5 Anne Margrethe Eidhammer 1948 Ølen

6 Reidun Hedetoft 1926 Vikedal

7 Matilde Hustveit 1998 Skjold

8 Ingvar Johan Johannessen 1955 Skjold

9 Bente Kleppe 1967 Ølen

10 Gina Kleppe 1988 Ølen

11 Helga Knutsen 1956 Ølen

12 Solfrid Knutsen 1952 Skjold

13 Arne Løtvedt 1953 Skjold

14 Asta Meling 1948 Ølen

15 Kjell Ravatn 1950 Ølen

16 Olav Magne Skigelstrand 1944 Sandeid

17 Mathias Skrede 1984 Skjold

18 Åslaug Skrede 1982 Skjold

19 Tryggve Toresen 1959 Sandeid

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 222

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019· Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (223)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Vindafjord

Valglister med kandidater

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Valglistens navn: Høyre Status: Godkjent av valgstyret

1 Modolf Haraldseid 1960 Skjold

2 Steinar Aursland 1995 Vats

3 Jan Ove Halvorsen 1968 Vats

4 Kjell Hatteland 1995 Vats

5 Oliver Matre Hille 1999 Sandeid

6 Kjell Ove Leite 1964 Sandeid

7 Ingunn Lothe 1957 Ølen

8 Lars Matre 1958 Sandeid

9 Therese Nesheim 1983 Skjold

10 Øyvind Oland 1969 Ølen

11 Åge Opheim 1954 Ølen

12 Saranraj Periyasamy 1987 Vats

13 Geir Rasmussen 1952 Vikebygd

14 Håvard Rørtveit 1999 Sandeid

15 Sturla Skibevåg 1953 Imsland

16 Ingrid Charlotte Søndenaa 1953 Bjoa

SideLister og kandidater07.06.2019 08:37:10 223

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 · Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 i Eigersund Valglister med kandidater Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 5729

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.